Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 19093363838-48
Data rejestracji: 08/07/2010 16:30:40

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 24/05/2017 13:14:35
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 03/01/2017 12:36:52
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 03/01/2018

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants

PICUM

Non governmental organisation

    Kategoria rejestracji

III - Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe, platformy, sieci itp.

    Dane kontaktowe

Rue du Congrès / Congresstraat, 37-41
Skr. poczt.: 5
1000 Brussels
BELGIA

(+32)22101780

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pan  Didier Vanderslycke

Treasurer

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pani  Kadri Soova

Advocacy Officer

    Cele i zakres obowiązków

PICUM - the Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants, is a non-governmental organisation (NGO) that aims to promote respect for the human rights of undocumented migrants within Europe. PICUM also seeks dialogue with organisations and networks with similar concerns in other parts of the world.

PICUM provides a direct link between the grassroots level, where undocumented migrants' experience is most visible, and the European level, where policies relating to them are deliberated. PICUM reports on issues regarding undocumented migrants through its members’ experiences and simultaneously monitors developments within the European institutions. This approach mainstreams undocumented migrants' concerns into key policy debates, ensures PICUM’s network is well informed of the EU agenda and develops their capacity to engage in the realisation of just and fair strategies for undocumented migrants.

europejskim

    Poszczególne rodzaje działalności podlegające wpisowi do rejestru

EU PROGRAMME FOR EMPLOYMENT AND SOCIAL
INNOVATION – EaSI

• Area 1: EU-level networks active in the promotion of social inclusion and poverty reduction

Ref: Transnational Solutions to Local Challenges: Addressing the Social Inclusion Needs of Undocumented Migrants to Build a More Cohesive Europe

Relevant policy implementation:
Victims’ Directive
Employer Sanctions
Child rights platform
EU 2020 Process

Reports:
- CITIES OF RIGHTS: Ensuring Healthcare for undocumented migranst, April 2017
- Undocumented migrant workers: Guidelines for developing an effective complaints mechanism in cases of labour exploitation or abuse, February 2017
- HEAR OUR VOICES - Undocumented children and young people share their stories, November 2016
- The Sexual and Reproductive Health Rights of Undocumented Migrants: Narrowing the Gap Between Their Rights and The Reality in the EU, April 2016
- Guide to the EU Victims' Directive, November 2015

Events:
- EP Event with S&D: Increased deportation: more orderly migration? – Tuesday, 6 December 2016
- EP Roundtable Book Launch – Wednesday, 16 March 2016. Undocumented and Coming of Age:What lessons can Europe draw from the USA?
- EP Event: EMPLOYERS’ SANCTIONS: Effective tool in reducing irregular migration or in reducing the labour rights of undocumented workers? 2 December 2014


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

PICUM strives to inform policy makers, civil society organisations and the general public about the situation facing undocumented migrants. PICUM’s awareness raising strategy fights an atmosphere in Europe of increasing public hostility and entrenched impunity for systematic violations of undocumented migrants’ fundamental rights.

PICUM promotes respect for the basic social rights of undocumented migrants, such as the right to health care, the right to shelter, the right to education and training, the right to a minimum subsistence, the right to family life, the right to moral and physical integrity, the right to legal aid, and the right to fair working conditions.

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

75%: 8  

8

6

This number includes all PICUM staff members engaged in activities falling under the scope of the Transparency Register

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Imię Nazwisko Data rozpoczęcia Data zakończenia
Eve GEDDIE 16/12/2016 15/12/2017
Lilana KEITH 17/12/2016 15/12/2017
Michele LEVOY 17/12/2016 15/12/2017
Mercedes MILETTI 16/12/2016 15/12/2017
Gotlind Elisabeth SCHMIDT-HIEBER 16/12/2016 15/12/2017
Kadri SOOVA 16/12/2016 15/12/2017
Alyna Smith 22/08/2016 04/08/2017

    Obszary zainteresowania

 • edukacja
 • młodzież
 • sprawiedliwość i prawa podstawowe
 • sprawy wewnętrzne
 • zatrudnienie i sprawy społeczne
 • zdrowie publiczne

    Członkostwo i przynależność do organizacji

30

PICUM has 152 members organisations
http://picum.org/en/about-us/people/members/

 • AUSTRIA
 • BELGIA
 • CHORWACJA
 • CYPR
 • CZECHY (REPUBLIKA CZESKA)
 • DANIA
 • ESTONIA
 • FINLANDIA
 • FRANCJA
 • GRECJA
 • HISZPANIA
 • HOLANDIA (KRÓLESTWO NIDERLANDÓW)
 • IRLANDIA
 • LUKSEMBURG
 • MALTA
 • NIEMCY
 • POLSKA
 • PORTUGALIA
 • SZWECJA
 • SŁOWACJA
 • WIELKA BRYTANIA
 • WĘGRY
 • WŁOCHY
 • GRUZJA
 • MAROKO
 • NIGERIA
 • NORWEGIA
 • SZWAJCARIA
 • TURCJA

Migrants Rights International (Steering Committee Member)
Social Platform (Member)
Platform of European Social NGOs (Member)
European Migration NGO Platform (Member)
European Platform for Migrant Workers’ Rights (Member)
European Anti- Poverty Network (Member)
European Children's Rights Action Group (Member)
European Year of Citizens Alliance (Member)
http://picum.org/en/about-us/accomplishments/
La Strada International (LSI) NGO Platform (Member)
The Human Rights and Democracy Network (HRDN) (Member)

    Dane finansowe:

01/2015  -  12/2015

500 000 €–599 999 €

816 824 €

641 646 €

 €

641 646 €

PROGRESS Fund

175 178 €

160 178 €

15 000 €

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.