Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

CEDAG - Comité Européen des Associations d'intérêt Général - European Council for non-profit organisations

Identifikačné číslo v Registri: 1815241602-21
Dátum registrácie: 3.11.2008 15:55:43

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 10.10.2014 16:13:17
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 10.10.2014 16:13:17


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: CEDAG - Comité Européen des Associations d'intérêt Général - European Council for non-profit organisations
Skratka: CEDAG
Právna forma: AISBL
Internetová stránka: http://www.cedag-eu.org

Oddiely

Oddiel: III – Mimovládne organizácie
Podrobnejšie informácie: Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Patrick De Bucquois
Funkcia: Président

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Patrick De Bucquois
Funkcia: Président

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Rue du Congrès  37-41
P. O. BOX: 3
B-1000 Bruxelles
BELGICKO
Telefónne číslo: (+32) 2 230 39 27
Fax: (+32) 2230 23 77
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: CEDAG - The European Council for non-profit organisations (Comité européen des associations d’intérêt général), was created in Brussels in 1989 by a number of associations, civil society and umbrella organisations from various EU Member States. It was established as a network to provide the voice for the non-profit sector at the European level on specific issues which are common to all non-profit organisations and associations. For many years CEDAG has closely followed policy developments in the area of social policy, but over the last few years this focus area has been prioritised even further.

CEDAG’s members are national and regional umbrella bodies, involved in social fields of activities such as education, citizenship, culture, social and health issues, environmental issues, consumer protection and sport, uniting a big number of organisations with millions of members and, taking into account the informal networks with the new Member States, this number is likely to be multiplied.

This specific membership group works actively on policy development in both the social policy and civil dialogue fields. CEDAG’s uniqueness is that it currently is the only European network which represents national overarching or sector-wide umbrellas and that it is mainly ran by its national members. This allows a quicker and more direct link to the national implementation of EU policy initiatives and in return concrete examples and input of the effects of EU policy on the local, regional and national level.CEDAG is neither linked to any political party or trade union, nor to any religion, nor to any public or private institution. It is basically pluralist, open to the world and very attached to democratic governance.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • vnútroštátnej (regionálnej, miestnej)
 • celoštátnej
 • európskej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 30
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Lina D'Amico 7.2.2014 5.2.2015
Patrick Debucquois 3.7.2014 30.6.2015

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Social Policy
SGI and more specifically SSGI and HSGI
Active Inclusion
Integration and anti-discrimination policies
Social Economy
Civil Dialogue at national and European Level
European Governance and European Charter for Civil Society
Future of the EU and the role of Civil Society in this context
Participatory Democracy
European Statute of Association
Corporate Social Responsability
Satellite Accounts for NPOs
Public Procurement
Company Law

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Dane
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Humanitárna pomoc
 • Informačná spoločnosť
 • Kultúra
 • Mládež
 • Podniky
 • Regionálna politika
 • Rozširovanie
 • Rozvoj
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Verejné zdravie
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 0
Počet členských organizácií: 10
Členské organizácie (Počet členov) :
 • Caritas Belgica (50 Členovia)
 • UNIPSO - B (100 Členovia)
 • UNIOPSS - F (133 Členovia)
 • Europa Haz - H (100 Členovia)
 • EGCA - Luxembourg (76 Členovia)
 • FAMNA - S (48 Členovia)
 • Asociace NNO - CZ (13 Členovia)
 • ACW-Belgium (8 Členovia)
 • MOC-Belgium (6 Členovia)
 • Uniao das Misericordias Portuguesas (50 Členovia)
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:
 • BELGICKO
 • ČESKÁ REPUBLIKA
 • FRANCÚZSKO
 • LUXEMBURSKO
 • MAĎARSKO
 • PORTUGALSKO
 • ŠVÉDSKO

Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE - LIAISON GROUP WITH CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS

SOCIALPLATFORM

SOCIAL ECONOMY EUROPE

SOCIAL SERVICES EUROPE

INGOs CONFERENCE-COUNCIL OF EUROPE

Finančné údaje

Účtovný rok: 12/2012 - 12/2013
Celkový rozpočet: 15 250
z toho financovanie z verejných zdrojov: 0
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie:
- Granty:
- zo štátnych zdrojov: 0
- z miestnych a regionálnych zdrojov:
0 : 0
z iných zdrojov: 15 250
- dary:
- členské: 15 250
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.