Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

CEDAG - Comité Européen des Associations d'intérêt Général - European Council for non-profit organisations

Identifikačné číslo v Registri: 1815241602-21
Dátum registrácie: 03/11/2008 15:55:43

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 12/06/2015 15:27:26
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 12/06/2015 15:27:26
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 12/06/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

CEDAG - Comité Européen des Associations d'intérêt Général - European Council for non-profit organisations

CEDAG

AISBL

    Oddiel registrácie

III - Mimovládne organizácie

Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

    Kontaktné údaje

c/o UNIPSO
Rue du Congrès, 37-41
P. O. BOX: 3
B-1000 Bruxelles
BELGICKO

(+32) 2 230 39 27

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Patrick Debucquois

Président

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Patrick Debucquois

Président

    Ciele a poslanie

CEDAG - The European Council for non-profit organisations (Comité européen des associations d’intérêt général), was created in Brussels in 1989 by a number of associations, civil society and umbrella organisations from various EU Member States. It was established as a network to provide the voice for the non-profit sector at the European level on specific issues which are common to all non-profit organisations and associations. For many years CEDAG has closely followed policy developments in the area of social policy, but over the last few years this focus area has been prioritised even further.

CEDAG’s members are national and regional umbrella bodies, involved in social fields of activities such as education, citizenship, culture, social and health issues, environmental issues, consumer protection and sport, uniting a big number of organisations with millions of members and, taking into account the informal networks with the new Member States, this number is likely to be multiplied.

This specific membership group works actively on policy development in both the social policy and civil dialogue fields. CEDAG’s uniqueness is that it currently is the only European network which represents national overarching or sector-wide umbrellas and that it is mainly ran by its national members. This allows a quicker and more direct link to the national implementation of EU policy initiatives and in return concrete examples and input of the effects of EU policy on the local, regional and national level.CEDAG is neither linked to any political party or trade union, nor to any religion, nor to any public or private institution. It is basically pluralist, open to the world and very attached to democratic governance.

 • európskej
 • svetovej
 • celoštátnej
 • regionálnej/miestnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

European semester
Services of general interest
Active Inclusion strategy
Social investment package
Social business initiative
Poverty platform
Civil dialogue
Participatory democracy


 

Nie

Nie

Nie

Social economy
Extreme poverty

Nie

Social Policy
SGI and more specifically SSGI and HSGI
Active Inclusion
Integration and anti-discrimination policies
Social Economy
Civil Dialogue at national and European Level
European Governance and European Charter for Civil Society
Future of the EU and the role of Civil Society in this context
Participatory Democracy
European Statute of Association
Corporate Social Responsability
Satellite Accounts for NPOs
Public Procurement
Company Law

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

25%: 3

3

0,8

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Patrick DEBUCQUOIS 04/06/2015 01/06/2016
Lina D'AMICO 04/06/2015 01/06/2016

    Oblasti záujmu

 • Dane
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Humanitárna pomoc
 • Informačná spoločnosť
 • Kultúra
 • Mládež
 • Podniky
 • Regionálna politika
 • Rozširovanie
 • Rozvoj
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Verejné zdravie
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

0

Caritas Belgica(50),
UNIPSO - B(100),
UNIOPSS - F(133),
Europa Haz - H(100),
EGCA - Luxembourg(76),
FAMNA - S(48),
Asociace NNO - CZ(13),
ACW-Belgium(8),
MOC-Belgium(6),
Uniao das Misericordias Portuguesas(50)

 • BELGICKO
 • ČESKÁ REPUBLIKA
 • FRANCÚZSKO
 • LUXEMBURSKO
 • MAĎARSKO
 • PORTUGALSKO
 • ŠVÉDSKO

EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE - LIAISON GROUP WITH CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS

SOCIALPLATFORM

SOCIAL ECONOMY EUROPE

SOCIAL SERVICES EUROPE

INGOs CONFERENCE-COUNCIL OF EUROPE

    Finančné údaje

12/2013  -  12/2014

< 9 999 €

5 000 €

0 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

0 €

0 €

5 000 €

5 000 €

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.