Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Zentralverband Gartenbau e.V.

Numărul de identificare din Registru: 19320296049-30
Data înscrierii: 17.06.2011 13:00:38

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 21.05.2014 11:23:39
Data ultimei actualizări anuale: 21.05.2014 11:23:39


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Zentralverband Gartenbau e.V.
Acronim: ZVG
Statut juridic: eingetragener Verein
Site internet: http://www.g-net.de

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Asociaţii comerciale, de afaceri şi profesionale

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Jürgen Mertz
Funcţie: Präsident

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Julia Stark
Funcţie: Europareferentin

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Godesberger Allee  142-148
53175 Bonn
GERMANIA
Numărul de telefon: (+49) 2288100218
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact: Sitz Berlin:
Claire-Waldoff-Straße 7
10117 Berlin
Tel.: 0049 30 2000650


Sitz Brüssel:
c/o COPA-COGECA
Rue de Trèves 61
1040 Brussels
Tel.: 0032 2 2301934

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: Der Zentralverband Gartenbau e.V. (ZVG) ist Berufs- und Wirtschaftsverband zugleich. Als Zusammenschluss der gartenbaulichen Berufsorganisationen und Verbände in Deutschland ist er der Vertreter des Berufsstandes gegenüber der Bundesregierung, den Parteien, anderen Berufsgruppen und den Verbrauchern. Er vertritt national und international den Gartenbau in allen berufspolitischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fragen.


Zu den wichtigsten Aufgaben des Zentralverbandes Gartenbau zählen:

Sicherung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Interessen aller Berufsangehörigen und Unternehmen des Gartenbaues, insbesondere bei der Gesetzgebung von Bund und EU.

Zusammenarbeit mit allen maßgeblichen Stellen von Staat und Wirtschaft sowie mit allen für den Gartenbau wichtigen Organisationen und Zusammenschlüssen.

Förderung von Aus- und Weiterbildung des gärtnerischen Berufsstandes: Der ZVG nimmt Einfluss auf die inhaltliche und organisatorische Gestaltung der Aus- und Fortbildung und unterstützt Lehre und Forschung. Koordination der bundesweiten Berufsnachwuchswerbung (www.beruf-gaertner.de).

Information der Mitglieder über alle für den Gartenbau wichtigen Entwicklungen. Dazu werden die Verbandszeitschrift "ZVG Gartenbau Report" und der Internetauftritt unter www.g-net.de genutzt.

Förderung der technischen, kulturtechnischen und umweltbezogenen Entwicklungen im Gartenbau.

Auseinandersetzung mit den aktuellen rechtlichen, steuerlichen, sozialen, betriebswirtschaftlichen und umweltbezogenen Fragen im Gartenbau.

Ideelle Trägerschaft für die Bundesgartenschauen, die Beispiel für die fachgerechte Gestaltung einer lebenswerten Umwelt sind. Bundesgartenschauen stellen die Leistungsfähigkeit des gärtnerischen Berufsstandes dar und dienen als Leistungswettbewerb für die Gärtner.

Information der Medien und der Öffentlichkeit über Beruf und Leistungen des Gärtners sowie über die Arbeit des Verbandes.

Beratung und Unterstützung der Mitgliedsbetriebe bei Marketing und Public Relations.

Ideelle Trägerschaft für die Internationale Pflanzenmesse in Essen (IPM).
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • naţional
 • european

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 1
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Prenume Nume Data de început Data de sfârșit
Julia Stark 12.09.2014 10.09.2015

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Der ZVG beschäftigt sich bundesweit und auf europäischer Ebene mit allen den deutschen Gartenbau betreffenden Themen.

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Afaceri economice şi financiare
 • Agricultură şi dezvoltare rurală
 • Cercetare şi tehnologie
 • Combaterea schimbărilor climatice
 • Concurenţă
 • Consumatori
 • Educaţie
 • Energie
 • Impozitare
 • Întreprinderi
 • Mediu
 • Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale
 • Piaţă internă
 • Siguranţă alimentară

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
Der Zentralverband Gartenbau e.V. (ZVG) ist assoziiertes Mitglied des Deutschen Bauernverbandes e.V. .

Gemeinsam mit dem Deutschen Bauernverband e.V. und dem Deutschen Raiffeisenverband e.V. ist der Zentralverband Gartenbau Träger des Bundesausschusses Obst und Gemüse (BOG).

Gemeinsam mit dem Bund deutscher Baumschulen e.V. und dem Bundesverband Garten-, Landschaft- und Sportplatzbau e.V. ist der ZVG Gesellschafter der Deutschen Bundesgartenschau Gesellschaft mbG (DBG).

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2011 - 12/2011
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: < 50000  €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.