Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants

Numer identyfikacyjny w rejestrze 19093363838-48
Data rejestracji: 10-07-08 16:30:40

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-07-01 10:07:55
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-07-01 10:07:55


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants
Nazwa skrócona: PICUM
Status prawny: Non governmental organisation
Strona internetowa: http://www.picum.org

Sekcje

Sekcja: III - Organizacje pozarządowe
A dokładniej: Organizacje pozarządowe, platformy, sieci itp.

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Didier Vanderslycke
Pełniona funkcja: Treasurer

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię:   Kadri Soova
Pełniona funkcja: Advocacy Officer

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Rue du Congrès / Congresstraat  37-41
Skr. poczt.: 5
1000 Brussels
BELGIA
Numer telefonu: (+32) 22101780
Numer faksu: (+32) 22101789
Inne dane kontaktowe:

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: PICUM - the Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants, is a non-governmental organisation (NGO) that aims to promote respect for the human rights of undocumented migrants within Europe. PICUM also seeks dialogue with organisations and networks with similar concerns in other parts of the world.

PICUM provides a direct link between the grassroots level, where undocumented migrants' experience is most visible, and the European level, where policies relating to them are deliberated. PICUM reports on issues regarding undocumented migrants through its members’ experiences and simultaneously monitors developments within the European institutions. This approach mainstreams undocumented migrants' concerns into key policy debates, ensures PICUM’s network is well informed of the EU agenda and develops their capacity to engage in the realisation of just and fair strategies for undocumented migrants.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • europejskim

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 8
Informacje uzupełniające: This number includes all PICUM staff members engaged in activities falling under the scope of the Transparency Register

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Imię Nazwisko Data rozpoczęcia Data zakończenia
Lilana KEITH 14-01-25 15-01-23
Gotlind Elisabeth Schmidt-Hieber 14-01-28 15-01-24
Kadri SOOVA 14-01-28 15-01-24
Mercedes Miletti 14-01-25 15-01-23
Michele LEVOY 14-01-25 15-01-23
Eve GEDDIE 14-01-25 15-01-23
Maria Giovanna Manieri 14-01-28 15-01-24

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


PICUM strives to inform policy makers, civil society organisations and the general public about the situation facing undocumented migrants. PICUM’s awareness raising strategy fights an atmosphere in Europe of increasing public hostility and entrenched impunity for systematic violations of undocumented migrants’ fundamental rights.

PICUM promotes respect for the basic social rights of undocumented migrants, such as the right to health care, the right to shelter, the right to education and training, the right to a minimum subsistence, the right to family life, the right to moral and physical integrity, the right to legal aid, and the right to fair working conditions.

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • edukacja
 • młodzież
 • sprawiedliwość i prawa podstawowe
 • sprawy wewnętrzne
 • zatrudnienie i sprawy społeczne
 • zdrowie publiczne

Struktura

Łączna liczba należących do organizacji osób fizycznych: 210
Liczba organizacji członkowskich: 0
Organizacje członkowskie (Liczba członków:) :
Organizacja ma członków lub przedstawicieli w następujących krajach:
 • AUSTRIA
 • BELGIA
 • BUŁGARIA
 • CYPR
 • CZECHY (REPUBLIKA CZESKA)
 • DANIA
 • ESTONIA
 • FINLANDIA
 • FRANCJA
 • GRECJA
 • HISZPANIA
 • HOLANDIA (KRÓLESTWO NIDERLANDÓW)
 • IRLANDIA
 • LUKSEMBURG
 • MALTA
 • NIEMCY
 • POLSKA
 • PORTUGALIA
 • RUMUNIA
 • SZWECJA
 • WĘGRY
 • WIELKA BRYTANIA
 • WŁOCHY

 • ALBANIA
 • BOŚNIA I HERCEGOWINA
 • BRAZYLIA
 • IZRAEL
 • KAZACHSTAN
 • NEPAL
 • NIGERIA
 • NORWEGIA
 • SERBIA
 • STANY ZJEDNOCZONE
 • SZWAJCARIA
 • UKRAINA
Informacje uzupełniające:

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
Migrants Rights International (Steering Committee Member)
Platform of European Social NGOs (Member)
European Migration NGO Platform (Member)
European Platform for Migrant Workers’ Rights (Member)
European Anti- Poverty Network (Member)
European Children's Rights Action Group (Member)
European Year of Citizens Alliance (Member)

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2013 - 12/2013
Budżet ogólny: 862 987
w tym środki publiczne: 592 279
- ze źródeł europejskich:
- Zamówienia:
- Dotacje: 592 279
- ze źródeł krajowych:
- ze źródeł na szczeblu niższym niż krajowy:
z innych źródeł: 270 708
- darowizny: 227 286
- składki członkowskie: 14 285
Expert fees : 29 137
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: 800000  €–900000  €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:

In addition to our structure: a list of our 158 platform members can be found here: http://picum.org/en/about-us/people/members/

Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.