Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Scottish Chambers of Commerce

Идентификационен номер в Регистъра: 19655995812-44
Дата на регистрация: 11-5-10 12:20:59

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-4-29 16:15:52
Последната годишна актуализация е извършена на 14-4-29 16:15:52


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Scottish Chambers of Commerce
Инициали: SCC
Правен статут: Company Limited by Guarantee
Уебсайт: http://www.scottishchambers.org.uk

Раздели

Раздел: II – Вътрешни лобисти, търговски/професионални асоциации
и по-специално: Търговски, стопански и професионални асоциации

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Госпожица  Liz Cameron
Длъжност: Chief Executive

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Garry Clark
Длъжност: Head of Policy and Research

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: George Square  30
G2 1EQ Glasgow
ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО
Телефонен номер: (+44) 141 204 8316
Факс: (+) 
Друга информация за връзка: Head of Policy and Research - Garry Clark - +44 141 204 8337 - gclark@scottishchambers.org.uk

As the umbrella organisation for 26 local Chambers of Commerce - representing more than 50 percent of private sector jobs in Scotland - Scottish Chambers of Commerce has built a reputation as Scotland’s premier voice for business at national and international level.

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: As the umbrella organisation for 26 local Chambers of Commerce - representing more than 50 percent of private sector jobs in Scotland - Scottish Chambers of Commerce has built a reputation as Scotland’s premier voice for business at national and international level.
Интересите на организацията са на:
 • регионално равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 3
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


As the umbrella organisation for 26 local Chambers of Commerce - representing more than 50 percent of private sector jobs in Scotland - Scottish Chambers of Commerce has built a reputation as Scotland’s premier voice for business at national and international level.

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Бюджет
 • Вътрешен пазар
 • Данъчно облагане
 • Енергетика
 • Икономически и финансови въпроси
 • Конкуренция
 • Митници
 • Младеж
 • Научни изследвания и технологии
 • Образование
 • Общи и институционални въпроси
 • Предприятия
 • Развитие
 • Регионална политика
 • Трансевропейски мрежи
 • Трудова заетост и социални въпроси
 • Търговия

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
British Chambers of Commerce

Финансови данни

Отчетна година: 01/2011 - 01/2012
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: < 50000  €
Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 160 000 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.