Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Bulgarian Society for Rail Transport

Identifikavimo numeris Registre: 18823402664-60
Registracijos data: 09.11.25 21.18.15

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 13.10.30 10.18.49
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 13.10.30 10.18.49


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Bulgarian Society for Rail Transport
lotyniškomis raidėmis: Bulgarian Society for Rail Transport
Akronimas: BSRT
Teisinis statusas: non-governmental organisarion
Svetainė: http://bsrt.hit.bg

Kategorijos

Kategorija: III. Nevyriausybinės organizacijos
Tiksliau: Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Mircho Gandev
Pareigos: Chairman

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Lubomir Gandev
Pareigos: Member

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Georgi Benkovsli  16
1000 Sofia
BULGARIJA
Telefono numeris: (+359) 888732673
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija: Адрес за кореспонденция:

ПК - 244
СОФИЯ - 1000
България

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: The designation of this association is to make popular railway transport by the widest choice of means. Its activity covers the elaboration of research, educational and socially useful designs, as well as:
- organization of visits and lectures of local and foreign specialists;
- conferences, seminars, joint appointments for establishing contacts and interchange with kindred organizations;
- information and publication of significant events in the sphere of railway transport;
- activation of generators of alternative ideas, introducing of common values and interests to young people helping youth initiatives;
as well as all other activities, which are assigned to increase the rating of Bulgarian Railways and the complete personality presentation of the employees in their efforts to confirm a worthy position in the European Railways System.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • Europos
 • pasaulinio

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 5
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Railway Infrastructure.
Railway Passenger and Freight Transport.
Tramway Infrastructure.
Tramway Passenger Transport.
Metro Infrastructure.
Metro Passenger Transport.
Consultations with the National Railway Network Operator.
Mediation between the National Railway Company and the Public Transport Companyes.
Consultations with the Ministry of Culture regarding possible upgrade of the National Transport Museum.

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Regioninė politika
 • Transeuropiniai tinklai
 • Transportas

Struktūra

Bendras narių („fizinių asmenų“) skaičius 16
Narių organizacijų skaičius:
Organizacijų nariai (Narių skaičius) :
Organizacija turi narių arba atstovų šiose šalyse:
 • BULGARIJA

Papildoma informacija:

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2012 - 12/2012
Bendras biudžetas: 5 000
viešųjų lėšų dalis: 0
- iš Europos finansavimo šaltinių:
- Viešieji pirkimai: 0
- Dotacijos: 0
- iš nacionalinių finansavimo šaltinių: 0
- iš vietos (regioninių) finansavimo šaltinių: 0
iš kitų finansavimo šaltinių: 5 000
- dovanotos lėšos: 4 000
- narystės mokesčiai: 1 000
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata:
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.