Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

KRITYANAND UNESCO CLUB,JAMSHEDPUR

Tunnusnumber registris: 18951313905-34
Registreerimise kuupäev: 22.07.10 16:50:49

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 12.07.14 3:40:27
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 12.07.14 3:40:27


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: KRITYANAND UNESCO CLUB,JAMSHEDPUR
Akronüüm: KNUC
Õiguslik vorm: Registered Under Indian Societies Registration Act ,1860.
Veebisait: http://www.karmayog.org/ngo/KNUC/

Jaod

Jagu: III - Valitsusvälised organisatsioonid
Täpsemalt: Valitsusvälised organisatsioonid, platvormid ja võrgustikud ning sarnased organisatsioonid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: MUKESH KUMAR MISHRA
Ametikoht: Secretary General

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: MUKESH KUMAR MISHRA
Ametikoht: Secretary General

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 102/A, KALPANAPURI ADITYAPUR INDUSTRIAL AREA
832109 JAMSHEDPUR
INDIA
Telefoninumber: (+91) 657 2101198
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed: MUKESH KUMAR MISHRA,
SECRETARY GENERAL

KRITYANAND UNESCO CLUB
102/A,KALPANAPURI
ADITYAPUR INDUSTRIAL AREA
JAMSHEDPUR 832109,INDIA.

TEL : + 91 657 210 1198
Mobile: + 91 9279502203

E- Mail: knunesco@yahoo.com

URL : http://www.karmayog.org/ngo/KNUC/

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: KRITYANAND UNESCO CLUB ,JAMSHEDPUR ,INDIA is an NGO working for the UNITED NATIONS and its system and Registered under Indian Societies Registration Act 1860, Under the Government of Jharkhand,Ranchi.we are working for social development and welfare for poor communities.we also conduct Research work in our organization.The organization have consultative status with UNCCD,Bonn,Germany, Member of United Nations Global Compact and Member of Global Alliance for ICT and Development,United Nations Department of Economic and Social Affairs,UN. Member of the ICC,USA.


Krityanand UNESCO Club is a Non-governmental, non-profit and non-partisan Voluntary organization situated in Jamshedpur, India. We are working for the aims and purpose of the United Nations and its system. We have been working in field of Education, Health and sanitation, (Reproductive Health, HIV/AIDS), Gender discrimination, Non –formal education (for Disadvantage/poor people), child and women development, Agriculture, Rural Development, Environmental issues, Sustainable Development, leadership Development programme and Human-Rights etc. Since its inception in 1992.this is a charitable and philanthropic organization, trying to achieve the Millennium Development Goals by providing sanitation to all by 2025.

The Krityanand UNESCO Club is working to contribute to the work of the United Nations within Consultative relationship with the United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) is governed by the principles contained in Council Resolution 1996/31. KRITYANAND UNESCO CLUB, JAMSHEDPUR has a Special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations, We support and promote the work of the United Nations and the achievement of the MDGs.
To increase public awareness on the aims and purpose of the United Nations and Social and Economic Development Issues.

Vision

To actively contribute to the social and economic development of the communities in which we operate and to be an organization that continually respond to the changing social realities through the development and application of knowledge, towards development of sustainable society that promote and protects the equality, social justice and Human Rights.

Mission

To work towards the promotion of the aims and objective of the United Nations and its system for development of society, and in pursuance of its vision and guiding principle. The organization organize program to facilitate the development of our societies through social work, research work , disseminates knowledge of United Nations and its program as well reaches out to the larger community through extent ion at local ,National levels

The Krityanand UNESCO Club objectives is to increase public awareness about Global Development Issues, to support the activities of United Nations agenda for Global Development in 21st Century, in order to achieve the implementation of the Millennium Development Goals (MDGs) set by the United Nations, In pursuit of its vision and mission the Krityanand UNESCO Club objective is to enhance social and economic empowerment of the community.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • riiklikud
 • üleeuroopalised

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 10
Lisateave: Governed by an independent Board of Governing Council, the Krityanand UNESCO Club is a Registered NGO under Societies Registration Act, 1860 with Government of Jharkhand and tax-exempt institution. We are working for the aims and purpose of the United Nations and its work among our society. At the 41st plenary meeting, On July 23rd, 2012, Krityanand UNESCO Club Jamshedpur was officially granted special consultative status as a Non-Governmental Organization (NGO) with the United Nations’ Economic and Social Council (ECOSOC). The ECOSOC is one of 6 principal organs of the United Nations System established by the UN Charter in 1945 and serves as the central forum for formulating policy recommendations regarding international economic and social issues. NGO consultative status allows Krityanand UNESCO Club Jamshedpur to make direct contributions to the programs and goals of the United Nations by accessing and participating in the work of the ECOSOC. In 1997 we established a library on International system with support of different UN agencies and in 2006 we started our service in Social and Economic Development Program through our Research works in different social sector.

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Organization Values and principles

Krityanand UNESCO Club encourages the following values to be practiced both at individual and organizational level.

1. Honesty
2. Transparency and Accountability
3. Mutual respect
4. Creativity
5. Gender sensitiveness
6. Cost efficiency
7. Participation
8. Solidarity

Guiding Principles:
1. Utilization of local wisdom and resources.
2. Encouragement of innovation and creativity.
3. Prioritizing quality.
4. Enhancing coordination and networking.
5. Accepting challenges

Krityanand UNESCO Club believes:

1. In the potential power of the poor and Rural people to participate actively in development initiatives within their community.
2. In equal opportunity for man and women in society irrespective of class, age, ethinic, culture or religion.
3. All Human Rights for all.
4. In freedom of expression, movement and choice by man and women alike.
5. In social harmony free from communal bias.
6. Freedom for work, education and development.

Programs

For the past years we have been working in field of:

1. Working for the promotion of the values of United Nations and its system in our community.
2. Supporting the UN Millennium Development Goals (MDGs)
3. Human Resource Development
4. Sustainable Development
5. Rural Development
6. Human Rights
7. Promotion and protection of Human Rights (documentation)
8. Education, Health, Child and Women development
9. Research program in social work
10. Environmental protection and Agriculture development
11. Maintain a good library on United Nations system
12. HIV/AIDS Prevention program

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Arenguküsimused
 • Haridus
 • Humanitaarabi
 • Kalandus ja akvakultuur
 • Keskkond
 • Kultuur
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Noored
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Siseasjade
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused

Struktuur

Füüsilistest isikutest liikmete koguarv: 60
Liikmesorganisatsioonide arv: 0
Liikmesorganisatsioonid (Liikmete arv) :
Teie organisatsiooni liikmed või esindajad asuvad järgmistes riikides:

Lisateave:

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
The Krityanand UNESCO Club maintains close relationship with various International Organization. The Krityanand UNESCO Club is working for the United Nations Systems, Supporting Sustainable Development and United Nations Millennium Development Goals, (UN MDGs), NGO Accreredited Status with UNCCD ,Bonn, Germany, The Coalition for International Criminal Court, New York, USA, The UN Global Compact, UN ,New York,USA, Interest Representative of The European Commission ,Member of CRIN-London, ODI- London, WWSF– Geneva, Switzerland, The Wiser Earth ,London (UK), IFRTD London (UK),AWID – Canada, Partner organization – WHO Stop TB Programme – Geneva, Switzerland, UN-HABITAT, UNEP– Nairobi, Kenya. FAN- London, UK.Affiliated to Asia –Pacific Mountain Network. Member of Global Alliance for ICT and Development United Nations Department of Economic and Social Affairs, DESA – UN.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 04/2013 - 03/2014
Üldeelarve: 3 079
millest avalik rahastamine: 1 357
- ELi rahastust:
- Hanked: 0
- Toetused:
- riiklikust rahastust: 0
- piirkondlikust/kohalikust rahastust: 1 357
millest muud rahastusallikad: 1 722
- annetused:
- liikmemaksud: 1 481
Another source : 241
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Abridged Receipt and Payment A/c As on 31 March 2014

Figure is in Indian National Rupees

Receipt Amount Payment Amount

Balance C/D 95,339 Establishment 43,600
Contribution 120,000 Activities 100,000
UN Contribution 109,972 Library 109,972
Bank Interest 7,834 Cl Balance 99,173
Others 19,600
Total 3,52,745 3,52,745


Abridged Income & Expenditure A/c As on 31 March 2014

Expenditure Amount Income Amount

Administration 43,600 By Contribution 1,20,000
Activities 1,00,000 UN contribution 1,09,972
Library 1,09,972 Bank A/c. Interest 7834
Surplus 3,834 Others 19,600
Total 2,57,406 2,57,406Abridged Balance Sheet for the year ended on 31 March, 2014


Liabilities Amounts Assets Amounts

Corpus funds 99,173 Fixed Assets 27,90,621
Library
Donation Received in Kind 24,55,421 Investment 73,723
Capital 3,35,200 Current Assets 25,450

Total 28,89,794 28,89,794Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.