Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

MARCELLO MISSAGLIA

Identifikační číslo v rejstříku: 1929324148-18
Datum registrace: 07/07/2008 09:52:23

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 07/02/2015 14:21:40
Datum poslední roční aktualizace je: 07/02/2015 14:21:40
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 07/02/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

MARCELLO MISSAGLIA

LIBERO PROFESSIONISTA

    Oddíl Registrace

I - Odborné poradenské společnosti / právnické firmy / samostatně výdělečně činní poradci

samostatně výdělečně činní poradci

    Kontaktní údaje

VIA PIRANESI, 7
20137 MILANO
ITÁLIE

(+39) 3334829178

    Osoba s právní odpovědností

pan  MARCELLO MISSAGLIA

CONSULENTE INDIPENDENTE

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  marcello missaglia

responsabile

    Cíle a úkoly

Informazione, monitoraggio e definizione azioni a salvaguardia degli interessi dell clientela

evropské

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

due diligence system


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Salvaguardia degli interessi della cliente e studio opportunità operative

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

25%: 1

1

0,2

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

 • Bezpečnost potravin
 • Cla
 • Doprava
 • Hospodářská soutěž
 • Humanitární pomoc
 • Mládež
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Regionální politika
 • Veřejné zdraví
 • Vnitřní trh
 • Výzkum a technologie
 • Vzdělávání
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

    Finanční údaje

01/2012  -  12/2012

< 9 999 €

< 99 999 €

 • Enco Consulting srl - Napoli

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.