Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

European Squirrel Initiative

Αριθμός μητρώου: 19791963320-32
ημερομηνία της εγγραφής: 11/03/2010 11:22:10

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 07/07/2015 14:51:38
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 27/03/2015 16:59:55
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 27/03/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

European Squirrel Initiative

ESI

Charity

    Τμήμα εγγραφής

III - Μη κυβερνητικές οργανώσεις

Μη κυβερνητικές οργανώσεις, πλατφόρμες, δίκτυα και συναφείς οργανώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

East Bank House, 4
Tide Mill Way
IP12 1BY Woodbridge
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

(+44) 01394 610022

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Andrew Kendall

Representative

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Andrew Kendall

Representative

    Στόχοι και αποστολή

The European Squirrel Initiative was founded in June 2002 with the aim of promoting the restoration of the native red squirrel and the protection of the natural environment from the alien grey squirrel in the U.K.

ESI’s role is to:

•Conserve and restore the native red squirrel
•Provide the education of the public and the conservation and restoration of the native red squirrel
•Highlight the impact on the red squirrel and its woodland habitats and the wide environment by the grey squirrel

ευρωπαϊκού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

Invasive alien species legislation
Warfarin legislation


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

The ESI has been lobbying government at national and European level to find ways of controlling the grey squirrel from the UK and Europe as part of its campaign for the reintroudction of the Red Squirrel.

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

25%: 7

7

1,8

Volunteers with one paid employee, fundraiser

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

  • Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη
  • Περιβάλλον

    Μέλη

1

  • ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
  • ΙΡΛΑΝΔΙΑ
  • ΙΤΑΛΙΑ

    Οικονομικά στοιχεία

04/2014  -  03/2015

>= 25.000 € και < 49.999 €

42.250 €

 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

42.250 €

35.750 €

6.500 €

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.