Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

West Midlands European Service

Tunnusnumber registris: 18507507580-67
Registreerimise kuupäev: 13.01.12 16:28:01

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 16.01.14 16:56:08
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 16.01.14 16:56:08


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: West Midlands European Service
Akronüüm: WMES
Õiguslik vorm: Part of West Midlands Employers
Veebisait: http://www.wmeuropeanservice.eu

Jaod

Jagu: VI - Kohalikke, piirkondlikke ja munitsipaalasutusi esindavad organisatsioonid, muud avalik-õiguslikud või avalikku ja erasektorit ühendavad üksused jne
Täpsemalt: Kohalikud, piirkondlikud ja munitsipaalasutused (piirkondlikul tasandil)

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Colin Williams
Ametikoht: Director of West Midlands Employers

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Mark Schneider
Ametikoht: Head of West Midlands European Service

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 2nd Floor Freeth Street Sandwell Council House
Postkast: 16725
B69 9FH Birmingham
ÜHENDKUNINGRIIK
Telefoninumber: (+44) 7500441245
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: WMES provides advise, support and guidance to West Midlands' organisation (Local Authorites, Local Enterprise Partnerships, Businesses, Universities)that are interested in accessing future European funding (Structural & Investment, H2020, Interreg etc.)
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • piirkondlikud
 • üleeuroopalised

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 2
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Same as above

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Arenguküsimused
 • Eelarve
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Regionaalpoliitika
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Transport
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud

Struktuur

Füüsilistest isikutest liikmete koguarv: 2
Liikmesorganisatsioonide arv:
Liikmesorganisatsioonid (Liikmete arv) :
Teie organisatsiooni liikmed või esindajad asuvad järgmistes riikides:
 • ÜHENDKUNINGRIIK

Lisateave:

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 04/2012 - 03/2013
Üldeelarve: 129 838
millest avalik rahastamine: 64 919
- ELi rahastust:
- Hanked:
- Toetused: 64 919
- riiklikust rahastust:
- piirkondlikust/kohalikust rahastust:
millest muud rahastusallikad: 64 919
- annetused:
- liikmemaksud: 64 919
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.