Sti

Flere værktøjer

 • Printversion
 • Mindre tekst
 • Større tekst
 • Vælg høj kontrast
 • Vælg version i standardfarver
Registreredes profil

The Association of Lithuanian Chemical Industry Enterprises

Identifikationsnummer i registret: 18229517906-57
Registreringsdato: 31-01-12 13:20:20

Seneste ændring af oplysningerne om denne organisation 21-01-14 01:47:59
Seneste årlige opdatering 21-01-14 01:47:59


Registrerede: Organisation eller selvstændig

Organisationens navn: The Association of Lithuanian Chemical Industry Enterprises
Forkortelse: ALChIE
Retlig form: Association
Websted: http://www.chemija.lt

Kategorier

Kategori II – Internt ansatte lobbyister og brancheforeninger
og mere præcist: Brancheforeninger

Juridisk ansvarlig

Efternavn, Fornavn: Giedrius Mažūnaitis
Stilling: Executive Director

Fast ansvarlig for forbindelser med EU

Efternavn, Fornavn: Giedrius Mažūnaitis
Stilling: Executive Director

Kontaktoplysninger:

Organisationens hovedadresse: A.Vienuolio  8-304
LT-01104 Vilnius
LITAUEN
Telefonnr.: (+370 5) 2124175
Faxnummer: (+370 5) 2124175
Andre kontaktoplysninger:

Mål og opgaver

Organisationens mål og opgaver: Assistance of the members in communication with the EU authorities on competitiveness issues.
Organisationen har interesser på:
 • nationalt plan

Antal personer, der udfører aktiviteter, der falder ind under åbenhedsregistrets anvendelsesområde

Antal personer: 2
Supplerende oplysninger: 1 person in staff engaged permanenly as well as experts from the companies depending on the issue.

Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Ingen akkrediterede

Aktiviteter

De vigtigste EU-initiativer, der blev dækket af aktiviteter, der falder ind under registrets anvendelsesområde, foregående år:


1. Representing companies in the national authorities.
2. Assisting authorities in preparation of national positions.
3. Specialised information services for the members of the organisation.

Interesseområder for e-mails med underretning om høringer og køreplaner;

Organisationens interesseområder:
 • Beskæftigelse og sociale anliggender
 • Det indre marked
 • Energi
 • Erhverv
 • Forskning og teknologi
 • Fødevaresikkerhed
 • Handel
 • Klima
 • Konkurrence
 • Miljø
 • Told

Netværk

Information om foreninger eller sammenslutninger, organisationen er medlem af, og/eller netværk, den indgår i .
CEFIC - European Chemical Industry Council
LCI - Lithuanian Confederation of Industrialists

Finansielle oplysninger

Regnskabsår: 01/2013 - 12/2013
Anslåede omkostninger forbundet med organisationens direkte lobbyvirksomhed i EU-institutionerne i det pågældende regnskabsår: 10.000 €
Beløb og finansieringskilde ved støtte fra EU's institutioner i regnskabsåret n-1 i forhold til registreringtidspunktet
Offentlige kontrakter: 0 €
Tilskud: 6.000 €
Eventuelle andre finansielle oplysninger og yderligere relevant information:

Figure of the funding received from the EU institutions is approximate and covers management of the project supported by the European Social Fund.

Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.