Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Mid Sweden European Office

Tunnusnumber registris: 18712067888-04
Registreerimise kuupäev: 30.01.12 15:41:30

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 8.01.14 11:50:33
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 8.01.14 11:50:33


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Mid Sweden European Office
Akronüüm: MSEO
Õiguslik vorm: project cooperation between public sector entities
Veebisait: http://www.midsweden.se

Jaod

Jagu: VI - Kohalikke, piirkondlikke ja munitsipaalasutusi esindavad organisatsioonid, muud avalik-õiguslikud või avalikku ja erasektorit ühendavad üksused jne
Täpsemalt: Kohalikud, piirkondlikud ja munitsipaalasutused (piirkondlikul tasandil)

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Kerstin Brandelius Johansson
Ametikoht: Director

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Kerstin Brandelius Johansson
Ametikoht: Director

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 3 Avenue Palmerston 
1000 Brussels
BELGIA
Telefoninumber: (+32) 02 235 02 32
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed: Mid Sweden University www.miun.se

Regional Council of Jämtland www.regionjamtland.se

County council of Västernorrland www.lvn.se

County administrative board of Jämtland www.lansstyrelsen.se/jamtland

County administrative board of Västernorrland www.lansstyrelsen.se/vasternorrland

Association of local authorities www.y.komforb.se

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: MID SWEDEN EUROPEAN OFFICE CONTRIBUTES TO REGIONAL DEVELOPMENT BY ADDRESSING KEY REGIONAL ISSUES ON THE EU ARENA. POLICY WORK CONSISTS OF MONITORING DEVELOPMENT WITHIN THE EU POLICIES AND PROVIDE INFORMATION ABOUT EU POLICY TO THE REGION. OUR FUNCTION IS ALSO TO PROMOTE THE REGION AT THE EUROPEAN LEVEL AND THEREBY INFLUENCE POLICY- AND DECISION MAKINGS AT EU-LEVEL.

The vision of the counties of Jämtland and Västernorrland is to be an active and successful European region.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • piirkondlikud

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 4
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


REGIONAL POLICY, INFRASTRUCTURE AND TRANSPORT, HEALTH, ENVIRONMENT, ENERGY AND CLIMATE, ENTERPRISE AND INDUSTRY, RESEARCH AND INNOVATION POLICIES

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Infoühiskond
 • Kalandus ja akvakultuur
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Rahvatervis
 • Regionaalpoliitika
 • Siseturg
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Transport
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud

Struktuur

Füüsilistest isikutest liikmete koguarv: 4
Liikmesorganisatsioonide arv:
Liikmesorganisatsioonid (Liikmete arv) :
Teie organisatsiooni liikmed või esindajad asuvad järgmistes riikides:
 • ROOTSI

Lisateave:

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
Northern Sparsely Populated Areas: www.nspa-network.eu
European Regions Research Innovation Network ERRIN

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Üldeelarve: 512 000
millest avalik rahastamine: 512 000
- ELi rahastust:
- Hanked:
- Toetused:
- riiklikust rahastust:
- piirkondlikust/kohalikust rahastust: 512 000
millest muud rahastusallikad:
- annetused:
- liikmemaksud:
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: >= 150000  € ja < 200000  €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.