Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Dutch Meat Association

Identifikavimo numeris Registre: 19782003137-18
Registracijos data: 10.1.28 11.59.42

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.1.3 09.10.00
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.1.3 09.10.00


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Dutch Meat Association
Akronimas: COV
Teisinis statusas: Association
Svetainė: http://www.cov.nl

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Prekybos, verslo ir profesinės asociacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Jos Goebbels
Pareigos: Chairman

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Frans Van Dongen
Pareigos: Director International Affairs

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Louis Braillelaan  80
Pašto dėžutė: 61
2700 AB Zoetermeer
NYDERLANDAI
Telefono numeris: (+31) 79 363 49 00
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija: Bureau Brussel
Trierstraat 59-61
B-1040
Brussel
+32(0) 2 230 7500

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: The Dutch Meat Association promotes and protects the interests of employers in the Dutch meat and meat-processing industry, a sector that employs some 10,000 people. Our members are responsible for over 80% of the total Dutch turnover of meat products. The value of this turnover is more than 4 billion Euro per year. Just over half of the total annual production is exported on average. Many of our members are active in the field of export and some belong to the world marketleaders in their business.

We provide a platform for our members for a large number of collective activities. The task of protecting members’ interests is wide-ranged and varies from determining terms and conditions of employment wage agreements within the industry in consultation with national and European government to promotion of exports.

In collaboration with partners in the meat production chain (from the farmer to the supermarket) systems are developed to ensure total quality assurance within the chain.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • valstybės
 • Europos

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 1
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


.

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Biudžetas
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Energetika
 • ES plėtra
 • Humanitarinė pagalba
 • Įmonės
 • Informacinė visuomenė
 • Išorės santykiai
 • Konkurencija
 • Maisto sauga
 • Mokesčiai
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Muitinė
 • Prekyba
 • Regioninė politika
 • Švietimas
 • Transeuropiniai tinklai
 • Transportas
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Užsienio politika ir saugumas
 • Vartotojai
 • Vidaus rinka
 • Visuomenės sveikata
 • Vystymasis
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra
 • Žuvininkystė ir akvakultūra

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
The Dutch Meat Association is a member of UECBV (Union Européene du Commerce du Bétail et de la Viande)and IMS (International Meat Secretariat)

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2013 - 12/2013
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: >= 150000  € ir < 200000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.