Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Dutch Produce Association

Tunnistenumero rekisterissä: 18466902007-33
Rekisteröintipäivä: 16.7.2009 11:40:53

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 10.7.2014 16:27:42
Edellinen vuotuinen päivitys: 10.7.2014 16:27:42


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Dutch Produce Association
Lyhenne: DPA
Organisaation oikeudellinen muoto: Vereniging
Internet-osoite: http://www.dpa.eu

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Hans van Es
Tehtävä organisaatiossa: Directeur

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Hans van Es
Tehtävä organisaatiossa: Directeur

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: IABC  5325
Postilokero: 9733
4801 LV Breda
ALANKOMAAT
Puhelinnumero: (+3176) 5288483
Faksinumero: (+3176) 5288455
Muita yhteystietoja: DPA is gevestigd in Breda, Nederland en heeft daarnaast een kantoor in Brussel.

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: DPA vertegenwoordigt de erkende telersverenigingen van groenten, fruit en paddestoelen in Nederland. Zij onderhoudt contaten met nationale en internationale organisaties die actief zijn op het terrein van groenten, fruit en paddestoelen, zowel privaat als overheid.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • alueellisia
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 2
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Etunimi Sukunimi Alkupvm Loppupvm
Adrianus Johannes Maria KLAASSEN 4.10.2014 2.4.2015
Johannes van Es 4.10.2014 2.4.2015

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Gesprekken met leden van het Europees Parlement en de Europese Commissie.
Bestuderen van dossiers, betreffende het EU-beleid.
Bijwonen van vergaderingen van de EU, zoals raadgevende comités.
Bijwonen van congressen en seminars die betrekking hebben op dat EU-beleid.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Elintarviketurva
 • Energia
 • Kauppapolitiikka
 • Kuluttaja-asiat
 • Laajentuminen
 • Maatalous ja maaseudun kehittäminen
 • Ulkosuhteet
 • Ympäristö

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
Copa-Cogeca
Freshfel
WAPA
GLOBALGAP
QS

Rahoitustiedot

Tilikausi: 03/2012 - 03/2013
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: >= 150000  € - < 200000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.