Cale de navigare

Alte instrumente    Profilul entităţii înregistrate

Febelfin

Numărul de identificare din Registru: 1938561921-91
Data înscrierii: 06/01/2009 09:53:56

Informațiile privind această entitate au fost modificate ultima dată la: 05/01/2015 11:47:20
Data ultimei actualizări anuale: 05/01/2015 11:47:20

Această intrare respectă formatul din registrul precedent. Va fi preschimbată în formatul nou atunci când entitatea își va face următoarea actualizare.
Data-limită pentru următoarea actualizare: 27/04/2015

    Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Febelfin

vzw

    Secțiunea de înregistrare

II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale

Asociaţii comerciale, de afaceri şi profesionale

    Date de contact

Aarlenstraat, 82
1040 Brussel
BELGIA

(+32) 25076811

(+32) 28886811

    Persoana care deţine răspunderea juridică

Domnul  Michel Vermaerke

Gedelegeerd Bestuurder

    Persoana responsabilă de relațiile cu UE

Doamna  Isabelle Marchand

Head of European Affairs

    Obiective şi misiuni

Febelfin is de overkoepelende federatie voor de Belgische financiële sector en samen met haar leden vertegenwoordigt Febelfin 228 financiële instellingen in België.

We nemen de uitdaging op om een belangrijke rol te vervullen als bruggenbouwer tussen onze leden en verschillende partijen op nationaal en Europees niveau: beleidsmakers, toezichthouders, beroepsfederaties en belangenverenigingen.
We volgen trends en evoluties op de voet en helpen onze leden de juiste positie innemen. We informeren en adviseren onze leden onder meer op producttechnisch, juridisch, fiscaal, prudentieel en sociaal vlak.

 • european
 • naţional

    Activități

De activiteiten van de belangenvertegenwoordigers situeren zich in een waaier van onderwerpen welke het voorwerp zijn van Europese regelgeving, zoals bijvoorbeeld, kredietverlening, betalingsdiensten, post-trading activiteit, prudentiële en boekhoudkundige aangelegenheden, belastingregels, retail banking activiteiten , toezicht op financiële instellingen, …

    Numărul de persoane implicate în activitățile descrise în caseta de mai sus

2

    Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

    Domenii de interes

 • Afaceri economice şi financiare
 • Afaceri generale şi instituţionale
 • Afaceri Interne
 • Buget
 • Comerţ
 • Concurenţă
 • Consumatori
 • Extindere
 • Impozitare
 • Întreprinderi
 • Justiţie si drepturile fundamentale
 • Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale
 • Piaţă internă
 • Relaţii externe
 • Reţele transeuropene

    Membri și afiliere

Febelfin is lid van
- de European Banking Federation (EBF) en is vertegenwoordigd in de EBF management organenen alsook in de technische comités en werkgroepen, …
- de Vereniging van Belgische Ondernemingen (VBO)

    Date financiare

01/2014  -  12/2014

< 50.000  €

0 €

0 €

    Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.