Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

West Midlands European Service

Id-nummer i registret: 18507507580-67
Registreringsdag: 13/01/2012 16:28:01

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 17/04/2015 14:26:30
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 17/04/2015 14:26:30
Sista dag för nästa uppdatering är den: 17/04/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

West Midlands European Service

WMES

Staffordshire County Council

    Val av sektion

III - Icke-statliga organisationer

Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande

    Adressuppgifter

Tipping Street, N/A
Wedgewood Building
ST16 2DH Stafford
STORBRITANNIEN

(+44) 7500441245

    Juridiskt ansvarig

Darryl Eyers

Deputy Director (Place) & Head of Economic Planning

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Mark Schneider

Manager of West Midlands European Service

    Mål och uppdrag

WMES provides advise, support and guidance to West Midlands' organisation (Local Authorites, Local Enterprise Partnerships, Businesses, Universities)that are interested in accessing future European funding (Structural & Investment, H2020, Interreg etc.)

 • Europeiska
 • regional/lokal nivå

    specifika verksamheter som registret omfattar

World Cities Programme, European structural and investment funds, INTERREG, Horizon2020

N/A


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Same as above

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

100%: 2  

2

2

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

 • Budget
 • Energi
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Regionalpolitik
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 
 • Utveckling

    Medlemskap

2

 • STORBRITANNIEN

    Ekonomiska uppgifter

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

128 710 €

64 355 €

 €

64 355 €

ERDF

64 355 €

64 355 €

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.