Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

  • Verżjoni stampata
  • Ċekken it-test
  • Kabbar it-test
  • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
  • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard




Profil tar-reġistrant

Epilepsy Advocacy Europe

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 18456627532-50
Data Reġistrazzjoni: 22/12/2011 13:34:14

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 22/12/2014 14:34:09
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 22/12/2014 14:34:09


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Epilepsy Advocacy Europe
Akronimu: EAE
Statut legali: none
Websajt: http://www.epilepsyadvocacyeurope.org

Taqsimiet

Taqsima: III - Organizzazzjonijiet mhux governattivi
u f'aktar dettall: Organizzazzjonijiet mhux governattivi, pjattaforom u netwerks u għaqdiet simili

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjorina  Ann Little
Kariga: Administrator

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjorina  Ann Little
Kariga: Administrator

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 11 Prior Office Park Blackrock
Dublin 0000
L-IRLANDA
Numru tat-telefon: (+353) 12108850
Numru tal-faks: (+353) 12108450
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: To encourage increased EU funding for epilepsy research
To promote epilepsy awareness initiatives in Europe
To reduce the stigma associated with epilepsy in Europe
To improve standards of care for all people with epilepsy in Europe
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
  • Ewropew

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 10
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Celebration of European Epilepsy Day in the EU Parliament in February 2014.
Congress session at the European Congress on Epileptology, Stockholm, June 2014.

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
  • Saħħa pubblika

Struttura

Numru totali ta’ "persuni fiżiċi" membri: 10
Numru ta’ organizzazzjonijiet membri:
Organizzazzjonijiet membri (Għadd ta’ membri) :
L-entità għandha membri jew hi rrappreżentata fil-pajjiżi segwenti:

Informazzjoni Kumplimentari:

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.





Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2013 - 12/2013
Baġit globali: 55,000
li l-finanzjament pubbliku tiegħu hu : 0
- minn sors Ewropew:
- Akkwisti:
- Għotjiet: 0
- minn sors nazzjonali:
- minn sors infranazzjonali:
minn sorsi oħrajn: 55,000
- donazzjonijiet: 55,000
- miżati tal-membri:
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: < 50000  €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.