Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Gewerkschaft Nahrung Genuss Gassstätten

Id-nummer i registret: 19316934749-13
Registreringsdag: 2010-12-13 10:38:29

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2013-11-27 14:34:20
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-11-27 14:34:20


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Gewerkschaft Nahrung Genuss Gassstätten
Förkortning: NGG
Associationsform (rättslig ställning): Nichtrechtsfähiger Verein
Webbplats: http://www.ngg.net

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Fackföreningar

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Michaela Rosenberger
Befattning: Vorsitzende

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Micha Heilmann
Befattning: Referatsleiter

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Haubachstraße  76
22765 Hamburg
TYSKLAND
Telefon: (+49 40) 380 13 0
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Die Gewerkschaft NGG vertritt die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der deutschen Ernährungswirtschaft und im Hotel-, Catering- und Gaststättengewerbe.
Organisationens intressen är:
 • Regionala/lokala
 • Nationella
 • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 1
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Vertretung der Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der deutschen Ernährungswirtschaft sowie des Hotel-, Catering- und Gastgewerbes.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Ekonomi och finans
 • Fiske och vattenbruk
 • Handel
 • Inre marknaden
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Regionalpolitik
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Ungdom

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
Die Gewerkschaft ist Mitglied des europäischen Gewerkschaftszusammenschlusses EFFAT sowie auf internationaler Ebene der IUF

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2011 - 12/2011
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:

Die Gewerkschaft NGG finanziert sich nur über die Beiträge ihrer Mitglieder sowie Erträge aus ihren Finanzanlagen. Für bestimmte Projekte, z.B. im Jugendbereich, erhält sie teilweise staatliche Zuschüsse für ausgewählte Projekte

Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.