Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

Servier

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 18370091485-91
Data rejestracji: 07/04/2009 15:04:19

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 22/04/2015 11:22:53
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 22/04/2015 11:22:53
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 22/04/2016

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Servier

Groupe pharmaceutique français dirigé par une fondation

    Kategoria rejestracji

II - Zatrudnieni lobbyści oraz stowarzyszenia branżowe/przemysłowe/zawodowe

Przedsiębiorstwa i grupy

    Dane kontaktowe

50 rue Carnot
92284 Suresnes
FRANCJA

(+33) 1 55 72 60 00

Avenue des Arts, 41
1040 Bruxelles
BELGIA

(+32) 2 207 55 10

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pan  Olivier Laureau

Président

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pan  Arnaud Mahéas

Directeur des Affaires publiques européennes

    Cele i zakres obowiązków

Servier est un groupe pharmaceutique français privé dont la direction est assurée par la fondation FIRS (Fondation Internationale de Recherche Servier), fondation néerlandaise (stichting) à but non lucratif.
Toute notre action est dominée par trois buts :

- Satisfaire: c'est proposer des solutions thérapeutiques pour répondre aux besoins des patients et des professionnels de santé.
- Découvrir: c'est participer au progrès par une recherche innovante. Servier est une recherche au moins autant qu'une industrie.
- Epanouir: c'est être à l'écoute et contribuer à la réalisation des aspirations de chacun dans l'entreprise.

światowym

    Poszczególne rodzaje działalności podlegające wpisowi do rejestru

- Proposition de révision du régime concernant la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Transposition du Règlement n°536/2014 sur les essais cliniques de médicaments à usage humain.
- Mise en œuvre de la Directive 2011/62 sur les médicaments falsifiés.
- Résidus pharmaceutiques dans l'environnement


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

100%: 3  

3

3

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Imię Nazwisko Data rozpoczęcia Data zakończenia
Harold Cottin 19/03/2015 17/03/2016
Arnaud MAHEAS 20/03/2015 18/03/2016
Anne-Claire Julienne 27/02/2015 25/02/2016

    Obszary zainteresowania

  • badania naukowe i technologia
  • handel
  • konkurencja
  • przedsiębiorstwa
  • rynek wewnętrzny
  • sprawy gospodarcze i finansowe
  • środowisko
  • zdrowie publiczne

    Członkostwo i przynależność do organizacji

Servier est membre de l'EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations), de la Britcham (British Chamber of Commerce) et du CDPF (Cercle des Délégués Permanents Français).

    Dane finansowe:

10/2013  -  09/2014

355 000 €

Nie uzyskiwano środków finansowych od instytucji UE w ostatnim zamkniętym roku obrotowym.

Les coûts déclarés correspondent à la part du budget annuel du bureau de représentation auprès des institutions européennes consacrée aux activités de lobbying direct (frais de fonctionnement et de personnel pour l’essentiel).

Le budget déclaré couvre ainsi l’ensemble des activités du bureau d’affaires publiques européennes.

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.