Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostettava versio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä
  • Valitse suurikontrastinen versio
  • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

AFECOR - European Control Manufacturers Association

Tunnistenumero rekisterissä: 18638678159-24
Rekisteröintipäivä: 24.2.2012 14:43:57

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 21.2.2014 12:31:31
Edellinen vuotuinen päivitys: 21.2.2014 12:31:31


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: AFECOR - European Control Manufacturers Association
Lyhenne: AFECOR
Organisaation oikeudellinen muoto: INTERNATIONAL NOT-FOR-PROFIT ASSOCIATION I.V.Z.W.
Internet-osoite: http://www.afecor.org

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Martin Bergemann
Tehtävä organisaatiossa: President

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Martin Bergemann
Tehtävä organisaatiossa: President

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Luchthavenlaan  16
1800 Vilvoorde
BELGIA
Puhelinnumero: (+32) 22550904
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja: Correspondence is mostly done via the Secretariat:

General Secretary
Dr. Norbert Burger
c/o FIGAWA
Marienburger Str. 15
D-50968 Köln
Köln Germany

Email: drburger@figawa.de
Tel.: +49(221)37648-30
Fax.: +49(221)37648-61

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: AFECOR is a non-profit Association. The objectives of the
Association are:
1* The study of all problems related to energy in all its usual forms and their control and uses on a scientific, technical and institutional level.
2* To promote - on a scientific level - the standardisation of the conditions required for instruments, control apparatus and materials generally utilised, or potentially able to be utilised, in relation to the foregoing activities.
3* To promote the establishment of uniform codes for the
utilisation, testing and the materials of the instruments and control apparatus.
4* To promote a uniform code of good practice.
5* To undertake all measures, to negotiate and co-operate with all authorities and all bodies, both private and public, which are likely to be in favour of the implementation of the foregoing objectives, to join or merge with these bodies in compliance with Belgian legal
provisions and regulations contained in or taken to apply the Treaty of Rome.
Organisaation edustamat intressit ovat:
  • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 15
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


* Further input provided for the planned revision of the Gas Appliances Directive.
* Input to GAD-AC on Guidance sheets and product policies
* Interpretation provided for the work on the FAQ document on the RoHS2 Directive.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
  • Energia
  • Ympäristö
  • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.