Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Don Bosco International

Identifikačné číslo v Registri: 18388972611-24
Dátum registrácie: 12.11.2009 11:38:33

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 30.10.2013 10:47:19
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 30.10.2013 10:47:19


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Don Bosco International
Skratka: DBI
Právna forma: aisbl
Internetová stránka: http://www.donboscointernational.org/en/

Oddiely

Oddiel: III – Mimovládne organizácie
Podrobnejšie informácie: Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Angel Astorgano
Funkcia: Präsident

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Mattia Tosato
Funkcia: Secretary

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: clos Andre' Rappe  8
1200 Brussel
BELGICKO
Telefónne číslo: (+32) 27735183
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: • to encourage the formation of a European consciousness among educators and young people, in view of an active and responsible European citizenship;
• to inform and communicate about European politics, strategies and programs particularly those relating to educational/-pastoral activities and youth- especially youth at risk;
• to provide a link and foster cooperation between different Salesian and other structures of education, professional-training and youth-pastoral by creating new synergies;
• to ensure a qualified presence and participation in European projects and programs
• to represent Salesian educational and pastoral experience in European networks and panels.
• to promote Salesian cooperation in Europe;
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • európskej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 4
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


youthwork
voluntary service
social youth work (for young people in need)
education and formation
school and university, secondary and higher education
vocational and technical education
development cooperation (education, streetchildren)
culture and sport

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Humanitárna pomoc
 • Informačná spoločnosť
 • Kultúra
 • Mládež
 • Regionálna politika
 • Rozširovanie
 • Rozvoj
 • Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
 • Šport
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Transeurópske siete
 • Vnútorné záležitosti
 • Vonkajšie vzťahy
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 16
Počet členských organizácií:
Členské organizácie (Počet členov) :
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:
 • BELGICKO
 • ČESKÁ REPUBLIKA
 • FÍNSKO
 • FRANCÚZSKO
 • HOLANDSKO
 • ÍRSKO
 • LUXEMBURSKO
 • MAĎARSKO
 • MALTA
 • NEMECKO
 • POĽSKO
 • PORTUGALSKO
 • RAKÚSKO
 • RUMUNSKO
 • SLOVENSKO
 • SLOVINSKO
 • ŠPANIELSKO
 • SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
 • TALIANSKO

Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
Don Bosco Youthnet: network of youthwork and voluntary service
Don Bosco Network: network of NGOs for development cooperation (education, streetchildren, ...)

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2012 - 12/2012
Celkový rozpočet: 40 000
z toho financovanie z verejných zdrojov:
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie:
- Granty:
- zo štátnych zdrojov:
- z miestnych a regionálnych zdrojov:
z iných zdrojov: 40 000
- dary:
- členské: 40 000
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.