Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna




Den registrerades profil

TOTAL S.A.

Id-nummer i registret: 1849405799-88
Registreringsdag: 2008-12-16 15:58:01

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2013-12-04 16:30:41
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-12-04 16:30:41


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: TOTAL S.A.
Förkortning:
Associationsform (rättslig ställning): SOCIETE ANONYME
Webbplats: http://www.total.com

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Företag och koncerner

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Thierry  Reveau de Cyrières
Befattning: Directeur des Affaires Européennes, Représentant auprès de l'UE

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Thierry Reveau de Cyrières
Befattning: Directeur des Affaires publiques européennes

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Place Jean Millier La Défense 6 2
92400 COURBEVOIE
FRANKRIKE
Telefon: (+33 1) 47444000
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter: Coordonnées du bureau de représentation à Bruxelles :
TOTAL
Direction des Affaires Publiques Européennes
Rue de l'Industrie 52
B - 1040 Bruxelles - Belgique

Tel: +32 2 288 94 49
Fax: +32 2 288 34 45
Mail: thierry.reveau-de-cyrieres@total.com

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: - Veille réglementaire et législative
en matière d'énergie, d'environnement ,
de marché intérieur, de concurrence,
de relations extérieures,
de régulation financière.
- Définition des enjeux industriels
et techniques. Apport d'expertise aux
institutions via les consultations
publiques, les études d'impacts.
- Représentation de l'entreprise dans
les organismes ou associations européennes.
- Représentation directe des intérêts
de Total auprès des parties prenantes
et participation au processus décisionnel.
Organisationens intressen är:
 • Europeiska
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 6
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Margot BUCAILLE 2014-09-10 2015-09-08
Christophe MIAUX 2013-12-07 2014-12-05
François-Xavier Dumont de Chassart 2014-09-04 2015-09-01
François-Régis MOUTON 2013-12-07 2014-12-05
Thierry Jean-Louis Reveau de Cyrières 2013-12-07 2014-12-05

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Energie (sécurité d'approvisionnement, efficacité énergétique, relations extérieures, stocks stratégiques).
Chimie.
Environnement et climat (émissions industrielles,
qualité des carburants, politique des renouvelables, aides à l'environnement, recherche).
Politique douanière et taxation de l'énergie.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Budget
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Inre marknaden
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Konkurrens
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Regionalpolitik
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 
 • Tullar
 • Utrikes- och säkerhetspolitik
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser
 • Utveckling
 • Utvidgning

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.




Membre des associations professionnelles:
- International Association of Oil and Gas Producers (OGP)
- European petroleum industry association (EUROPIA)
- CONservation of Clean Air and Water in Europe(CONCAWE)
- Eurogas
- CEFIC
- EPIA
- EFET

Associations profesionnelles non sectorielles:
- BusinessEurope
- AFEP
- MEDEF
- Le Cercle de l'Industrie
- Friends of Europe

Think tanks:
- ERT
- CEPS
- EPC
- Confrontations Europe
- Athenora

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: >= 2500000  € och < 2750000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 8 674 497 €
Bidrag: 15 253 898 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:

Les coûts déclarés correspondent
au budget annuel du bureau de
représentation de Total auprès de l'UE
consacré aux activités de lobbying
auprès des institutions européennes
(frais de fonctionnement et de personnel,
cotisation aux associations professionnelles
et think tanks).

Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.