Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

Scottish Chambers of Commerce

Идентификационен номер в Регистъра: 19655995812-44
Дата на регистрация: 10/05/2011 12:20:59

Информацията за този субект е била последно изменена на: 16/06/2015 16:18:26
Последната годишна актуализация е извършена на: 17/04/2015 13:35:22
Следваща актуализация най-късно до: 17/04/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Scottish Chambers of Commerce

SCC

Company Limited by Guarantee

    Раздел на регистрация

II - Вътрешни лобисти и търговски/стопански/професионални сдружения

Търговски и стопански сдружения

    Координати за връзка

George Square, 30
G2 1EQ Glasgow
ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

(+44) 141 204 8316

    Правно отговорно лице

Госпожа  Liz Cameron

Chief Executive

    Отговорник за отношенията с ЕС

Господин  Garry Clark

Head of Policy and Research

    Цели и задачи

As the umbrella organisation for 26 local Chambers of Commerce - representing more than 50 percent of private sector jobs in Scotland - Scottish Chambers of Commerce has built a reputation as Scotland’s premier voice for business at national and international level.

регионално/местно равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

Enterprise


 

Не

Не

Не

Не

Не

As the umbrella organisation for 26 local Chambers of Commerce - representing more than 50 percent of private sector jobs in Scotland - Scottish Chambers of Commerce has built a reputation as Scotland’s premier voice for business at national and international level.

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

25%: 3

3

0,8

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

    Области на интерес

 • Бюджет
 • Вътрешен пазар
 • Данъчно облагане
 • Енергетика
 • Икономически и финансови въпроси
 • Конкуренция
 • Митници
 • Младеж
 • Научни изследвания и технологии
 • Образование
 • Общи и институционални въпроси
 • Предприятия
 • Развитие
 • Регионална политика
 • Трансевропейски мрежи
 • Трудова заетост и социални въпроси
 • Търговия

    Членство

British Chambers of Commerce

    Финансови данни

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

160 000 €

ERDF

0 €

N/A

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.