Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Lumina

Identifikační číslo v rejstříku: 19714485883-27
Datum registrace: 23/05/2011 10:12:42

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 13/05/2014 11:50:36
Datum poslední roční aktualizace je: 13/05/2014 11:50:36

Tato položka má formát podle předchozího rejstříku. Bude přizpůsobena novému formátu poté, co subjekt provede další aktualizaci.
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 27/04/2015

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Lumina

Lumina Consult

Sprl

    Oddíl Registrace

I – Odborné poradenské společnosti / právnické firmy / samostatně výdělečně činní poradci

samostatně výdělečně činní poradci

    Kontaktní údaje

Rue d'Oultremont, 34
1040 Bruxelles
BELGIE

(+32) 497433688

(+32) 

    Osoba s právní odpovědností

pan  Roberto Ferrigno

Executive Director

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Roberto Ferrigno

Executive Director

    Cíle a úkoly

Lumina Consult représente les intérêts des entreprises, ONG, think tanks et organisation similaires dans le domaine des politiques européennes sur l'environnement, l'énergie, la recherche et l'innovation, le développement régional, le commerce international. Lumina Consult fournit également un soutien de communication pour les entreprises, les ONG et les groupes politiques sur les questions liées aux politiques européennes en général.

 • evropské
 • celostátní

    Činnosti

Riforma della Politica Comune della Pesca; proposta di direttiva sulla diminuzione del consumo di sacchetti di plastica; fitness check sulla legislazione dei rifiuti; Horizon 2020.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

3

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
gaia angelini 27/09/2014 25/09/2015
Roberto Ferrigno 06/06/2014 04/06/2015
Enrico Lavecchia 16/07/2014 14/07/2015

    Oblasti zájmu

 • Energetika
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Regionální politika
 • Rozvoj
 • Rybolov a akvakultura
 • Výzkum a technologie
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Zemědělství a rozvoj venkova
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

    Finanční údaje

01/2013  -  12/2013

>= 150 000  € a < 200 000  €

 • WWF European Policy Office
 • Humane Society International
 • Novamont SpA

0 €

0 €

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.