Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

West Midlands European Service

Id-nummer i registret: 18507507580-67
Registreringsdag: 2012-01-13 16:28:01

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-01-16 16:56:08
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-01-16 16:56:08


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: West Midlands European Service
Förkortning: WMES
Associationsform (rättslig ställning): Part of West Midlands Employers
Webbplats: http://www.wmeuropeanservice.eu

Sektioner

Sektion: VI – Organisationer som företräder lokala, regionala och kommunala myndigheter, övriga offentliga eller blandade enheter etc.
och närmare bestämt: Lokala, regionala och kommunala myndigheter (under nationell nivå)

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Colin Williams
Befattning: Director of West Midlands Employers

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Mark Schneider
Befattning: Head of West Midlands European Service

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Freeth Street Sandwell Council House 2nd Floor
Box: 16725
B69 9FH Birmingham
STORBRITANNIEN
Telefon: (+44) 7500441245
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: WMES provides advise, support and guidance to West Midlands' organisation (Local Authorites, Local Enterprise Partnerships, Businesses, Universities)that are interested in accessing future European funding (Structural & Investment, H2020, Interreg etc.)
Organisationens intressen är:
 • Regionala/lokala
 • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 2
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Same as above

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Budget
 • Energi
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Regionalpolitik
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 
 • Utveckling

Organisation

Antal medlemmar (”fysiska personer”): 2
Antal medlemsorganisationer:
Medlemsorganisationer (Medlemsantal) :
Organisationen har medlemmar eller är representerad i följande länder:
 • STORBRITANNIEN

Kompletterande upplysningar:

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 04/2012 - 03/2013
Total budget: 129 838
därav offentlig finansiering: 64 919
- från europeiska källor:
- Upphandling:
- Bidrag: 64 919
- nationella källor:
- regionala/lokala källor:
därav andra källor: 64 919
- gåvor:
- medlemsavgifter: 64 919
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.