Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

West Midlands European Service

Id-nummer i registret: 18507507580-67
Registreringsdag: 13/01/2012 16:28:01

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 05/01/2015 11:45:41
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 05/01/2015 11:45:41

Den här posten följer formatet i det föregående registret. Den kommer att ändras till det nya formatet när den registrerade organisationen gör sin nästa uppdatering.
Sista dag för nästa uppdatering är den: 27/04/2015

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

West Midlands European Service

WMES

Staffordshire County Council

    Val av sektion

VI – Organisationer som företräder lokala, regionala och kommunala myndigheter, övriga offentliga eller blandade enheter etc.

Lokala, regionala och kommunala myndigheter (under nationell nivå)

    Adressuppgifter

Tipping Street, N/A
Wedgewood Building
ST16 2DH Stafford
STORBRITANNIEN

(+44) 7500441245

(+) 

    Juridiskt ansvarig

Darryl Eyers

Deputy Director (Place) & Head of Economic Planning

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Mark Schneider

Manager of West Midlands European Service

    Mål och uppdrag

WMES provides advise, support and guidance to West Midlands' organisation (Local Authorites, Local Enterprise Partnerships, Businesses, Universities)that are interested in accessing future European funding (Structural & Investment, H2020, Interreg etc.)

 • Europeiska
 • regional/lokal nivå

    Verksamhet

Same as above

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

2

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

 • Budget
 • Energi
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Regionalpolitik
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 
 • Utveckling

    Medlemskap

2

 • STORBRITANNIEN

    Ekonomiska uppgifter

01/2014  -  12/2014

128 710 €

64 355 €

 €

64 355 €

 €

 €

64 355 €

 €

64 355 €

< 50 000  €

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.