Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Daidalos sc

Tunnistenumero rekisterissä: 18871911755-57
Rekisteröintipäivä: 25.5.2009 19:49:09

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 28.4.2014 9:47:27
Edellinen vuotuinen päivitys: 28.4.2014 9:47:27


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Daidalos sc
Lyhenne:
Organisaation oikeudellinen muoto: unlimited liability partnership
Internet-osoite:

Ryhmät

Ryhmä: I – Konsultti- ja lakiasiaintoimistot ja itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat konsultit
tarkemmin: Konsulttitoimistot

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Hugo Schepens
Tehtävä organisaatiossa: Managing Partner

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Hugo Schepens
Tehtävä organisaatiossa: Managing Partner

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Blaasberg  22
3120 Tremelo
BELGIA
Puhelinnumero: (+32) 475 64 92 89
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: To inform, report and advise on all matters related to EU and national policy making, legislation and regulations, in particular but not limited to the life sciences field. To facilitate communication with EU and national politicians, policy makers and regulators.
Organisaation valvomat edut ovat:
 • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 1
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Etunimi Sukunimi Alkupvm Loppupvm
Jan Hugo SCHEPENS 9.4.2014 7.4.2015

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


EU policies, legislation, regulations and other initiatives which may affect the research-based biomedical industry.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Kansanterveys
 • Kauppapolitiikka
 • Kilpailu
 • Kuluttaja-asiat
 • Sisämarkkinat
 • Tutkimus ja teknologia
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2012 - 12/2012
Asiakkaiden edunvalvontaan EU:n toimielimissä liittyvä organisaation liikevaihto:
< 50000  €

Asiakkaat, joiden osuus liikevaihdosta on alle 50000 €.
 • Roche

EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.