Cesta

Další nástroje

  • Verze pro tisk
  • Zmenšit písmo
  • Zvětšit písmo
  • Zobrazit s maximálním kontrastem
  • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Deutsche Unternehmensinitiative Energieeffizienz e.V.

Identifikační číslo v rejstříku: 19736167705-91
Datum registrace: 12.1.12 20:28:17

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 30.12.13 12:14:02
Datum poslední roční aktualizace je 30.12.13 12:14:02


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Deutsche Unternehmensinitiative Energieeffizienz e.V.
Zkratka: DENEFF
Právní forma registered association
Internetové stránky: http://www.deneff.org

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: obchodní, podniková a profesní sdružení

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Christian Noll
Funkce: Managing Director

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Christian Noll
Funkce: Managing Director

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Kirchstr.  21
10557 Berlin
NĚMECKO
Telefon: (+30) 36409702
Číslo faxu: (+30) 36409742
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: Die DENEFF ist das erste unabhängige, industrieübergreifende Netzwerk von Vorreiterunternehmen der Energieeffizienzbranche in Deutschland zur gemeinsamen politischen Interessensvertretung.

Ziel der DENEFF ist eine beschleunigte Marktentwicklung für Produkte und Dienstleistungen des Energieeffizienz-Sektors - zunächst im Gebäudebereich - durch effektive, konsistente und sinnvolle Politikgestaltung. Nur so können positive gesamtwirtschaftliche Effekte wie zusätzliche Investitionen, Arbeitsplätze und Technologievorsprünge erzielt werden.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
  • celostátní
  • evropské

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 5
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


EU-Energieeffizienzplan
Energieeffizienzrichtlinie
EU-Gebäuderichtlinie

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
  • Energetika

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
EU-ASE - assoziierte Partnerschaft
EEIP - assozierte Partnerschaft

Finanční údaje

Rok: 01/2012 - 12/2012
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: >= 50000  € a < 100000  €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.