Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Gewerkschaft Nahrung Genuss Gassstätten

Numer identyfikacyjny w rejestrze 19316934749-13
Data rejestracji: 10-12-13 10:38:29

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 13-11-27 14:34:20
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 13-11-27 14:34:20


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Gewerkschaft Nahrung Genuss Gassstätten
Nazwa skrócona: NGG
Status prawny: Nichtrechtsfähiger Verein
Strona internetowa: http://www.ngg.net

Sekcje

Sekcja: II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe
A dokładniej: Związki zawodowe

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pani  Michaela Rosenberger
Pełniona funkcja: Vorsitzende

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  Micha Heilmann
Pełniona funkcja: Referatsleiter

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Haubachstraße  76
22765 Hamburg
NIEMCY
Numer telefonu: (+49 40) 380 13 0
Numer faksu: (+) 
Inne dane kontaktowe:

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: Die Gewerkschaft NGG vertritt die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der deutschen Ernährungswirtschaft und im Hotel-, Catering- und Gaststättengewerbe.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • niższym niż krajowy
 • krajowym
 • europejskim

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 1
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Vertretung der Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der deutschen Ernährungswirtschaft sowie des Hotel-, Catering- und Gastgewerbes.

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • bezpieczeństwo żywności
 • handel
 • konkurencja
 • konsumenci
 • młodzież
 • podatki
 • polityka regionalna
 • przedsiębiorstwa
 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
 • rybołówstwo i akwakultura
 • rynek wewnętrzny
 • sprawiedliwość i prawa podstawowe
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • środowisko
 • zatrudnienie i sprawy społeczne

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
Die Gewerkschaft ist Mitglied des europäischen Gewerkschaftszusammenschlusses EFFAT sowie auf internationaler Ebene der IUF

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2011 - 12/2011
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: < 50000  €
Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 0 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:

Die Gewerkschaft NGG finanziert sich nur über die Beiträge ihrer Mitglieder sowie Erträge aus ihren Finanzanlagen. Für bestimmte Projekte, z.B. im Jugendbereich, erhält sie teilweise staatliche Zuschüsse für ausgewählte Projekte

Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.