Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

Gewerkschaft Nahrung Genuss Gassstätten

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 19316934749-13
Data rejestracji: 13/12/2010 10:38:29

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 15/01/2015 10:06:00
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 15/01/2015 10:06:00

Wpis jest zgodny z formatem poprzedniego rejestru. Otrzyma on nowy format, kiedy podmiot dokona następnej aktualizacji.
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 27/04/2015

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Gewerkschaft Nahrung Genuss Gassstätten

NGG

Nichtrechtsfähiger Verein

    Kategoria rejestracji

II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe

Związki zawodowe

    Dane kontaktowe

Haubachstraße, 76
22765 Hamburg
NIEMCY

(+49 40) 380 13 0

(+) 

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pani  Michaela Rosenberger

Vorsitzende

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pan  Micha Heilmann

Referatsleiter

    Cele i zakres obowiązków

Die Gewerkschaft NGG vertritt die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der deutschen Ernährungswirtschaft und im Hotel-, Catering- und Gaststättengewerbe.

 • europejskim
 • krajowym
 • regionalnym/lokalnym

    Działalność

Vertretung der Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der deutschen Ernährungswirtschaft sowie des Hotel-, Catering- und Gastgewerbes.

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

1

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

    Obszary zainteresowania

 • bezpieczeństwo żywności
 • handel
 • konkurencja
 • konsumenci
 • młodzież
 • podatki
 • polityka regionalna
 • przedsiębiorstwa
 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
 • rybołówstwo i akwakultura
 • rynek wewnętrzny
 • sprawiedliwość i prawa podstawowe
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • środowisko
 • zatrudnienie i sprawy społeczne

    Członkostwo i przynależność do organizacji

Die Gewerkschaft ist Mitglied des europäischen Gewerkschaftszusammenschlusses EFFAT sowie auf internationaler Ebene der IUF

    Dane finansowe:

01/2011  -  12/2011

< 50 000  €

0 €

0 €

Die Gewerkschaft NGG finanziert sich nur über die Beiträge ihrer Mitglieder sowie Erträge aus ihren Finanzanlagen. Für bestimmte Projekte, z.B. im Jugendbereich, erhält sie teilweise staatliche Zuschüsse für ausgewählte Projekte

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.