Sti

Flere værktøjer

 • Printversion
 • Mindre tekst
 • Større tekst
 • Vælg høj kontrast
 • Vælg version i standardfarver
Registreredes profil

FEDERACIÓN DE COFRADÍAS DE PESCADORES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Identifikationsnummer i registret: 19494262214-69
Registreringsdato: 03-09-09 12:37:21

Seneste ændring af oplysningerne om denne organisation 29-08-13 10:45:32
Seneste årlige opdatering 29-08-13 10:45:32


Registrerede: Organisation eller selvstændig

Organisationens navn: FEDERACIÓN DE COFRADÍAS DE PESCADORES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Forkortelse: FECOPPAS
Retlig form: ASOCIATIVA
Websted:

Kategorier

Kategori II – Internt ansatte lobbyister og brancheforeninger
og mere præcist: Brancheforeninger

Juridisk ansvarlig

Efternavn, Fornavn: JUAN DIMAS GARCIA ACEBAL
Stilling: PRESIDENTE

Fast ansvarlig for forbindelser med EU

Efternavn, Fornavn: MARIA JOSE RICO FERNÁNDEZ
Stilling: SECRETARIA GENERAL

Kontaktoplysninger:

Organisationens hovedadresse: Area de Servicios Logísticos. Puerto de Gijón. Apartado nº 7.- EL MUSEL s/n
33212 GIJÓN
SPANIEN
Telefonnr.: (+0034) 985175809
Faxnummer: (+0034) 985357712
Andre kontaktoplysninger:

Mål og opgaver

Organisationens mål og opgaver: Entidad sin ánimo de lucro, representativa de los intereses del sector pesquero asturiano.

Realizamos labores de información, coordinación, gestión, y representación de los intereses socio-económicos del sector pesquero del Principado de Asturias.

Asimismo colaboramos con la Administración Nacional y Organismos Europeos, en la puesta en marcha de iniciativas que generen un futuro de viabilidad para el sector pesquero.
Organisationen har interesser på:
 • lokalt/regionalt plan

Antal personer, der udfører aktiviteter, der falder ind under åbenhedsregistrets anvendelsesområde

Antal personer: 2
Supplerende oplysninger:

Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Ingen akkrediterede

Aktiviteter

De vigtigste EU-initiativer, der blev dækket af aktiviteter, der falder ind under registrets anvendelsesområde, foregående år:


Estas son algunos de los objetivos que perseguimos:

* Promover actividades en favor de la pesca costera artesanal.
* Participación en Proyectos que contemplen medidas de diversificación del sector pesquero.
* Participación, en programas que faciliten el desarrollo de zonas costeras dependientes de la pesca.
* Participación en la gestión de las pesquerías objetivo de los pescadores asturianos.
* Colaboración con las Administraciones en labores de difusión en materia de Formación, Seguridad y Prevención de Riesgos.
* Promover iniciativas que interesen al sector pesquero y pueda ser beneficiosa para mejorar las condiciones socio-económicas.
....

Interesseområder for e-mails med underretning om høringer og køreplaner;

Organisationens interesseområder:
 • Beskæftigelse og sociale anliggender
 • Energi
 • Fiskeri og akvakultur
 • Forskning og teknologi
 • Fødevaresikkerhed
 • Landbrug og udvikling af landdistrikter
 • Miljø
 • Retlige Anliggender og grundlæggende rettigheder

Netværk

Information om foreninger eller sammenslutninger, organisationen er medlem af, og/eller netværk, den indgår i .
* Pertenencia a la Red de Desarrollo Rural del Principado de Asturias. Miembro de la Junta Directiva.

Finansielle oplysninger

Regnskabsår: 01/2012 - 12/2012
Anslåede omkostninger forbundet med organisationens direkte lobbyvirksomhed i EU-institutionerne i det pågældende regnskabsår: 50.000 €
Beløb og finansieringskilde ved støtte fra EU's institutioner i regnskabsåret n-1 i forhold til registreringtidspunktet
Offentlige kontrakter: 0 €
Tilskud: 0 €
Eventuelle andre finansielle oplysninger og yderligere relevant information:


Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.