Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Concawe

Identifikační číslo v rejstříku: 19227706301-14
Datum registrace: 26.7.11 14:27:35

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 25.9.14 15:33:38
Datum poslední roční aktualizace je 3.7.14 13:15:12


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Concawe
Zkratka: Concawe
Právní forma Association (division of)
Internetové stránky: http://www.concawe.org

Oddíly

Oddíl: IV – Expertní skupiny typu „think tank“, výzkumné a akademické instituce
Upřesnění: expertní skupiny typu „think tank“ a výzkumné instituce

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Chris Beddoes
Funkce: Director General

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Chris Beddoes
Funkce: Director General

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Boulevard du Souverain  165
B-1160 Brussels
BELGIE
Telefon: (+32) 2 566 9160
Číslo faxu: (+32) 2 566 9181
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: CONCAWE was established in 1963 by a small group of leading oil companies to carry out research on environmental issues relevant to the oil industry. Its membership has broadened to include most oil companies operating in Europe. The scope of CONCAWE’s activities has gradually expanded in line with the development of societal concerns over environmental, health and safety issues. These now cover areas such as fuels quality and emissions, air quality, water quality, soil contamination, waste, occupational health and safety, petroleum product stewardship and cross-country pipeline performance.
The main objectives of CONCAWE are:
To acquire pertinent scientific, economic, technical and legal information on environmental, health and safety issues relating to the refining of crude oil and the distribution and use of petroleum products.
To communicate the findings in order to improve understanding of these issues by all stakeholders including the industry, authorities and the public at large.
CONCAWE endeavours to conduct its activities with objectivity and scientific integrity. In the complex world of environmental and health science, CONCAWE seeks to uphold three key principles: sound science, transparency and cost-effectiveness.

CONCAWE recognises that the potential solutions to the complex environmental, health and safety challenges of the 21st century require the combined efforts of many parties. CONCAWE is thus engaged in a wide range of partnerships and maintains contacts with other industry sector associations, as well as international organisations.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • evropské

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 15
Doplňující informace: CONCAWE carries out and publishes technical studies related to the oil refining & distribution sectors and makes the results freely available to all who are interested, including institutions of the European Union. Therefore, our entire Secretariat staff can be considered as engaged in activities falling under the scope of the Register.
Although we provide important scientific information to various institutions, including regulators, CONCAWE is not and never has been a "lobby" association.

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Various REACH related groups, at ECHA & the Commission (e.g. REACH Directors' Contact Group). Various BREF / IED Technical Working Groups, including European IPPC Bureau.
E-PRTR Committe, Various Water Framework Directive Expert Groups. JEC (with the JRC) Well2Wheels studies & biofuels programme, Expert Group on the Future of Transport Fuels.

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Bezpečnost potravin
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Doprava
 • Energetika
 • Veřejné zdraví
 • Výzkum a technologie
 • Životní prostředí

Struktura

Celkový počet členů – fyzických osob: 0
Celkový počet členských organizací: 43
Členské organizace (Počet členů) :
 • AlmaPetroli (0 členů)
 • APC (0 členů)
 • api (0 členů)
 • BP (0 členů)
 • CEPSA (0 členů)
 • ENI (0 členů)
 • ERG (0 členů)
 • Essar Oil (0 členů)
 • ExxonMobil (0 členů)
 • Galp Energia (0 členů)
 • Gunvor (0 členů)
 • Hansen & Rosenthal (0 členů)
 • Hellenic Petroleum (0 členů)
 • INA (0 členů)
 • INEOS (0 členů)
 • IPLOM (0 členů)
 • Koch (0 členů)
 • KPI (0 členů)
 • LOTOS (0 členů)
 • LUKOIL (0 členů)
 • LyondellBasell (0 členů)
 • MOL (0 členů)
 • Motor Oil Hellas (0 členů)
 • Murco (0 členů)
 • Neste Oil (0 členů)
 • Nynas (0 členů)
 • OMV (0 členů)
 • Phillips 66 (0 členů)
 • PKN Orlen (0 členů)
 • Preem (0 členů)
 • Raffinerie Heide (0 členů)
 • Repsol (0 členů)
 • Rompetrol (0 členů)
 • SARA (0 členů)
 • SARAS (0 členů)
 • Shell (0 členů)
 • SRD (0 členů)
 • Statoil (0 členů)
 • St1 (0 členů)
 • Tamoil (0 členů)
 • TOTAL (0 členů)
 • Valero (0 členů)
 • Varo Energy (0 členů)
Organizace má členy nebo je zastoupena v těchto zemích:
 • BELGIE
 • BULHARSKO
 • ČESKÁ REPUBLIKA
 • DÁNSKO
 • ESTONSKO
 • FINSKO
 • FRANCIE
 • IRSKO
 • ITÁLIE
 • KYPR
 • LITVA
 • LOTYŠSKO
 • LUCEMBURSKO
 • MAĎARSKO
 • MALTA
 • NĚMECKO
 • NIZOZEMSKO
 • POLSKO
 • PORTUGALSKO
 • RAKOUSKO
 • ŘECKO
 • RUMUNSKO
 • SLOVENSKO
 • SLOVINSKO
 • ŠPANĚLSKO
 • SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
 • ŠVÉDSKO

Doplňující informace:

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
JEC Consortium; EUCAR; EUROPIA; IPIECA; MIT; HEI; UN-ECE; CEN; ECETOC; Cefic; API; ERTRAC; SAFIER; CEC; NICOLE; UKOPO; OSPAR; WHO;

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 12/2013
Celkový rozpočet: 8 045 977
z toho veřejné financování:
- z evropských zdrojů:
- Veřejné zakázky:
- Granty:
- ze státních zdrojů:
- z místních či regionálních zdrojů:
z toho ostatní zdroje: 8 045 977
- dary:
- členské příspěvky: 6 018 000
Other Income : 354 977
Cash at bank & in hand : 1 673 000
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období:
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.