Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Lumina

Identifikační číslo v rejstříku: 19714485883-27
Datum registrace: 23/05/2011 10:12:42

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 30/03/2015 12:39:54
Datum poslední roční aktualizace je: 30/03/2015 12:39:54
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 30/03/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Lumina

Lumina Consult

Sprl

    Oddíl Registrace

I - Odborné poradenské společnosti / právnické firmy / samostatně výdělečně činní poradci

samostatně výdělečně činní poradci

    Kontaktní údaje

Rue d'Oultremont, 34
1040 Bruxelles
BELGIE

(+32) 497433688

    Osoba s právní odpovědností

pan  Roberto Ferrigno

Executive Director

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Roberto Ferrigno

Executive Director

    Cíle a úkoly

Lumina Consult représente les intérêts des entreprises, ONG, think tanks et organisation similaires dans le domaine des politiques européennes sur l'environnement, l'énergie, la recherche et l'innovation, le développement régional, le commerce international. Lumina Consult fournit également un soutien de communication pour les entreprises, les ONG et les groupes politiques sur les questions liées aux politiques européennes en général.

 • evropské
 • celostátní

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Circular Economy, Bio-economy, Waste Management, Energy Union, Animal Welfare, Structural Funds, Common Fisheries Policy.


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

75%: 1   25%: 1

2

1

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Gaia ANGELINI 27/09/2014 25/09/2015
Roberto FERRIGNO 28/05/2015 26/05/2016

    Oblasti zájmu

 • Energetika
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Regionální politika
 • Rozvoj
 • Rybolov a akvakultura
 • Výzkum a technologie
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Zemědělství a rozvoj venkova
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

    Finanční údaje

01/2013  -  12/2013

>= 10 000 € a < 24 999 €

>= 100 000 € a < 499 999 €

 • Novamont SpA
 • WWF European Policy Office

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.