Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Daidalos sc

Identifikační číslo v rejstříku: 18871911755-57
Datum registrace: 25/05/2009 19:49:09

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 28/04/2014 09:47:27
Datum poslední roční aktualizace je: 28/04/2014 09:47:27

Tato položka má formát podle předchozího rejstříku. Bude přizpůsobena novému formátu poté, co subjekt provede další aktualizaci.
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 27/04/2015

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Daidalos sc

unlimited liability partnership

    Oddíl Registrace

I – Odborné poradenské společnosti / právnické firmy / samostatně výdělečně činní poradci

odborné poradenské společnosti

    Kontaktní údaje

Blaasberg, 22
3120 Tremelo
BELGIE

(+32) 475 64 92 89

(+) 

    Osoba s právní odpovědností

pan  Hugo Schepens

Managing Partner

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Hugo Schepens

Managing Partner

    Cíle a úkoly

To inform, report and advise on all matters related to EU and national policy making, legislation and regulations, in particular but not limited to the life sciences field. To facilitate communication with EU and national politicians, policy makers and regulators.

evropské

    Činnosti

EU policies, legislation, regulations and other initiatives which may affect the research-based biomedical industry.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

1

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

  • Hospodářská soutěž
  • Obchod
  • Ochrana spotřebitele
  • Podnikání
  • Veřejné zdraví
  • Vnitřní trh
  • Výzkum a technologie
  • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

    Finanční údaje

01/2012  -  12/2012

< 50 000  €

  • Roche

0 €

0 €

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.