Navigācijas ceļš

Citi rīki    Reģistrētās personas profils

Febelfin

Identitātes numurs Reģistrā: 1938561921-91
Reģistrācijas datums: 06/01/2009 09:53:56

Kad pēdējoreiz labota informācija par šo struktūru: 27/04/2015 17:18:25
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 27/04/2015 17:18:25
Nākamajai atjaunošanas reizei jābūt ne vēlāk kā: 27/04/2016

    Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Febelfin

vzw

    Reģistra nodaļa

II - Iekšējie lobisti un arodu/uzņēmēju/profesionālās asociācijas

Arodu un uzņēmēju asociācijas

    Kontaktinformācija

Aarlenstraat, 82
Brussel 1040
BEĻĢIJA

(+32) 25076811

    Juridiski atbildīgā persona

Godātais  Michel Vermaerke

Gedelegeerd Bestuurder

    Persona, kas atbild par ES jautājumiem

Cienījamā  Isabelle Marchand

Head of European Affairs

    Mērķi un uzdevumi

Febelfin is de overkoepelende federatie voor de Belgische financiële sector en zij vertegenwoordigt 264 financiële instellingen in België.

We nemen de uitdaging op om een belangrijke rol te vervullen als bruggenbouwer tussen onze leden en verschillende partijen op nationaal en Europees niveau: beleidsmakers, toezichthouders, beroepsfederaties en belangenverenigingen.

 • Eiropas līmeņa
 • valsts līmeņa
 • reģionāla vai vietēja līmeņa

    Īpašas darbības, uz kurām attiecas reģistra izmantošanas joma

De activiteiten situeren zich in een waaier van onderwerpen welke het voorwerp zijn van Europese regelgeving, zoals bijvoorbeeld, kredietverlening, betalingsdiensten, structurele bankhervormingen, prudentiële en boekhoudkundige aangelegenheden, tax, retail banking activiteiten , toezicht op financiële instellingen, digitale economie,…

De activiteiten op vlak van communicatie, public relations, en event hebben allen betrekking op het nationale niveau.


 

Febelfin heeft een vertegenwoordiging in het Europees Economisch en Sociaal Comité.

    Cik personu iesaistītas augstāk redzamajā ailē aprakstītajās darbībās

50%: 1   25%: 11

12

3,2

    Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

    Interešu jomas

 • Ārējie sakari
 • Budžets
 • Eiropas komunikāciju tīkli
 • Ekonomika un finanšu lietas
 • Iekšējais tirgus
 • Iekšlietu
 • Informācijas sabiedrība
 • Konkurence
 • Nodarbinātība un sociālie jautājumi
 • Nodokļi
 • Paplašināšanās
 • Patērētāji
 • Tieslietu un pamattiesības
 • Tirdzniecība
 • Uzņēmumi
 • Vispārīgi un institucionāli jautājumi

    Dalība organizācijās

Febelfin vertegenwoordigd 264 financiële instellingen in België:
https://www.febelfin.be/nl/over-febelfin/leden

Febelfin is lid van de European Banking Federation (EBF): http://www.ebf-fbe.eu/

    Finansiālie dati

01/2014  -  12/2014

>= 600 000 € un < 699 999 €

Pēdējā noslēgtajā finanšu gadā finansējums no ES iestādēm nav saņemts.

Gelieve te noteren dat de bijdrage van Febelfin aan de Europese Banken Federatie (EBF) werd meegerekend in de geraamde kosten van de onder het register vallende activiteiten:

‘The estimated costs declared above include the percentage of the annual membership fee to the European Banking Federation (EBF) that the EBF dedicates to activities covered by the EU Transparency Register’

    Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.