Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

EUROALLIAGES

Id-nummer i registret: 19153965510-75
Registreringsdag: 2011-03-17 17:03:33

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-02-18 09:04:26
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-02-18 09:04:26


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: EUROALLIAGES
Förkortning:
Associationsform (rättslig ställning): International non-for-profit organization
Webbplats: http://www.euroalliages.com

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Bransch- och yrkesorganisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Inès VAN LIERDE
Befattning: Secretary-General

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Inès Van Lierde
Befattning: Secrétaire Général

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Avenue de Broqueville  12
1150 Brussels
BELGIEN
Telefon: (+32 2) 775 63 01
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Euroalliages represents the European producers of ferro-alloys and silicon
Organisationens intressen är:
 • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 3
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


REACH & EHS; Energy ; Anti-Dumping

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Klimatarbetet
 • Konkurrens
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Skattepolitik
 • Tullar
 • Utvidgning

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 01/2014
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.