Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

FEDERACIÓN DE COFRADÍAS DE PESCADORES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Numărul de identificare din Registru: 19494262214-69
Data înscrierii: 03.09.2009 12:37:21

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 21.08.2014 10:47:19
Data ultimei actualizări anuale: 21.08.2014 10:47:19


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: FEDERACIÓN DE COFRADÍAS DE PESCADORES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Acronim: FECOPPAS
Statut juridic: ASOCIATIVA
Site internet:

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Asociaţii comerciale, de afaceri şi profesionale

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  JUAN DIMAS GARCIA ACEBAL
Funcţie: PRESIDENTE

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Doamna  MARIA JOSE RICO FERNÁNDEZ
Funcţie: SECRETARIA GENERAL

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Area de Servicios Logísticos. Puerto de Gijón. Apartado nº 7.- EL MUSEL s/n
33212 GIJÓN
SPANIA
Numărul de telefon: (+0034) 985175809
Număr de fax: (+0034) 985357712
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: Entidad sin ánimo de lucro, representativa de los intereses del sector pesquero asturiano.

Realizamos labores de información, coordinación, gestión, y representación de los intereses socio-económicos del sector pesquero del Principado de Asturias.

Asimismo colaboramos con la Administración Nacional y Organismos Europeos, en la puesta en marcha de iniciativas que generen un futuro de viabilidad para el sector pesquero.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • subnaţional

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 2
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Estas son algunos de los objetivos que perseguimos:

* Promover actividades en favor de la pesca costera artesanal.
* Participación en Proyectos que contemplen medidas de diversificación del sector pesquero.
* Participación, en programas que faciliten el desarrollo de zonas costeras dependientes de la pesca.
* Participación en la gestión de las pesquerías objetivo de los pescadores asturianos.
* Colaboración con las Administraciones en labores de difusión en materia de Formación, Seguridad y Prevención de Riesgos.
* Promover iniciativas que interesen al sector pesquero y pueda ser beneficiosa para mejorar las condiciones socio-económicas.
....

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Agricultură şi dezvoltare rurală
 • Cercetare şi tehnologie
 • Energie
 • Justiţie si drepturile fundamentale
 • Mediu
 • Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale
 • Pescuit şi acvacultură
 • Siguranţă alimentară

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
* Pertenencia a la Red de Desarrollo Rural del Principado de Asturias. Miembro de la Junta Directiva.

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2013 - 12/2013
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: 50.000 €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.