Navigācijas ceļš

Citi rīki    Reģistrētās personas profils

Bulgarian Society for Rail Transport

Identitātes numurs Reģistrā: 18823402664-60
Reģistrācijas datums: 25/11/2009 21:18:15

Kad pēdējoreiz labota informācija par šo struktūru: 07/03/2015 19:05:44
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 07/03/2015 19:05:44
Nākamajai atjaunošanas reizei jābūt ne vēlāk kā: 07/03/2016

    Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Bulgarian Society for Rail Transport

Bulgarian Society for Rail Transport

BSRT

non-governmental organisarion

    Reģistra nodaļa

VI - Organizācijas, kas pārstāv vietējās, reģionālās un pilsētu pašvaldības, citas publiskās vai jauktās vienības u.tml.

Citas publiskās vai jauktās vienības, kuras izveidotas saskaņā ar tiesību aktiem un kuru nolūks ir rīkoties sabiedrības interesēs

    Kontaktinformācija

Sofia 1000, Georgi Benkovski 16
Sofia 1000
Sofia 1000
BULGĀRIJA

(+359) 888732673

    Juridiski atbildīgā persona

Godātais  Mircho Gandev

Chairman

    Persona, kas atbild par ES jautājumiem

Godātais  Lyubomir Gandev

Member

    Mērķi un uzdevumi

The designation of this association is to make popular railway transport by the widest choice of means. Its activity covers the elaboration of research, educational and socially useful designs, as well as:
- organization of visits and lectures of local and foreign specialists;
- conferences, seminars, joint appointments for establishing contacts and interchange with kindred organizations;
- information and publication of significant events in the sphere of railway transport;
- activation of generators of alternative ideas, introducing of common values and interests to young people helping youth initiatives;
as well as all other activities, which are assigned to increase the rating of Bulgarian Railways and the complete personality presentation of the employees in their efforts to confirm a worthy position in the European Railways System.

  • Eiropas līmeņa
  • pasaules līmeņa

    Īpašas darbības, uz kurām attiecas reģistra izmantošanas joma

Railway Infrastructure.
Railway Passenger and Freight Transport.
Tramway Infrastructure.
Tramway Passenger Transport.
Metro Infrastructure.
Metro Passenger Transport.


 

Railway Infrastructure.
Railway Passenger and Freight Transport.
Tramway Infrastructure.
Tramway Passenger Transport.
Metro Infrastructure.
Metro Passenger Transport.
Consultations with the National Railway Network Operator.
Mediation between the National Railway Company and the Public Transport Companyes.
Consultations with the Ministry of Culture regarding possible upgrade of the National Transport Museum.

    Cik personu iesaistītas augstāk redzamajā ailē aprakstītajās darbībās

100%: 1   75%: 3   50%: 4   25%: 10

18

7,8

    Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

    Interešu jomas

  • Eiropas komunikāciju tīkli
  • Pētniecība un tehnoloģija
  • Reģionālā politika
  • Transports
  • Vispārīgi un institucionāli jautājumi

    Dalība organizācijās

20

    Finansiālie dati

01/2014  -  11/2014

9 800 €

9 800 €

9 800 €

Pēdējā noslēgtajā finanšu gadā finansējums no ES iestādēm nav saņemts.

9 800 €

0 €

    Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.