Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Zentralverband Gartenbau e.V.

Identifikačné číslo v Registri: 19320296049-30
Dátum registrácie: 17.6.2011 13:00:38

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 21.5.2014 11:23:39
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 21.5.2014 11:23:39


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Zentralverband Gartenbau e.V.
Skratka: ZVG
Právna forma: eingetragener Verein
Internetová stránka: http://www.g-net.de

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Jürgen Mertz
Funkcia: Präsident

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: Julia Stark
Funkcia: Europareferentin

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Godesberger Allee  142-148
53175 Bonn
NEMECKO
Telefónne číslo: (+49) 2288100218
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje: Sitz Berlin:
Claire-Waldoff-Straße 7
10117 Berlin
Tel.: 0049 30 2000650


Sitz Brüssel:
c/o COPA-COGECA
Rue de Trèves 61
1040 Brussels
Tel.: 0032 2 2301934

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Der Zentralverband Gartenbau e.V. (ZVG) ist Berufs- und Wirtschaftsverband zugleich. Als Zusammenschluss der gartenbaulichen Berufsorganisationen und Verbände in Deutschland ist er der Vertreter des Berufsstandes gegenüber der Bundesregierung, den Parteien, anderen Berufsgruppen und den Verbrauchern. Er vertritt national und international den Gartenbau in allen berufspolitischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fragen.


Zu den wichtigsten Aufgaben des Zentralverbandes Gartenbau zählen:

Sicherung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Interessen aller Berufsangehörigen und Unternehmen des Gartenbaues, insbesondere bei der Gesetzgebung von Bund und EU.

Zusammenarbeit mit allen maßgeblichen Stellen von Staat und Wirtschaft sowie mit allen für den Gartenbau wichtigen Organisationen und Zusammenschlüssen.

Förderung von Aus- und Weiterbildung des gärtnerischen Berufsstandes: Der ZVG nimmt Einfluss auf die inhaltliche und organisatorische Gestaltung der Aus- und Fortbildung und unterstützt Lehre und Forschung. Koordination der bundesweiten Berufsnachwuchswerbung (www.beruf-gaertner.de).

Information der Mitglieder über alle für den Gartenbau wichtigen Entwicklungen. Dazu werden die Verbandszeitschrift "ZVG Gartenbau Report" und der Internetauftritt unter www.g-net.de genutzt.

Förderung der technischen, kulturtechnischen und umweltbezogenen Entwicklungen im Gartenbau.

Auseinandersetzung mit den aktuellen rechtlichen, steuerlichen, sozialen, betriebswirtschaftlichen und umweltbezogenen Fragen im Gartenbau.

Ideelle Trägerschaft für die Bundesgartenschauen, die Beispiel für die fachgerechte Gestaltung einer lebenswerten Umwelt sind. Bundesgartenschauen stellen die Leistungsfähigkeit des gärtnerischen Berufsstandes dar und dienen als Leistungswettbewerb für die Gärtner.

Information der Medien und der Öffentlichkeit über Beruf und Leistungen des Gärtners sowie über die Arbeit des Verbandes.

Beratung und Unterstützung der Mitgliedsbetriebe bei Marketing und Public Relations.

Ideelle Trägerschaft für die Internationale Pflanzenmesse in Essen (IPM).
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • celoštátnej
 • európskej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 1
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Julia Stark 12.9.2014 10.9.2015

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Der ZVG beschäftigt sich bundesweit und auf europäischer Ebene mit allen den deutschen Gartenbau betreffenden Themen.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Bezpečnosť potravín
 • Dane
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Spotrebitelia
 • Vnútorný trh
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
Der Zentralverband Gartenbau e.V. (ZVG) ist assoziiertes Mitglied des Deutschen Bauernverbandes e.V. .

Gemeinsam mit dem Deutschen Bauernverband e.V. und dem Deutschen Raiffeisenverband e.V. ist der Zentralverband Gartenbau Träger des Bundesausschusses Obst und Gemüse (BOG).

Gemeinsam mit dem Bund deutscher Baumschulen e.V. und dem Bundesverband Garten-, Landschaft- und Sportplatzbau e.V. ist der ZVG Gesellschafter der Deutschen Bundesgartenschau Gesellschaft mbG (DBG).

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2011 - 12/2011
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.