Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

CEDAG - Comité Européen des Associations d'intérêt Général - European Council for non-profit organisations

Id-nummer i registret: 1815241602-21
Registreringsdag: 2008-11-03 15:55:43

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-10-10 16:13:17
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-10-10 16:13:17


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: CEDAG - Comité Européen des Associations d'intérêt Général - European Council for non-profit organisations
Förkortning: CEDAG
Associationsform (rättslig ställning): AISBL
Webbplats: http://www.cedag-eu.org

Sektioner

Sektion: III – Icke-statliga organisationer
och närmare bestämt: Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Patrick De Bucquois
Befattning: Président

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Patrick De Bucquois
Befattning: Président

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Rue du Congrès  37-41
Box: 3
B-1000 Bruxelles
BELGIEN
Telefon: (+32) 2 230 39 27
Fax: (+32) 2230 23 77
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: CEDAG - The European Council for non-profit organisations (Comité européen des associations d’intérêt général), was created in Brussels in 1989 by a number of associations, civil society and umbrella organisations from various EU Member States. It was established as a network to provide the voice for the non-profit sector at the European level on specific issues which are common to all non-profit organisations and associations. For many years CEDAG has closely followed policy developments in the area of social policy, but over the last few years this focus area has been prioritised even further.

CEDAG’s members are national and regional umbrella bodies, involved in social fields of activities such as education, citizenship, culture, social and health issues, environmental issues, consumer protection and sport, uniting a big number of organisations with millions of members and, taking into account the informal networks with the new Member States, this number is likely to be multiplied.

This specific membership group works actively on policy development in both the social policy and civil dialogue fields. CEDAG’s uniqueness is that it currently is the only European network which represents national overarching or sector-wide umbrellas and that it is mainly ran by its national members. This allows a quicker and more direct link to the national implementation of EU policy initiatives and in return concrete examples and input of the effects of EU policy on the local, regional and national level.CEDAG is neither linked to any political party or trade union, nor to any religion, nor to any public or private institution. It is basically pluralist, open to the world and very attached to democratic governance.
Organisationens intressen är:
 • Regionala/lokala
 • Nationella
 • Europeiska
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 30
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Lina D'Amico 2014-02-07 2015-02-05
Patrick Debucquois 2014-07-03 2015-06-30

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Social Policy
SGI and more specifically SSGI and HSGI
Active Inclusion
Integration and anti-discrimination policies
Social Economy
Civil Dialogue at national and European Level
European Governance and European Charter for Civil Society
Future of the EU and the role of Civil Society in this context
Participatory Democracy
European Statute of Association
Corporate Social Responsability
Satellite Accounts for NPOs
Public Procurement
Company Law

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Ekonomi och finans
 • Folkhälsa
 • Humanitärt bistånd
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Inrikes frågor
 • Konsumentfrågor
 • Kultur
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Regionalpolitik
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Ungdom
 • Utbildning
 • Utveckling
 • Utvidgning

Organisation

Antal medlemmar (”fysiska personer”): 0
Antal medlemsorganisationer: 10
Medlemsorganisationer (Medlemsantal) :
 • Caritas Belgica (50 Medlemmar)
 • UNIPSO - B (100 Medlemmar)
 • UNIOPSS - F (133 Medlemmar)
 • Europa Haz - H (100 Medlemmar)
 • EGCA - Luxembourg (76 Medlemmar)
 • FAMNA - S (48 Medlemmar)
 • Asociace NNO - CZ (13 Medlemmar)
 • ACW-Belgium (8 Medlemmar)
 • MOC-Belgium (6 Medlemmar)
 • Uniao das Misericordias Portuguesas (50 Medlemmar)
Organisationen har medlemmar eller är representerad i följande länder:
 • BELGIEN
 • FRANKRIKE
 • LUXEMBURG
 • PORTUGAL
 • SVERIGE
 • TJECKIEN
 • UNGERN

Kompletterande upplysningar:

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE - LIAISON GROUP WITH CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS

SOCIALPLATFORM

SOCIAL ECONOMY EUROPE

SOCIAL SERVICES EUROPE

INGOs CONFERENCE-COUNCIL OF EUROPE

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 12/2012 - 12/2013
Total budget: 15 250
därav offentlig finansiering: 0
- från europeiska källor:
- Upphandling:
- Bidrag:
- nationella källor: 0
- regionala/lokala källor:
0 : 0
därav andra källor: 15 250
- gåvor:
- medlemsavgifter: 15 250
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.