Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

Bulgarian Society for Rail Transport

Identitātes numurs Reģistrā: 18823402664-60
Reģistrācijas datums: 09.25.11 21:18:15

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 13.30.10 10:18:49
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 13.30.10 10:18:49


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: Bulgarian Society for Rail Transport
Latīņu alfabēta burtiem: Bulgarian Society for Rail Transport
Akronīms: BSRT
Juridiskais statuss: non-governmental organisarion
Tīmekļa vietne: http://bsrt.hit.bg

Nodaļas

Nodaļa: III - Nevalstiskās organizācijas
un precīzāk: Nevalstiskās organizācijas, platformas, tīkli u.tml.

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Mircho Gandev
Amats Chairman

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Godātais  Lubomir Gandev
Amats Member

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Georgi Benkovsli  16
Sofia 1000
BULGĀRIJA
Tālruņa numurs: (+359) 888732673
Faksa numurs: (+) 
Papildu kontaktinformācija: Адрес за кореспонденция:

ПК - 244
СОФИЯ - 1000
България

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: The designation of this association is to make popular railway transport by the widest choice of means. Its activity covers the elaboration of research, educational and socially useful designs, as well as:
- organization of visits and lectures of local and foreign specialists;
- conferences, seminars, joint appointments for establishing contacts and interchange with kindred organizations;
- information and publication of significant events in the sphere of railway transport;
- activation of generators of alternative ideas, introducing of common values and interests to young people helping youth initiatives;
as well as all other activities, which are assigned to increase the rating of Bulgarian Railways and the complete personality presentation of the employees in their efforts to confirm a worthy position in the European Railways System.
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • Eiropas līmeņa
 • pasaules līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 5
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


Railway Infrastructure.
Railway Passenger and Freight Transport.
Tramway Infrastructure.
Tramway Passenger Transport.
Metro Infrastructure.
Metro Passenger Transport.
Consultations with the National Railway Network Operator.
Mediation between the National Railway Company and the Public Transport Companyes.
Consultations with the Ministry of Culture regarding possible upgrade of the National Transport Museum.

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Eiropas komunikāciju tīkli
 • Pētniecība un tehnoloģija
 • Reģionālā politika
 • Transports
 • Vispārīgi un institucionāli jautājumi

Struktūra

Kopējais to dalībnieku skaits, kuri ir fiziskās personas: 16
Organizāciju dalībnieču skaits:
Organizācijas dalībnieces (Dalībnieku skaits) :
Organizācijai ir dalībnieki vai pārstāvji šādā valstī (valstīs):
 • BULGĀRIJA

Papildu informācija:

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2012 - 12/2012
Kopējais budžets: 5 000
tostarp publiskais finansējums: 0
- no Eiropas avotiem:
- Publiskais iepirkums. 0
- Piešķīrumi: 0
- no valsts finansējuma avotiem: 0
- no vietējiem/ reģionāliem finansējuma avotiem: 0
no citiem avotiem: 5 000
- ziedojumi: 4 000
- dalībnieku iemaksas: 1 000
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās.
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:


Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.