Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Dutch Produce Association

Numărul de identificare din Registru: 18466902007-33
Data înscrierii: 16.07.2009 11:40:53

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 10.07.2014 16:27:42
Data ultimei actualizări anuale: 10.07.2014 16:27:42


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Dutch Produce Association
Acronim: DPA
Statut juridic: Vereniging
Site internet: http://www.dpa.eu

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Asociaţii comerciale, de afaceri şi profesionale

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Hans van Es
Funcţie: Directeur

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Hans van Es
Funcţie: Directeur

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: IABC  5325
Cutia poştală: 9733
4801 LV Breda
ȚĂRILE DE JOS
Numărul de telefon: (+3176) 5288483
Număr de fax: (+3176) 5288455
Alte informaţii cu privire la datele de contact: DPA is gevestigd in Breda, Nederland en heeft daarnaast een kantoor in Brussel.

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: DPA vertegenwoordigt de erkende telersverenigingen van groenten, fruit en paddestoelen in Nederland. Zij onderhoudt contaten met nationale en internationale organisaties die actief zijn op het terrein van groenten, fruit en paddestoelen, zowel privaat als overheid.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • subnaţional
 • naţional
 • european
 • mondial

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 2
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Gesprekken met leden van het Europees Parlement en de Europese Commissie.
Bestuderen van dossiers, betreffende het EU-beleid.
Bijwonen van vergaderingen van de EU, zoals raadgevende comités.
Bijwonen van congressen en seminars die betrekking hebben op dat EU-beleid.

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Agricultură şi dezvoltare rurală
 • Comerţ
 • Consumatori
 • Energie
 • Extindere
 • Mediu
 • Relaţii externe
 • Siguranţă alimentară

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
Copa-Cogeca
Freshfel
WAPA
GLOBALGAP
QS

Date financiare

Anul exerciţiului: 03/2012 - 03/2013
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: >= 150000  € şi < 200000  €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.