Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Concawe

Identifikační číslo v rejstříku: 19227706301-14
Datum registrace: 26/07/2011 14:27:35

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 28/04/2015 15:31:06
Datum poslední roční aktualizace je: 28/04/2015 15:31:06
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 28/04/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Concawe

Concawe

Association (division of)

    Oddíl Registrace

IV - Expertní skupiny typu „think tank“, výzkumné a akademické instituce

expertní skupiny typu „think tank“ a výzkumné instituce

    Kontaktní údaje

Boulevard du Souverain, 165
B-1160 Brussels
BELGIE

(+32) 2 566 9160

    Osoba s právní odpovědností

pan  John Cooper

Director General

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Robin Nelson

Science Director

    Cíle a úkoly

Concawe was established in 1963 by a small group of leading oil companies to carry out research on environmental issues relevant to the oil industry. Its membership has broadened to include most oil companies operating in Europe. The scope of Concawe’s activities has gradually expanded in line with the development of societal concerns over environmental, health and safety issues. These now cover areas such as fuels quality and emissions, air quality, water quality, soil contamination, waste, occupational health and safety, petroleum product stewardship and cross-country pipeline performance.
Concawe's mission is:
To conduct research to provide impartial scientific information in order to:
• Improve scientific understanding of the environmental, health, safety and economic performance aspects of both petroleum refining and the distribution and sustainable use of refined products.
• Assist the development of technically feasible and cost effective policies and legislation by EU institutions and Member States.
• Allow informed decision making and cost effective legislative compliance by Association members.

evropské

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Various REACH related groups, at ECHA & the Commission (e.g. REACH Directors' Contact Group). Various BREF / IED Technical Working Groups, including European IPPC Bureau.
E-PRTR Committee, Various Water Framework Directive Expert Groups. JEC (with the JRC) Well2Wheels studies & biofuels programme, Expert Group on the Future of Transport Fuels.

Scientific & technical articles, reports and publications.
A bi-annual scientific Symposium


 

Refining Forum

Ne

JEC Consortium, Water Framework Directive Expert Groups, Expert Group on the Future of Transport Fuels

Ne

Ne

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

100%: 10   75%: 3   50%: 6   25%: 1

20

15,5

Concawe carries out and publishes technical studies related to the oil refining & distribution sectors and makes the results freely available to all who are interested, including institutions of the European Union. Therefore, our entire executive staff can be considered as engaged in activities falling under the scope of the Register.

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Doprava
 • Energetika
 • Veřejné zdraví
 • Výzkum a technologie
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

0

- Alma Petroli: http://www.almapetroli.com/en/
- ATPC: http://www.vtti.com/terminals/atpc-belgium
- Gruppo Api: http://www.gruppoapi.com/
- BP: http://www.bp.com/
- CEPSA: http://www.cepsa.com/
- ENI: http://www.eni.com/en_IT/home.html
- Essar: http://www.essar.com/
- ExxonMobil: http://corporate.exxonmobil.com/en/
- Galp Energia: http://www.galpenergia.com/
- GUNVOR: http://gunvorgroup.com/en/
- H&R: http://hur.com/de/
- Hellenic Petroleum: http://www.helpe.gr/error.htm
- INEOS: http://www.ineos.com/
- IPLOM: http://iplom.it/index.php?c=HOME&ly=3
- KOCH: http://www.kochind.com/
- Q8: http://www.q8.com/Pages/q8-home.aspx
- LOTOShttp://www.lotos.pl/en/
- LUKOIL: http://www.lukoil.com/
- Lyondellbasell: http://www.lyondellbasell.com/Home/index.htm
- MOLGROUP: http://molgroup.info/en/
- Motor Oil Hellas: http://www.moh.gr/Home.aspx?a_id=10515
- Murco: http://www.murco.co.uk/
- Neste Oil: http://www.nesteoil.com/
- NYNAS: http://www.nynas.com/
- OMV: http://www.omv.com/portal/01/com
- Phillips 66: http://www.phillips66.com/
- PKN ORLEN: http://www.orlen.pl/EN/Pages/default.aspx
- Preem: http://www.preem.se
- Raffinerie Heide: http://www.klesch.com/fr/oil-refining/raffinerie-heide
- REPSOL: http://www.repsol.com/es_es/
- ROMPETROL: http://www.rompetrol.com/
- SARA: http://www.sara-blog.fr/
- SARAS: http://www.saras.it/saras/pages/home
- Shell: http://www.shell.com/
- SRD: http://www.srd-dunkerque.fr/
- St1: http://www.st1.eu/
- Statoil: http://www.statoil.com/en/Pages/default.aspx
- TAMOIL: http://www.tamoil.com/Tamoil+World/
- TOTAL: http://www.total.com/fr
- TotalERG: https://www.totalerg.it/
- VALERO: http://www.valero.com/default.aspx
- VARO Energy: http://varoenergy.com/

 • BELGIE
 • BULHARSKO
 • ČESKÁ REPUBLIKA
 • CHORVATSKO
 • DÁNSKO
 • FINSKO
 • FRANCIE
 • IRSKO
 • ITÁLIE
 • LITVA
 • MAĎARSKO
 • NĚMECKO
 • NIZOZEMSKO
 • POLSKO
 • PORTUGALSKO
 • RAKOUSKO
 • ŘECKO
 • RUMUNSKO
 • SLOVENSKO
 • ŠPANĚLSKO
 • SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
 • ŠVÉDSKO

JEC Consortium; IPIECA; MIT; HEI; UN-ECE; CEN; ECETOC; ERTRAC; SAFIER; CEC; NICOLE; UKOPO; OSPAR; WHO;

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

11 538 000 €

 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

11 538 000 €

6 290 000 €

891 000 €

4 357 000 €

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.