Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Gewerkschaft Nahrung Genuss Gassstätten

Id-nummer i registret: 19316934749-13
Registreringsdag: 13/12/2010 10:38:29

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 29/04/2015 13:32:45
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 29/04/2015 13:32:45
Sista dag för nästa uppdatering är den: 29/04/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Gewerkschaft Nahrung Genuss Gassstätten

NGG

Nichtrechtsfähiger Verein

    Val av sektion

II - Företagsegna lobbyister samt bransch-, näringslivs- och yrkesorganisationer

Fackföreningar och näringslivsorganisationer

    Adressuppgifter

Haubachstraße, 76
22765 Hamburg
TYSKLAND

(+49 40)380 13 0

    Juridiskt ansvarig

Michaela Rosenberger

Vorsitzende

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Peter Schmidt

Referatsleiter

    Mål och uppdrag

Die Gewerkschaft NGG vertritt die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der deutschen Ernährungswirtschaft und im Hotel-, Catering- und Gaststättengewerbe.

 • Europeiska
 • Nationella
 • regional/lokal nivå

    specifika verksamheter som registret omfattar

Entsenderichtlinie


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Vertretung der Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der deutschen Ernährungswirtschaft sowie des Hotel-, Catering- und Gastgewerbes.

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

100%: 1  

1

1

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

 • Ekonomi och finans
 • Fiske och vattenbruk
 • Handel
 • Inre marknaden
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Regionalpolitik
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transeuropeiska nät
 • Ungdom

    Medlemskap

Die Gewerkschaft ist Mitglied des europäischen Gewerkschaftszusammenschlusses EFFAT sowie auf internationaler Ebene der IUF
www.effat.org
www.iuf.org

    Ekonomiska uppgifter

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

Die Gewerkschaft NGG finanziert sich nur über die Beiträge ihrer Mitglieder sowie Erträge aus ihren Finanzanlagen. Für bestimmte Projekte, z.B. im Jugendbereich, erhält sie teilweise staatliche Zuschüsse für ausgewählte Projekte

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.