Kruimelpad

Extra tools

  • Printbare versie
  • Tekst kleiner
  • Tekst groter
  • Zwarte achtergrond
  • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Epilepsy Advocacy Europe

Inschrijvingsnummer in het register 18456627532-50
Inschrijvingsdatum: 22-12-11 13:34:14

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 25-11-13 12:47:04
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 25-11-13 12:47:04


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Epilepsy Advocacy Europe
Acroniem: EAE
Rechtsvorm: none
Website: http://www.epilepsyadvocacyeurope.org

Categorie

Categorie III - Niet-gouvernementele organisaties
Meer specifiek: Niet-gouvernementele organisaties, platformen & netwerken e.d.

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mejuffrouw  Ann Little
Functie: Administrator

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mejuffrouw  Ann Little
Functie: Administrator

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Prior Hall Blackrock 11
0000 Dublin
IERLAND
Telefoon: (+353) 12108850
Faxnummer: (+353) 12108450
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: To encourage increased EU funding for epilepsy research
To promote epilepsy awareness initiatives in Europe
To reduce the stigma associated with epilepsy in Europe
To improve standards of care for all people with epilepsy in Europe
Schaal waarop de organisatie actief is:
  • Europees

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 10
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


Celbbration of European Epilepsy Day in the EU Parliament in February 2013.
Workshop on the Costs and Prevalence of Epilepsy, held in the EU Parliament in February 2013.
European Forum on Epilepsy Research, held in Dublin in May 2013, which was funded under the Irish President of the European Union.

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
  • Volksgezondheid

Structuur

Totaal aantal aangesloten natuurlijke personen: 10
Aantal aangesloten organisaties:
Aangesloten organisatie (Aantal leden) :
De organisatie heeft leden of is vertegenwoordigd in de volgende landen:

Aanvullende informatie:

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2012 - 12/2012
Totaalbudget: 135.000
waarvan gefinancierd door de overheid: 100.000
- EU:
- Aanbestedingen:
- Subsidies: 100.000
- nationale overheid:
- subnationale overheden:
waarvan uit andere bronnen: 35.000
- giften: 35.000
- contributies van de leden:
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: >= 100000  € en < 150000  €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.