Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Belgian-Italian Chamber of Commerce

Id-nummer i registret: 18379149519-78
Registreringsdag: 2012-09-05 14:31:33

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-08-26 18:25:52
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-08-26 18:19:36


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Belgian-Italian Chamber of Commerce
Förkortning: CCBI
Associationsform (rättslig ställning): Belgian ASBL
Webbplats: http://www.ccitabel.com

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Bransch- och yrkesorganisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Matteo Lazzarini
Befattning: Secretary General

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Marta Bronzo
Befattning: Head of European desk

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Avenue Henri Jaspar  113
1060 Brussels
BELGIEN
Telefon: (+32) 2302730
Fax: (+32) 2302172
Andra adressuppgifter: The Belgian-Italian Chamber of Commerce is a non-profit association under Belgian law and is legally and financially autonomous. It was founded in 1950 to foster contacts between Belgium and Italy. Its resources come mainly from contributions of its members and from the benefit of its activities. The Belgian-Italian Chamber of Commerce participates, as leader or partner, in several intenational projects financed by the European Union, the Italian Ministry for Economic Development or other international organisations. By participating in these initiatives, the Belgian-Italian Chamber of Commerce ensures its members a variety of high added value services related to vocational training, internationalisation of enterprises and enterpreneurship of young people.

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: The primary goal of CCBI is to enhance trade relations between Belgium and Italy and to support Belgian and Italian entrepreneurs through their internationalization process.
Organisationens intressen är:
 • Nationella
 • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 8
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Marco Iacuitto 2014-09-17 2015-09-15
Matteo Lazzarini 2014-08-09 2015-08-07
Federica Morra 2014-11-12 2015-11-10
Marina Sardone 2014-12-17 2015-03-15
Lucia Sinigaglia 2014-10-02 2015-09-30

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


- Monitoring of Parliamentary Commission on Agriculture
- Organisation of conferences and events related to EU policies
- Monitoring Public Procurement directive
- CETA agreement

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Budget
 • Idrott
 • Inre marknaden
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Näringsliv
 • Ungdom
 • Utbildning

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
- Assocamerestero (Association of Italian Chambers of Commerce abroad - www.assocamerestero.it)

- Erasmus for Young Entrepreneurs network (network established by the European Commission - DG Enterprise for the mobility of young entrepreneurs - www.open-eye.net)

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 200 000 €
Bidrag: 30 000 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.