Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Dutch Produce Association

Identifikační číslo v rejstříku: 18466902007-33
Datum registrace: 16/07/2009 11:40:53

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 15/04/2015 15:27:11
Datum poslední roční aktualizace je: 15/04/2015 15:27:11
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 15/04/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Dutch Produce Association

DPA

Vereniging

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

obchodní a podniková sdružení

    Kontaktní údaje

IABC, 5325
Poštovní přihrádka: 9733
4801 LV Breda
NIZOZEMSKO

(+3176) 5288483

    Osoba s právní odpovědností

pan  Hans van Es

Directeur

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Hans van Es

Directeur

    Cíle a úkoly

DPA vertegenwoordigt de erkende telersverenigingen van groenten, fruit en paddestoelen in Nederland. Zij onderhoudt contaten met nationale en internationale organisaties die actief zijn op het terrein van groenten, fruit en paddestoelen, zowel privaat als overheid.

 • evropské
 • celosvětové
 • celostátní
 • na regionální/místní úrovni

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Gemeenschappelijk Landbouw Beleid


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Gesprekken met leden van het Europees Parlement en de Europese Commissie.
Bestuderen van dossiers, betreffende het EU-beleid.
Bijwonen van vergaderingen van de EU, zoals raadgevende comités.
Bijwonen van congressen en seminars die betrekking hebben op dat EU-beleid.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

25%: 3

3

0,8

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Adrianus Johannes Maria KLAASSEN 04/06/2015 02/12/2015
Johannes VAN ES 04/06/2015 02/12/2015

    Oblasti zájmu

 • Bezpečnost potravin
 • Energetika
 • Obchod
 • Ochrana spotřebitele
 • Rozšíření
 • Vnější vztahy
 • Zemědělství a rozvoj venkova
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

Copa-Cogeca
Freshfel
WAPA
GLOBALGAP
QS

    Finanční údaje

04/2013  -  04/2014

< 9 999 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.