Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Mid Sweden European Office

Numer identyfikacyjny w rejestrze 18712067888-04
Data rejestracji: 12-01-30 15:41:30

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-01-08 11:50:33
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-01-08 11:50:33


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Mid Sweden European Office
Nazwa skrócona: MSEO
Status prawny: project cooperation between public sector entities
Strona internetowa: http://www.midsweden.se

Sekcje

Sekcja: VI - Organizacje reprezentujące władze lokalne, regionalne i gminne, inne podmioty publiczne lub mieszane itd.
A dokładniej: Lokalne, regionalne i gminne organy władzy (na szczeblu niższym od krajowego)

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię:   Kerstin Brandelius Johansson
Pełniona funkcja: Director

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię:   Kerstin Brandelius Johansson
Pełniona funkcja: Director

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Avenue Palmerston  3
1000 Brussels
BELGIA
Numer telefonu: (+32) 02 235 02 32
Numer faksu: (+) 
Inne dane kontaktowe: Mid Sweden University www.miun.se

Regional Council of Jämtland www.regionjamtland.se

County council of Västernorrland www.lvn.se

County administrative board of Jämtland www.lansstyrelsen.se/jamtland

County administrative board of Västernorrland www.lansstyrelsen.se/vasternorrland

Association of local authorities www.y.komforb.se

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: MID SWEDEN EUROPEAN OFFICE CONTRIBUTES TO REGIONAL DEVELOPMENT BY ADDRESSING KEY REGIONAL ISSUES ON THE EU ARENA. POLICY WORK CONSISTS OF MONITORING DEVELOPMENT WITHIN THE EU POLICIES AND PROVIDE INFORMATION ABOUT EU POLICY TO THE REGION. OUR FUNCTION IS ALSO TO PROMOTE THE REGION AT THE EUROPEAN LEVEL AND THEREBY INFLUENCE POLICY- AND DECISION MAKINGS AT EU-LEVEL.

The vision of the counties of Jämtland and Västernorrland is to be an active and successful European region.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • niższym niż krajowy

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 4
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


REGIONAL POLICY, INFRASTRUCTURE AND TRANSPORT, HEALTH, ENVIRONMENT, ENERGY AND CLIMATE, ENTERPRISE AND INDUSTRY, RESEARCH AND INNOVATION POLICIES

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • badania naukowe i technologia
 • działania w dziedzinie klimatu
 • energia
 • polityka regionalna
 • przedsiębiorstwa
 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
 • rybołówstwo i akwakultura
 • rynek wewnętrzny
 • sieci transeuropejskie
 • społeczeństwo informacyjne
 • środowisko
 • transport  
 • zdrowie publiczne

Struktura

Łączna liczba należących do organizacji osób fizycznych: 4
Liczba organizacji członkowskich:
Organizacje członkowskie (Liczba członków:) :
Organizacja ma członków lub przedstawicieli w następujących krajach:
 • SZWECJA

Informacje uzupełniające:

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
Northern Sparsely Populated Areas: www.nspa-network.eu
European Regions Research Innovation Network ERRIN

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2013 - 12/2013
Budżet ogólny: 512 000
w tym środki publiczne: 512 000
- ze źródeł europejskich:
- Zamówienia:
- Dotacje:
- ze źródeł krajowych:
- ze źródeł na szczeblu niższym niż krajowy: 512 000
z innych źródeł:
- darowizny:
- składki członkowskie:
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: 150000  €–200000  €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.