Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Dutch Produce Association

Identifikační číslo v rejstříku: 18466902007-33
Datum registrace: 16.7.09 11:40:53

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 10.7.14 16:27:42
Datum poslední roční aktualizace je 10.7.14 16:27:42


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Dutch Produce Association
Zkratka: DPA
Právní forma Vereniging
Internetové stránky: http://www.dpa.eu

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: obchodní, podniková a profesní sdružení

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Hans van Es
Funkce: Directeur

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Hans van Es
Funkce: Directeur

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: IABC  5325
Poštovní přihrádka: 9733
4801 LV Breda
NIZOZEMSKO
Telefon: (+3176) 5288483
Číslo faxu: (+3176) 5288455
Další kontaktní údaje: DPA is gevestigd in Breda, Nederland en heeft daarnaast een kantoor in Brussel.

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: DPA vertegenwoordigt de erkende telersverenigingen van groenten, fruit en paddestoelen in Nederland. Zij onderhoudt contaten met nationale en internationale organisaties die actief zijn op het terrein van groenten, fruit en paddestoelen, zowel privaat als overheid.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • místní či regionální
 • celostátní
 • evropské
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 2
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Adrianus Johannes Maria KLAASSEN 4.10.14 2.4.15
Johannes van Es 4.10.14 2.4.15

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Gesprekken met leden van het Europees Parlement en de Europese Commissie.
Bestuderen van dossiers, betreffende het EU-beleid.
Bijwonen van vergaderingen van de EU, zoals raadgevende comités.
Bijwonen van congressen en seminars die betrekking hebben op dat EU-beleid.

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Bezpečnost potravin
 • Energetika
 • Obchod
 • Ochrana spotřebitele
 • Rozšíření
 • Vnější vztahy
 • Zemědělství a rozvoj venkova
 • Životní prostředí

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
Copa-Cogeca
Freshfel
WAPA
GLOBALGAP
QS

Finanční údaje

Rok: 03/2012 - 03/2013
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: >= 150000  € a < 200000  €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.