Navigācijas ceļš

Citi rīki    Reģistrētās personas profils

Febelfin

Identitātes numurs Reģistrā: 1938561921-91
Reģistrācijas datums: 06/01/2009 09:53:56

Kad pēdējoreiz labota informācija par šo struktūru: 05/01/2015 11:47:20
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 05/01/2015 11:47:20

Šis ieraksts atbilst iepriekšējam reģistra formātam. Tas tiks mainīts uz jauno formātu, kad šī reģistrētā persona nākamreiz atjauninās datus.
Nākamajai atjaunošanas reizei jābūt ne vēlāk kā: 27/04/2015

    Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Febelfin

vzw

    Reģistra nodaļa

II – Savi lobisti, komercapvienības un profesionālās apvienības

Tirdzniecības, uzņēmējdarbības un profesionālās apvienības

    Kontaktinformācija

Aarlenstraat, 82
Brussel 1040
BEĻĢIJA

(+32) 25076811

(+32) 28886811

    Juridiski atbildīgā persona

Godātais  Michel Vermaerke

Gedelegeerd Bestuurder

    Persona, kas atbild par ES jautājumiem

Cienījamā  Isabelle Marchand

Head of European Affairs

    Mērķi un uzdevumi

Febelfin is de overkoepelende federatie voor de Belgische financiële sector en samen met haar leden vertegenwoordigt Febelfin 228 financiële instellingen in België.

We nemen de uitdaging op om een belangrijke rol te vervullen als bruggenbouwer tussen onze leden en verschillende partijen op nationaal en Europees niveau: beleidsmakers, toezichthouders, beroepsfederaties en belangenverenigingen.
We volgen trends en evoluties op de voet en helpen onze leden de juiste positie innemen. We informeren en adviseren onze leden onder meer op producttechnisch, juridisch, fiscaal, prudentieel en sociaal vlak.

 • Eiropas līmeņa
 • valsts līmeņa

    Darbības

De activiteiten van de belangenvertegenwoordigers situeren zich in een waaier van onderwerpen welke het voorwerp zijn van Europese regelgeving, zoals bijvoorbeeld, kredietverlening, betalingsdiensten, post-trading activiteit, prudentiële en boekhoudkundige aangelegenheden, belastingregels, retail banking activiteiten , toezicht op financiële instellingen, …

    Cik personu iesaistītas augstāk redzamajā ailē aprakstītajās darbībās

2

    Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

    Interešu jomas

 • Ārējie sakari
 • Budžets
 • Eiropas komunikāciju tīkli
 • Ekonomika un finanšu lietas
 • Iekšējais tirgus
 • Iekšlietu
 • Konkurence
 • Nodarbinātība un sociālie jautājumi
 • Nodokļi
 • Paplašināšanās
 • Patērētāji
 • Tieslietu un pamattiesības
 • Tirdzniecība
 • Uzņēmumi
 • Vispārīgi un institucionāli jautājumi

    Dalība organizācijās

Febelfin is lid van
- de European Banking Federation (EBF) en is vertegenwoordigd in de EBF management organenen alsook in de technische comités en werkgroepen, …
- de Vereniging van Belgische Ondernemingen (VBO)

    Finansiālie dati

01/2014  -  12/2014

< 50 000  €

0 €

0 €

    Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.