Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Mid Sweden European Office

Tunnusnumber registris: 18712067888-04
Registreerimise kuupäev: 30/01/2012 15:41:30

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 24/02/2015 17:08:41
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 24/02/2015 17:08:41
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 24/02/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Mid Sweden European Office

MSEO

County Council

    Jagu registris

VI - Kohalikke, piirkondlikke ja munitsipaalasutusi esindavad organisatsioonid, muud avalik-õiguslikud või avalikku ja erasektorit ühendavad üksused jne

Piirkondlikud struktuurid

    Kontaktandmed

Landstinget Västernorrland
Regional utveckling
871 85 Härnösand
ROOTSI

(+46) 611 80 000

3 Avenue Palmerston
B-1000 Brussels
BELGIA

(+32) 22350230

    Juriidiliselt vastutav isik

Hans Viklund

Director of Regional Development

    ELi asjade eest vastutav isik

Hans Viklund

Director of Regional Development

    Eesmärgid ja ülesanded

MID SWEDEN EUROPEAN OFFICE CONTRIBUTES TO REGIONAL DEVELOPMENT BY ADDRESSING KEY REGIONAL ISSUES ON THE EU ARENA. POLICY WORK CONSISTS OF MONITORING DEVELOPMENT WITHIN THE EU POLICIES AND PROVIDE INFORMATION ABOUT EU POLICY TO THE REGION. OUR FUNCTION IS ALSO TO PROMOTE THE REGION AT THE EUROPEAN LEVEL AND THEREBY INFLUENCE POLICY- AND DECISION MAKINGS AT EU-LEVEL.

THE VISION OF THE COUNTIES OF JÄMTLAND AND VÄSTERNORRLAND IS TO BE AN ACTIVE AND SUCCESSFUL EUROPEAN REGION.

piirkondlik/kohalik

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

This field will be filled in later.


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

REGIONAL POLICY, INFRASTRUCTURE AND TRANSPORT, HEALTH, ENVIRONMENT, ENERGY AND CLIMATE, ENTERPRISE AND INDUSTRY, RESEARCH AND INNOVATION POLICIES

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

100%: 1  

1

1

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Infoühiskond
 • Kalandus ja akvakultuur
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Kultuur
 • Noored
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Rahvatervis
 • Regionaalpoliitika
 • Siseturg
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Transport
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud

    Liikmed ja liikmesus


Region Jämtland Härjedalen
Landstinget Västernorrland
Kommunförbundet Västernorrland
Länsstyrelsen Västernorrland

 • ROOTSI

Northern Sparsely Populated Areas: www.nspa-network.eu

    Finantsandmed

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

512 000 €

512 000 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

512 000 €

0 €

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.