Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

Unioncamere Marche

Identifikacijska številka v Registru: 19023929267-23
Datum registracije: 2.8.12 16:37:12

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 22.7.13 18:19:10
Datum zadnje letne spremembe: 22.7.13 18:19:10


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: Unioncamere Marche
Kratica: Unimarche
Pravni status: Association
Spletna stran: http://www.unioncameremarche.it

Oddelki

Oddelek: VI. – Organizacije, ki zastopajo lokalne, regionalne in občinske organe, druge javne in javno-zasebne subjekte itd.
natančneje: Drugi javni in javno-zasebni subjekti itd.

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Maurizio Di Genova
Položaj: Secretary General

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime Maurizio Di Genova
Položaj: Secretary General

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: Largo XXIV Maggio  1
Poštni predal: 418
60124 Ancona
ITALIJA
Telefon: (+39) 07152242
Telefaks: (+39) 0712075140
Drugi podatki:

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: Unioncamere Marche is financed by public funding coming from the local Chambers of Commerce and partly from other public institutions and European projects.

Unioncamere Marche represents the 5 Chambers of Commerce of Marche Region. It also acts as a coordinating body for the enhancement of the regional economy through the promotion of the relations with other regional, national and European institutions. Some of its main activities consist in providing information on European policies, legislation and funding programmes through inquiries, seminars and training schemes; promoting partnerships between transnational public and private bodies, and coordinating multi-lateral projects.

The Internationalization Department of “Unioncamere Marche” has been set up following the closure of “Centro Estero”, with the intention of merging all the Internationalization functions of the Regional System of the Chambers of Commerce into one subject within an action directed to rationalize the System resources.
The Department has become the Regione Marche interface in the Internationalization field.
Its activity, which is carried out in co-operation with the “Aziende Speciali” of the local Chambers of Commerce, is developed according to the needs of the territory and consists in identifying the local companies interests and carrying out plans of market analyses and sector research, in order to understand the demand of foreign markets starting from the offers of the local territory and identify the best internationalization strategies.
Furthermore, the Department carries out intradepartmental and intra-provincial events as well as image-events which emphasizes the presence of Marche region abroad, also in co-operation with “Regione Marche”, ICE (Italian Trade Commission) and other local bodies.

Unioncamere Marche is partner in several transnational co-operation projects, providing partner search assistance and supporting the access to new markets in EU and extra-EU countries.

Our main sectors of activity are:
• Structural Funds
• Industrial policies
• R&D
• Education and professional training
• External relations
• Culture
• Tourism
• Enlargement
Interesi organizacije so na ravni:
 • regionalni ali lokalni
 • nacionalni
 • evropski
 • svetovni

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 12
Dodatne informacije: 1 Secretary General
1 Administrative Responsible
1 Responsible EU project area
1 Institutional Affairs Manager
4 Administrative staff
1 Employees for Institutional Affairs
1 Study and statistics Responsible
1 Researcher
1 Staff involved in EU projects

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


• Attendance of the meetings of the European Parliamentary Committees AGRI, ITRE, EMPL, REGI, FEMM, TRAN, AFET

• creating working papers, reports and studies addressed to stakeholders in the Veneto Region;

• replying to EU public consultations;

• dissemination of European information on EU legislation, initiatives, R&D programmes, calls for tenders, cooperation opportunities, etc.

• Internationalisation Desk activities include several meetings in cooperation with the Regional Government of Veneto and the System of the Chambers of Commerce.

• assistance to SMEs, universities, public bodies regarding various EU programmes.

• organisation of seminars and courses in the following fields:
- Structural Funds
- Environment
- Opportunities in Eastern and Southern Europe – IPA and ENPI Programmes
- Instruments for the promotion of the cooperation between
enterprises
- Internationalisation of SMEs
- R&D
- Culture
- Programme for education and training
- EU project management
- Corporate Social responsibility

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
 • Energetika
 • Informacijska družba
 • Izobraževanje
 • Kmetijstvo in razvoj podeželja
 • Konkurenca
 • Kultura
 • Okolje
 • Podjetništvo
 • Pravosodje in temeljnih pravic
 • Promet
 • Raziskave in tehnologija
 • Razvoj
 • Regionalna politika
 • Ribištvo in ribogojstvo
 • Širitev
 • Vseevropska omrežja
 • Zaposlovanje in socialne zadeve
 • Zunanji odnosi

Sestava

Število včlanjenih „fizičnih oseb“ skupaj: 12
Število včlanjenih organizacij:
Včlanjene organizacije (Število članov) :
Organizacija ima člane oziroma je zastopana v naslednjih državah:
 • ITALIJA

Dodatne informacije:

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.
Unioncamere Marche belongs directly to the system of Italian Chambers of Commerce (Unioncamere), is closely connected to the Brussels headquarters of the Italian chamber system (SSB Asbl) and indirectly belongs to the network of European Chambers (Eurochambres)

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2012 - 12/2012
Skupni proračun: 1.120.000
pri čemer so javna finančna sredstva: 120.000
- iz evropskega vira:
- Javno naročilo:
- Subvencije: 30.000
- iz nacionalnega vira: 20.000
- iz regionalnega/lokalnega vira: 10.000
Progetti europei : 60.000
pri čemer so drugi viri: 1.000.000
- donacije:
- prispevki članov:
Chambers of commerce contribution : 1.000.000
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah: < 50000  €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:


Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.