Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Don Bosco International

Id-nummer i registret: 18388972611-24
Registreringsdag: 2009-11-12 11:38:33

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2013-10-30 10:47:19
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-10-30 10:47:19


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Don Bosco International
Förkortning: DBI
Associationsform (rättslig ställning): aisbl
Webbplats: http://www.donboscointernational.org/en/

Sektioner

Sektion: III – Icke-statliga organisationer
och närmare bestämt: Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Angel Astorgano
Befattning: Präsident

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Mattia Tosato
Befattning: Secretary

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: clos Andre' Rappe  8
1200 Brussel
BELGIEN
Telefon: (+32) 27735183
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: • to encourage the formation of a European consciousness among educators and young people, in view of an active and responsible European citizenship;
• to inform and communicate about European politics, strategies and programs particularly those relating to educational/-pastoral activities and youth- especially youth at risk;
• to provide a link and foster cooperation between different Salesian and other structures of education, professional-training and youth-pastoral by creating new synergies;
• to ensure a qualified presence and participation in European projects and programs
• to represent Salesian educational and pastoral experience in European networks and panels.
• to promote Salesian cooperation in Europe;
Organisationens intressen är:
 • Europeiska
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 4
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


youthwork
voluntary service
social youth work (for young people in need)
education and formation
school and university, secondary and higher education
vocational and technical education
development cooperation (education, streetchildren)
culture and sport

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Audiovisuella frågor och medier
 • Ekonomi och finans
 • Forskning och teknik
 • Humanitärt bistånd
 • Idrott
 • Informationssamhället
 • Inrikes frågor
 • Konsumentfrågor
 • Kultur
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Regionalpolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transeuropeiska nät
 • Ungdom
 • Utbildning
 • Utrikes- och säkerhetspolitik
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser
 • Utveckling
 • Utvidgning

Organisation

Antal medlemmar (”fysiska personer”): 16
Antal medlemsorganisationer:
Medlemsorganisationer (Medlemsantal) :
Organisationen har medlemmar eller är representerad i följande länder:
 • BELGIEN
 • FINLAND
 • FRANKRIKE
 • IRLAND
 • ITALIEN
 • LUXEMBURG
 • MALTA
 • NEDERLÄNDERNA
 • ÖSTERRIKE
 • POLEN
 • PORTUGAL
 • RUMÄNIEN
 • SLOVAKIEN
 • SLOVENIEN
 • SPANIEN
 • STORBRITANNIEN
 • TJECKIEN
 • TYSKLAND
 • UNGERN

Kompletterande upplysningar:

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
Don Bosco Youthnet: network of youthwork and voluntary service
Don Bosco Network: network of NGOs for development cooperation (education, streetchildren, ...)

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2012 - 12/2012
Total budget: 40 000
därav offentlig finansiering:
- från europeiska källor:
- Upphandling:
- Bidrag:
- nationella källor:
- regionala/lokala källor:
därav andra källor: 40 000
- gåvor:
- medlemsavgifter: 40 000
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.