Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Bulgarian Society for Rail Transport

Identifikavimo numeris Registre: 18823402664-60
Registracijos data: 25/11/2009 21:18:15

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 07/03/2015 19:05:44
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 07/03/2015 19:05:44
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 07/03/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Bulgarian Society for Rail Transport

Bulgarian Society for Rail Transport

BSRT

non-governmental organisarion

    Registracijos kategorija

VI - Organizacijos, atstovaujančios vietos, regioninės ir savivaldos institucijoms, kitos viešosios įstaigos arba mišraus pobūdžio subjektai ir kt.

Kiti viešieji arba mišraus pobūdžio subjektai, kurie įsteigti pagal teisės aktus ir kurių tikslas yra veikti viešojo intereso labui

    Kontaktinė informacija

Sofia 1000, Georgi Benkovski 16
Sofia 1000
1000 Sofia
BULGARIJA

(+359) 888732673

    Teisiškai atsakingas asmuo

Mircho Gandev

Chairman

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Lyubomir Gandev

Member

    Tikslai ir uždaviniai

The designation of this association is to make popular railway transport by the widest choice of means. Its activity covers the elaboration of research, educational and socially useful designs, as well as:
- organization of visits and lectures of local and foreign specialists;
- conferences, seminars, joint appointments for establishing contacts and interchange with kindred organizations;
- information and publication of significant events in the sphere of railway transport;
- activation of generators of alternative ideas, introducing of common values and interests to young people helping youth initiatives;
as well as all other activities, which are assigned to increase the rating of Bulgarian Railways and the complete personality presentation of the employees in their efforts to confirm a worthy position in the European Railways System.

  • Europos
  • pasaulinio

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

Railway Infrastructure.
Railway Passenger and Freight Transport.
Tramway Infrastructure.
Tramway Passenger Transport.
Metro Infrastructure.
Metro Passenger Transport.


 

Non

Non

Non

Non

Non

Railway Infrastructure.
Railway Passenger and Freight Transport.
Tramway Infrastructure.
Tramway Passenger Transport.
Metro Infrastructure.
Metro Passenger Transport.
Consultations with the National Railway Network Operator.
Mediation between the National Railway Company and the Public Transport Companyes.
Consultations with the Ministry of Culture regarding possible upgrade of the National Transport Museum.

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

100%: 1   75%: 3   50%: 4   25%: 10

18

7,8

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

  • Bendrieji ir instituciniai reikalai
  • Moksliniai tyrimai ir technologijos
  • Regioninė politika
  • Transeuropiniai tinklai
  • Transportas

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

20

    Finansiniai duomenys

01/2014  -  11/2014

9 800 €

9 800 €

9 800 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

9 800 €

0 €

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.