Navigointipolku

Lisätyökalut    Rekisteröityneen profiili

Febelfin

Tunnistenumero rekisterissä: 1938561921-91
Rekisteröintipäivä: 06/01/2009 09:53:56

Tietoja päivitetty viimeksi: 05/01/2015 11:47:20
Edellinen vuotuinen päivitys: 05/01/2015 11:47:20

Nämä tiedot ovat vanhan avoimuusrekisterin mukaisessa muodossa. Ne muutetaan uudessa rekisterissä käytettävään muotoon, kun organisaatio päivittää tietojaan seuraavan kerran.
Päivitettävä viimeistään: 27/04/2015

    Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Febelfin

vzw

    Ryhmä rekisterissä

II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt

Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset

    Yhteystiedot

Aarlenstraat, 82
1040 Brussel
BELGIA

(+32) 25076811

(+32) 28886811

    Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Michel Vermaerke

Gedelegeerd Bestuurder

    EU-suhteista vastaava henkilö

Isabelle Marchand

Head of European Affairs

    Tavoitteet ja tehtävät

Febelfin is de overkoepelende federatie voor de Belgische financiële sector en samen met haar leden vertegenwoordigt Febelfin 228 financiële instellingen in België.

We nemen de uitdaging op om een belangrijke rol te vervullen als bruggenbouwer tussen onze leden en verschillende partijen op nationaal en Europees niveau: beleidsmakers, toezichthouders, beroepsfederaties en belangenverenigingen.
We volgen trends en evoluties op de voet en helpen onze leden de juiste positie innemen. We informeren en adviseren onze leden onder meer op producttechnisch, juridisch, fiscaal, prudentieel en sociaal vlak.

 • euroopanlaajuisia
 • kansallisia

    Toimet

De activiteiten van de belangenvertegenwoordigers situeren zich in een waaier van onderwerpen welke het voorwerp zijn van Europese regelgeving, zoals bijvoorbeeld, kredietverlening, betalingsdiensten, post-trading activiteit, prudentiële en boekhoudkundige aangelegenheden, belastingregels, retail banking activiteiten , toezicht op financiële instellingen, …

    Edellisessä kohdassa mainittuihin toimintoihin osallistuvien henkilöiden määrä

2

    Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

    Intressialueet

 • Euroopan laajuiset verkot
 • Kauppapolitiikka
 • Kilpailu
 • Kuluttaja-asiat
 • Laajentuminen
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Sisäasiat
 • Sisämarkkinat
 • Talousarvio
 • Talous- ja raha-asiat
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Ulkosuhteet
 • Verotus
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat
 • Yritystoiminta

    Jäsenet ja jäsenyydet

Febelfin is lid van
- de European Banking Federation (EBF) en is vertegenwoordigd in de EBF management organenen alsook in de technische comités en werkgroepen, …
- de Vereniging van Belgische Ondernemingen (VBO)

    Rahoitustiedot

01/2014  -  12/2014

< 50 000  €

0 €

0 €

    Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.