Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Dutch Meat Association

Identifikavimo numeris Registre: 19782003137-18
Registracijos data: 28/01/2010 11:59:42

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 26/01/2015 16:40:23
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 26/01/2015 16:40:23

Šis įrašas atitinka ankstesnio registro formatą. Subjektui atlikus kitą atnaujinimą, jis bus pakeistas į naują formatą.
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 27/04/2015

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Dutch Meat Association

COV

Association

    Registracijos kategorija

II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos

Prekybos, verslo ir profesinės asociacijos

    Kontaktinė informacija

Louis Braillelaan, 80
Pašto dėžutė: 61
2700 AB Zoetermeer
NYDERLANDAI

(+31) 79 363 49 00

(+) 

Bureau Brussel
Trierstraat 59-61
B-1040
Brussel
+32(0) 2 230 7500

    Teisiškai atsakingas asmuo

Jos Goebbels

Chairman

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Frans Van Dongen

Director International Affairs

    Tikslai ir uždaviniai

The Dutch Meat Association promotes and protects the interests of employers in the Dutch meat and meat-processing industry, a sector that employs some 10,000 people. Our members are responsible for over 80% of the total Dutch turnover of meat products. The value of this turnover is more than 4 billion Euro per year. Just over half of the total annual production is exported on average. Many of our members are active in the field of export and some belong to the world marketleaders in their business.

We provide a platform for our members for a large number of collective activities. The task of protecting members’ interests is wide-ranged and varies from determining terms and conditions of employment wage agreements within the industry in consultation with national and European government to promotion of exports.

In collaboration with partners in the meat production chain (from the farmer to the supermarket) systems are developed to ensure total quality assurance within the chain.

 • Europos
 • valstybės

    Veikla

.

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

1

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Biudžetas
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Energetika
 • ES plėtra
 • Humanitarinė pagalba
 • Įmonės
 • Informacinė visuomenė
 • Išorės santykiai
 • Konkurencija
 • Maisto sauga
 • Mokesčiai
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Muitinė
 • Prekyba
 • Regioninė politika
 • Švietimas
 • Transeuropiniai tinklai
 • Transportas
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Užsienio politika ir saugumas
 • Vartotojai
 • Vidaus rinka
 • Visuomenės sveikata
 • Vystymasis
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra
 • Žuvininkystė ir akvakultūra

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

The Dutch Meat Association is a member of UECBV (Union Européene du Commerce du Bétail et de la Viande)and IMS (International Meat Secretariat)

    Finansiniai duomenys

01/2013  -  12/2013

>= 150 000  € ir < 200 000  €

0 €

0 €

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.