Navigációs útvonal

További eszközök

 • Nyomtatható változat
 • Szövegméret csökkentése
 • Szövegméret növelése
 • Kontrasztos megjelenítés
 • Alapértelmezett színséma
A nyilvántartott profilja

TOTAL S.A.

Nyilvántartásbeli azonosító szám: 1849405799-88
Regisztráció időpontja: 2008.12.16. 15:58:01

A szervezetre vonatkozó adatok utolsó módosításának időpontja: 2013.12.04. 16:30:41
Az utolsó éves frissítés időpontja: 2013.12.04. 16:30:41


Nyilvántartott: szervezet vagy független személy

Név / szervezet neve: TOTAL S.A.
Rövidítés:
Jogi forma: SOCIETE ANONYME
Honlap: http://www.total.com

Kategóriák

Kategória: II - Intézményen belüli lobbisták és szakszervezetek/szakmai szervezetek
ezen belül: Vállalatok és vállalatcsoportok

Jogilag felelős személy

Családnév, utónév: Thierry  Reveau de Cyrières
Beosztás: Directeur des Affaires Européennes, Représentant auprès de l'UE

Az uniós kapcsolatokért állandó jelleggel felelős személy

Családnév, utónév: Thierry Reveau de Cyrières
Beosztás: Directeur des Affaires publiques européennes

Elérhetőségek:

A szervezet székhelyének címe: Place Jean Millier La Défense 6 2
COURBEVOIE 92400
FRANCIAORSZÁG
Telefonszám: (+33 1) 47444000
Faxszám: (+) 
Az elérhetőségekre vonatkozó további információk: Coordonnées du bureau de représentation à Bruxelles :
TOTAL
Direction des Affaires Publiques Européennes
Rue de l'Industrie 52
B - 1040 Bruxelles - Belgique

Tel: +32 2 288 94 49
Fax: +32 2 288 34 45
Mail: thierry.reveau-de-cyrieres@total.com

Célkitűzések és küldetés

A szervezet célkiűzései és küldetése: - Veille réglementaire et législative
en matière d'énergie, d'environnement ,
de marché intérieur, de concurrence,
de relations extérieures,
de régulation financière.
- Définition des enjeux industriels
et techniques. Apport d'expertise aux
institutions via les consultations
publiques, les études d'impacts.
- Représentation de l'entreprise dans
les organismes ou associations européennes.
- Représentation directe des intérêts
de Total auprès des parties prenantes
et participation au processus décisionnel.
A szervezet az alábbi szint(ek)en végez érdekképviseleti tevékenységet:
 • európai
 • nemzetközi

Az átláthatósági nyilvántartás hatálya alá eső tevékenységekben részt vevő személyek száma

Személyek száma: 6
Kiegészítő információk:

Az Európai Parlament helyiségeibe való bejutásra akkreditált személyek

Utónév Vezetéknév Kezdő dátum Záró dátum
Margot BUCAILLE 2014.09.10. 2015.09.08.
Christophe MIAUX 2013.12.07. 2014.12.05.
François-Xavier Dumont de Chassart 2014.09.04. 2015.09.01.
François-Régis MOUTON 2013.12.07. 2014.12.05.
Thierry Jean-Louis Reveau de Cyrières 2013.12.07. 2014.12.05.

Tevékenységek

Az átláthatósági nyilvántartás hatálya alá eső tevékenységekkel az előző évben lefedett főbb uniós kezdeményezések::


Energie (sécurité d'approvisionnement, efficacité énergétique, relations extérieures, stocks stratégiques).
Chimie.
Environnement et climat (émissions industrielles,
qualité des carburants, politique des renouvelables, aides à l'environnement, recherche).
Politique douanière et taxation de l'énergie.

Azok a témakörök, melyek esetében e-mail értesítés küldhető a nyilvános konzultációkról és ütemtervekről;

A szervezet által megadott érdekeltségi területek:
 • Adózás
 • Általános és intézményi ügyek
 • Belső piac
 • Bővítés
 • Egészségügy
 • Energiaügy
 • Fejlesztés
 • Foglalkoztatás és szociális ügyek
 • Gazdasági és pénzügyek
 • Kereskedelem
 • Költségvetés
 • Környezetvédelem
 • Közlekedés és szállítás
 • Kül- és biztonságpolitika
 • Külkapcsolatok
 • Kutatás és technológia
 • Mezőgazdaság és vidékfejlesztés
 • Regionális politika
 • Transzeurópai hálózatok
 • Vállalkozáspolitika
 • Vámügyek
 • Versenypolitika

Hálózatok

A szervezet tagsági viszonya valamely egyesületben, szövetségben vagy hálózatban (akár ideiglenes jelleggel is).
Membre des associations professionnelles:
- International Association of Oil and Gas Producers (OGP)
- European petroleum industry association (EUROPIA)
- CONservation of Clean Air and Water in Europe(CONCAWE)
- Eurogas
- CEFIC
- EPIA
- EFET

Associations profesionnelles non sectorielles:
- BusinessEurope
- AFEP
- MEDEF
- Le Cercle de l'Industrie
- Friends of Europe

Think tanks:
- ERT
- CEPS
- EPC
- Confrontations Europe
- Athenora

Pénzügyi adatok

Pénzügyi év: 01/2013 - 12/2013
A közvetlenül az uniós intézményeknél végzett lobbitevékenységhez kötődő költségek becsült összege e pénzügyi év során: >= 2500000  € és < 2750000  €
A regisztrálást megelőző évben az uniós intézményeitől kapott finanszírozás összege és forrása
Beszerzés: 8 674 497 €
Támogatások: 15 253 898 €
A szervezet által az átláthatóság biztosításához szükségesnek ítélt pénzügyi információk és egyéb adatok:

Les coûts déclarés correspondent
au budget annuel du bureau de
représentation de Total auprès de l'UE
consacré aux activités de lobbying
auprès des institutions européennes
(frais de fonctionnement et de personnel,
cotisation aux associations professionnelles
et think tanks).

Magatartási kódex

A szervezet a regisztrálással elfogadta az átláthatósági nyilvántartás magatartási kódexét is.