Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 19093363838-48
Data rejestracji: 08/07/2010 16:30:40

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 31/03/2015 11:55:39
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 31/03/2015 11:55:39
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 31/03/2016

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants

PICUM

Non governmental organisation

    Kategoria rejestracji

III - Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe, platformy, sieci itp.

    Dane kontaktowe

Rue du Congrès / Congresstraat, 37-41
Skr. poczt.: 5
1000 Brussels
BELGIA

(+32) 22101780

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pan  Didier Vanderslycke

Treasurer

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pani  Kadri Soova

Advocacy Officer

    Cele i zakres obowiązków

PICUM - the Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants, is a non-governmental organisation (NGO) that aims to promote respect for the human rights of undocumented migrants within Europe. PICUM also seeks dialogue with organisations and networks with similar concerns in other parts of the world.

PICUM provides a direct link between the grassroots level, where undocumented migrants' experience is most visible, and the European level, where policies relating to them are deliberated. PICUM reports on issues regarding undocumented migrants through its members’ experiences and simultaneously monitors developments within the European institutions. This approach mainstreams undocumented migrants' concerns into key policy debates, ensures PICUM’s network is well informed of the EU agenda and develops their capacity to engage in the realisation of just and fair strategies for undocumented migrants.

europejskim

    Poszczególne rodzaje działalności podlegające wpisowi do rejestru

PROGRESS


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

PICUM strives to inform policy makers, civil society organisations and the general public about the situation facing undocumented migrants. PICUM’s awareness raising strategy fights an atmosphere in Europe of increasing public hostility and entrenched impunity for systematic violations of undocumented migrants’ fundamental rights.

PICUM promotes respect for the basic social rights of undocumented migrants, such as the right to health care, the right to shelter, the right to education and training, the right to a minimum subsistence, the right to family life, the right to moral and physical integrity, the right to legal aid, and the right to fair working conditions.

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

75%: 6  

6

4,5

This number includes all PICUM staff members engaged in activities falling under the scope of the Transparency Register

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Imię Nazwisko Data rozpoczęcia Data zakończenia
Kadri SOOVA 21/01/2015 19/01/2016
Gotlind Elisabeth SCHMIDT-HIEBER 21/01/2015 19/01/2016
Eve GEDDIE 21/01/2015 19/01/2016
Michele LEVOY 21/01/2015 19/01/2016
Maria Giovanna MANIERI 21/01/2015 19/01/2016
Mercedes MILETTI 21/01/2015 19/01/2016
Lilana KEITH 21/01/2015 19/01/2016

    Obszary zainteresowania

 • edukacja
 • młodzież
 • sprawiedliwość i prawa podstawowe
 • sprawy wewnętrzne
 • zatrudnienie i sprawy społeczne
 • zdrowie publiczne

    Członkostwo i przynależność do organizacji

175

PICUM has 145 platform members (organisations)
http://picum.org/en/about-us/people/members/

 • AUSTRIA
 • BELGIA
 • CHORWACJA
 • CYPR
 • CZECHY (REPUBLIKA CZESKA)
 • DANIA
 • ESTONIA
 • FINLANDIA
 • FRANCJA
 • GRECJA
 • HISZPANIA
 • HOLANDIA (KRÓLESTWO NIDERLANDÓW)
 • IRLANDIA
 • LUKSEMBURG
 • MALTA
 • NIEMCY
 • POLSKA
 • PORTUGALIA
 • RUMUNIA
 • SZWECJA
 • WĘGRY
 • WIELKA BRYTANIA
 • WŁOCHY
 • GRUZJA
 • IZRAEL
 • KAZACHSTAN
 • MAROKO
 • NEPAL
 • NIGERIA
 • PAKISTAN
 • SZWAJCARIA

Migrants Rights International (Steering Committee Member)
Platform of European Social NGOs (Member)
European Migration NGO Platform (Member)
European Platform for Migrant Workers’ Rights (Member)
European Anti- Poverty Network (Member)
European Children's Rights Action Group (Member)
European Year of Citizens Alliance (Member)
http://picum.org/en/about-us/accomplishments/

    Dane finansowe:

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

737 631 €

576 601 €

 €

576 601 €

PROGRESS Fund

161 030 €

144 150 €

16 880 €

29 137 €

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.