Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Daidalos sc

Identifikační číslo v rejstříku: 18871911755-57
Datum registrace: 25.5.09 19:49:09

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 28.4.13 12:06:23
Datum poslední roční aktualizace je 28.4.13 12:06:23


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Daidalos sc
Zkratka:
Právní forma unlimited liability partnership
Internetové stránky:

Oddíly

Oddíl: I – Odborné poradenské společnosti / právnické firmy / samostatně výdělečně činní poradci
Upřesnění: odborné poradenské společnosti

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Hugo Schepens
Funkce: Managing Partner

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Hugo Schepens
Funkce: Managing Partner

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Blaasberg  22
3120 Tremelo
BELGIE
Telefon: (+32) 475 64 92 89
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: To inform, report and advise on all matters related to EU and national policy making, legislation and regulations, in particular but not limited to the life sciences field. To facilitate communication with EU and national politicians, policy makers and regulators.
Organizace zastupuje zájmové skupiny na úrovni/úrovních:
 • evropské

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 1
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Jan Hugo SCHEPENS 9.4.14 7.4.15

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


EU policies, legislation, regulations and other initiatives which may affect the research-based biomedical industry.

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Hospodářská soutěž
 • Obchod
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Spravedlnost a základní práva
 • Veřejné zdraví
 • Vnitřní trh
 • Výzkum a technologie
 • Životní prostředí

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.

Finanční údaje

Rok: 01/2012 - 12/2012
Obrat organizace související se zastupováním zájmů jejích klientů u orgánů EU:
< 50000  €

Klienti, kteří představují obrat nižší než 50000 €.
 • Roche

Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.