Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Belgian-Italian Chamber of Commerce

Id-nummer i registret: 18379149519-78
Registreringsdag: 2012-09-05 14:31:33

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2013-08-28 16:31:32
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-08-28 16:31:32


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Belgian-Italian Chamber of Commerce
Förkortning: CCBI
Associationsform (rättslig ställning): Belgian ASBL
Webbplats: http://www.ccitabel.com

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Bransch- och yrkesorganisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Matteo Lazzarini
Befattning: Secretary General

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Marta Bronzo
Befattning: Head of European desk

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Avenue Henri Jaspar  113
1060 Brussels
BELGIEN
Telefon: (+32) 2302730
Fax: (+32) 2302172
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: The primary goal of CCBI is to enhance trade relations between Belgium and Italy and to support Belgian and Italian entrepreneurs through their internationalization process.
Organisationens intressen är:
 • Nationella
 • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 8
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Matteo Lazzarini 2013-08-30 2014-08-28
Marco Iacuitto 2013-08-30 2014-08-28
Marta Bronzo 2013-08-30 2014-08-28
Luisa Gaioni 2013-08-30 2014-08-28
Lucia Sinigaglia 2013-08-30 2014-08-28

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


- Monitoring of Parliamentary Commission on Agriculture
- Organisation of conferences and events related to EU policies
- Monitoring Public Procurement directive
- Zappalà directive
- CETA agreement

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Budget
 • Inre marknaden
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Näringsliv
 • Utbildning

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
- Assocamerestero (Association of Italian Chambers of Commerce abroad - www.assocamerestero.it)

- Erasmus for Young Entrepreneurs network (network established by the European Commission - DG Enterprise for the mobility of young entrepreneurs - www.open-eye.net)

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2012 - 12/2012
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 200 000 €
Bidrag: 30 000 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.