Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

Mid Sweden European Office

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 18712067888-04
Data rejestracji: 30/01/2012 15:41:30

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 24/02/2015 17:08:41
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 24/02/2015 17:08:41
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 24/02/2016

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Mid Sweden European Office

MSEO

County Council

    Kategoria rejestracji

VI - Organizacje reprezentujące władze lokalne, regionalne i gminne, inne podmioty publiczne lub mieszane itd.

Struktury regionalne

    Dane kontaktowe

Landstinget Västernorrland
Regional utveckling
871 85 Härnösand
SZWECJA

(+46) 611 80 000

3 Avenue Palmerston
B-1000 Brussels
BELGIA

(+32) 22350230

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pan  Hans Viklund

Director of Regional Development

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pan  Hans Viklund

Director of Regional Development

    Cele i zakres obowiązków

MID SWEDEN EUROPEAN OFFICE CONTRIBUTES TO REGIONAL DEVELOPMENT BY ADDRESSING KEY REGIONAL ISSUES ON THE EU ARENA. POLICY WORK CONSISTS OF MONITORING DEVELOPMENT WITHIN THE EU POLICIES AND PROVIDE INFORMATION ABOUT EU POLICY TO THE REGION. OUR FUNCTION IS ALSO TO PROMOTE THE REGION AT THE EUROPEAN LEVEL AND THEREBY INFLUENCE POLICY- AND DECISION MAKINGS AT EU-LEVEL.

THE VISION OF THE COUNTIES OF JÄMTLAND AND VÄSTERNORRLAND IS TO BE AN ACTIVE AND SUCCESSFUL EUROPEAN REGION.

regionalnym/lokalnym

    Poszczególne rodzaje działalności podlegające wpisowi do rejestru

This field will be filled in later.


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

REGIONAL POLICY, INFRASTRUCTURE AND TRANSPORT, HEALTH, ENVIRONMENT, ENERGY AND CLIMATE, ENTERPRISE AND INDUSTRY, RESEARCH AND INNOVATION POLICIES

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

100%: 1  

1

1

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

    Obszary zainteresowania

 • badania naukowe i technologia
 • działania w dziedzinie klimatu
 • energia
 • kultura
 • młodzież
 • polityka regionalna
 • przedsiębiorstwa
 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
 • rybołówstwo i akwakultura
 • rynek wewnętrzny
 • sieci transeuropejskie
 • społeczeństwo informacyjne
 • środowisko
 • transport  
 • zdrowie publiczne

    Członkostwo i przynależność do organizacji


Region Jämtland Härjedalen
Landstinget Västernorrland
Kommunförbundet Västernorrland
Länsstyrelsen Västernorrland

 • SZWECJA

Northern Sparsely Populated Areas: www.nspa-network.eu

    Dane finansowe:

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

512 000 €

512 000 €

Nie uzyskiwano środków finansowych od instytucji UE w ostatnim zamkniętym roku obrotowym.

512 000 €

0 €

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.