Percurso de navegação

Outras ferramentas    Perfil da organização inscrita

Febelfin

Número de identificação no registo: 1938561921-91
Data de inscrição: 06/01/2009 09:53:56

A informação sobre esta entidade foi modificada pela última vez em: 05/01/2015 11:47:20
Data da última atualização anual: 05/01/2015 11:47:20

Esta entrada segue o formato do Registo anterior e será adaptada ao novo formato quando a entidade fizer a próxima atualização.
Data-limite para a próxima atualização: 27/04/2015

    Organização registada: Organização ou trabalhador independente

Febelfin

vzw

    Secção de inscrição

II - Representantes internos, associações sindicais/profissionais

Associações comerciais, empresariais e profissionais

    Contacto

Aarlenstraat, 82
1040 Brussel
BÉLGICA

(+32) 25076811

(+32) 28886811

    Pessoa legalmente responsável

Michel Vermaerke

Gedelegeerd Bestuurder

    Pessoa responsável pelas relações com a UE

Isabelle Marchand

Head of European Affairs

    Objectivos e missão

Febelfin is de overkoepelende federatie voor de Belgische financiële sector en samen met haar leden vertegenwoordigt Febelfin 228 financiële instellingen in België.

We nemen de uitdaging op om een belangrijke rol te vervullen als bruggenbouwer tussen onze leden en verschillende partijen op nationaal en Europees niveau: beleidsmakers, toezichthouders, beroepsfederaties en belangenverenigingen.
We volgen trends en evoluties op de voet en helpen onze leden de juiste positie innemen. We informeren en adviseren onze leden onder meer op producttechnisch, juridisch, fiscaal, prudentieel en sociaal vlak.

 • europeu
 • nacional

    Actividades

De activiteiten van de belangenvertegenwoordigers situeren zich in een waaier van onderwerpen welke het voorwerp zijn van Europese regelgeving, zoals bijvoorbeeld, kredietverlening, betalingsdiensten, post-trading activiteit, prudentiële en boekhoudkundige aangelegenheden, belastingregels, retail banking activiteiten , toezicht op financiële instellingen, …

    Número de pessoas que participam nas atividades descritas na caixa anterior

2

    Pessoas acreditadas para terem acesso às instalações do Parlamento Europeu

Pessoas não acreditadas

    Domínios de interesse

 • Alargamento
 • Assuntos Económicos e Financeiros
 • Assuntos gerais e institucionais
 • Assuntos Internos
 • Comércio
 • Concorrência
 • Consumidores
 • Emprego e assuntos sociais
 • Empresas
 • Fiscalidade
 • Justiça e direitos fundamentais
 • Mercado interno
 • Orçamento
 • Redes transeuropeias
 • Relações externas

    Membros e afiliação

Febelfin is lid van
- de European Banking Federation (EBF) en is vertegenwoordigd in de EBF management organenen alsook in de technische comités en werkgroepen, …
- de Vereniging van Belgische Ondernemingen (VBO)

    Dados financeiros

01/2014  -  12/2014

< 50.000  €

0 €

0 €

    Código de conduta

Ao inscrever-se no registo, a organização assinou o Código de Conduta do Registo de Transparência.