Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

West Midlands European Service

Tunnusnumber registris: 18507507580-67
Registreerimise kuupäev: 13/01/2012 16:28:01

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 17/04/2015 14:26:30
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 17/04/2015 14:26:30
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 17/04/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

West Midlands European Service

WMES

Staffordshire County Council

    Jagu registris

III - Valitsusvälised organisatsioonid

Valitsusvälised organisatsioonid, platvormid ja võrgustikud ning sarnased organisatsioonid

    Kontaktandmed

Tipping Street, N/A Wedgewood Building
ST16 2DH Stafford
ÜHENDKUNINGRIIK

(+44)7500441245

    Juriidiliselt vastutav isik

Darryl Eyers

Deputy Director (Place) & Head of Economic Planning

    ELi asjade eest vastutav isik

Mark Schneider

Manager of West Midlands European Service

    Eesmärgid ja ülesanded

WMES provides advise, support and guidance to West Midlands' organisation (Local Authorites, Local Enterprise Partnerships, Businesses, Universities)that are interested in accessing future European funding (Structural & Investment, H2020, Interreg etc.)

 • üleeuroopalised
 • piirkondlik/kohalik

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

World Cities Programme, European structural and investment funds, INTERREG, Horizon2020

N/A


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Same as above

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

100%: 2  

2

2

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

 • Arenguküsimused
 • Eelarve
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Regionaalpoliitika
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Transport
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud

    Liikmed ja liikmesus

2

 • ÜHENDKUNINGRIIK

    Finantsandmed

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

128 710 €

64 355 €

 €

64 355 €

ERDF

64 355 €

64 355 €

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.