Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

Febelfin

Identitātes numurs Reģistrā: 1938561921-91
Reģistrācijas datums: 09.6.1 09:53:56

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 13.10.12 08:45:22
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 13.10.12 08:45:22


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: Febelfin
Akronīms:
Juridiskais statuss: vzw
Tīmekļa vietne: http://www.febelfin.be

Nodaļas

Nodaļa: II – Savi lobisti, komercapvienības un profesionālās apvienības
un precīzāk: Tirdzniecības, uzņēmējdarbības un profesionālās apvienības

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Michel Vermaerke
Amats Gedelegeerd Bestuurder

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Cienījamā  Isabelle Marchand
Amats Head of European Affairs

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Aarlenstraat  82
Brussel 1040
BEĻĢIJA
Tālruņa numurs: (+32) 25076811
Faksa numurs: (+32) 28886811
Papildu kontaktinformācija:

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: Febelfin is de overkoepelende federatie voor de Belgische financiële sector en samen met haar leden vertegenwoordigt Febelfin 228 financiële instellingen in België.

We nemen de uitdaging op om een belangrijke rol te vervullen als bruggenbouwer tussen onze leden en verschillende partijen op nationaal en Europees niveau: beleidsmakers, toezichthouders, beroepsfederaties en belangenverenigingen.
We volgen trends en evoluties op de voet en helpen onze leden de juiste positie innemen. We informeren en adviseren onze leden onder meer op producttechnisch, juridisch, fiscaal, prudentieel en sociaal vlak.
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • valsts līmeņa
 • Eiropas līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 2
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


De activiteiten van de belangenvertegenwoordigers situeren zich in een waaier van onderwerpen welke het voorwerp zijn van Europese regelgeving, zoals bijvoorbeeld, kredietverlening, betalingsdiensten, post-trading activiteit, prudentiële en boekhoudkundige aangelegenheden, belastingregels, retail banking activiteiten , toezicht op financiële instellingen, …

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Ārējie sakari
 • Budžets
 • Eiropas komunikāciju tīkli
 • Ekonomika un finanšu lietas
 • Iekšējais tirgus
 • Iekšlietu
 • Konkurence
 • Nodarbinātība un sociālie jautājumi
 • Nodokļi
 • Paplašināšanās
 • Patērētāji
 • Tieslietu un pamattiesības
 • Tirdzniecība
 • Uzņēmumi
 • Vispārīgi un institucionāli jautājumi

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.
Febelfin is lid van
- de European Banking Federation (EBF) en is vertegenwoordigd in de EBF management organenen alsook in de technische comités en werkgroepen, …
- de Vereniging van Belgische Ondernemingen (VBO)

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2013 - 12/2013
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās. < 50000  €
No ES iestādēm saņemtā finansējuma apjoms un avots reģistrācijas n-1 finanšu gadā
Publiskais iepirkums. 0 €
Piešķīrumi: 0 €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:


Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.