Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Deutsche Unternehmensinitiative Energieeffizienz e.V.

Identifikační číslo v rejstříku: 19736167705-91
Datum registrace: 12/01/2012 20:28:17

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 05/01/2015 10:22:59
Datum poslední roční aktualizace je: 05/01/2015 10:22:59

Tato položka má formát podle předchozího rejstříku. Bude přizpůsobena novému formátu poté, co subjekt provede další aktualizaci.
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 27/04/2015

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Deutsche Unternehmensinitiative Energieeffizienz e.V.

DENEFF

registered association

    Oddíl Registrace

II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení

obchodní, podniková a profesní sdružení

    Kontaktní údaje

Kirchstr., 21
10557 Berlin
NĚMECKO

(+30) 36409701

(+30) 36409742

    Osoba s právní odpovědností

pan  Christian Noll

Managing Director

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Christian Noll

Managing Director

    Cíle a úkoly

Die DENEFF ist das erste unabhängige, industrieübergreifende Netzwerk von Vorreiterunternehmen der Energieeffizienzbranche in Deutschland zur gemeinsamen politischen Interessensvertretung.

Ziel der DENEFF ist eine beschleunigte Marktentwicklung für Produkte und Dienstleistungen des Energieeffizienz-Sektors durch effektive, konsistente und sinnvolle Politikgestaltung. Nur so können positive gesamtwirtschaftliche Effekte wie zusätzliche Investitionen, Arbeitsplätze und Technologievorsprünge erzielt werden.

  • evropské
  • celostátní

    Činnosti

EU-Energieeffizienzplan
Energieeffizienzrichtlinie

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

5

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

  • Energetika

    Členství a příslušnost

EU-ASE - assoziierte Partnerschaft
EEIP - assozierte Partnerschaft

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

< 50 000  €

0 €

0 €

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.