Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

CEDAG - Comité Européen des Associations d'intérêt Général - European Council for non-profit organisations

Id-nummer i registret: 1815241602-21
Registreringsdag: 03/11/2008 15:55:43

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 27/03/2015 17:13:01
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 27/03/2015 17:13:01
Sista dag för nästa uppdatering är den: 27/03/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

CEDAG - Comité Européen des Associations d'intérêt Général - European Council for non-profit organisations

CEDAG

AISBL

    Val av sektion

III - Icke-statliga organisationer

Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande

    Adressuppgifter

Rue du Congrès, 37-41
Box: 3
B-1000 Bruxelles
BELGIEN

(+32) 2 230 39 27

    Juridiskt ansvarig

Patrick De Bucquois

Président

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Patrick De Bucquois

Président

    Mål och uppdrag

CEDAG - The European Council for non-profit organisations (Comité européen des associations d’intérêt général), was created in Brussels in 1989 by a number of associations, civil society and umbrella organisations from various EU Member States. It was established as a network to provide the voice for the non-profit sector at the European level on specific issues which are common to all non-profit organisations and associations. For many years CEDAG has closely followed policy developments in the area of social policy, but over the last few years this focus area has been prioritised even further.

CEDAG’s members are national and regional umbrella bodies, involved in social fields of activities such as education, citizenship, culture, social and health issues, environmental issues, consumer protection and sport, uniting a big number of organisations with millions of members and, taking into account the informal networks with the new Member States, this number is likely to be multiplied.

This specific membership group works actively on policy development in both the social policy and civil dialogue fields. CEDAG’s uniqueness is that it currently is the only European network which represents national overarching or sector-wide umbrellas and that it is mainly ran by its national members. This allows a quicker and more direct link to the national implementation of EU policy initiatives and in return concrete examples and input of the effects of EU policy on the local, regional and national level.CEDAG is neither linked to any political party or trade union, nor to any religion, nor to any public or private institution. It is basically pluralist, open to the world and very attached to democratic governance.

 • Europeiska
 • Globala
 • Nationella
 • regional/lokal nivå

    specifika verksamheter som registret omfattar

European semester
Social investment package
Social business initiative
Poverty platform
Civil dialogue


 

Nej

Nej

Nej

Social economy intergroup

Nej

Social Policy
SGI and more specifically SSGI and HSGI
Active Inclusion
Integration and anti-discrimination policies
Social Economy
Civil Dialogue at national and European Level
European Governance and European Charter for Civil Society
Future of the EU and the role of Civil Society in this context
Participatory Democracy
European Statute of Association
Corporate Social Responsability
Satellite Accounts for NPOs
Public Procurement
Company Law

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

25%: 3

3

0,8

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Patrick Debucquois 03/07/2014 30/06/2015

    Intresseområden

 • Allmänna och institutionella frågor
 • Ekonomi och finans
 • Folkhälsa
 • Humanitärt bistånd
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Inrikes frågor
 • Konsumentfrågor
 • Kultur
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Regionalpolitik
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Ungdom
 • Utbildning
 • Utveckling
 • Utvidgning

    Medlemskap

0

Caritas Belgica(50),
UNIPSO - B(100),
UNIOPSS - F(133),
Europa Haz - H(100),
EGCA - Luxembourg(76),
FAMNA - S(48),
Asociace NNO - CZ(13),
ACW-Belgium(8),
MOC-Belgium(6),
Uniao das Misericordias Portuguesas(50)

 • BELGIEN
 • FRANKRIKE
 • LUXEMBURG
 • PORTUGAL
 • SVERIGE
 • TJECKIEN
 • UNGERN

EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE - LIAISON GROUP WITH CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS

SOCIALPLATFORM

SOCIAL ECONOMY EUROPE

SOCIAL SERVICES EUROPE

INGOs CONFERENCE-COUNCIL OF EUROPE

    Ekonomiska uppgifter

12/2012  -  12/2013

< 9 999  

5 000 €

 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

0 €

0 €

5 000 €

5 000 €

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.