Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

European Power Plant Suppliers Association

Identifikavimo numeris Registre: 18146381379-29
Registracijos data: 16/03/2009 16:10:44

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 17/04/2015 14:35:12
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 17/04/2015 14:35:12
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 17/04/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

European Power Plant Suppliers Association

EPPSA

AISBL

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Prekybos ir verslo asociacijos

    Kontaktinė informacija

Avenue Adolphe Lacomblé, 59/8
1030 Brussels
BELGIJA

(+32) 27432986

    Teisiškai atsakingas asmuo

Patrick Clerens

Secretary General

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Patrick Clerens

Secretary General

    Tikslai ir uždaviniai

The European Power Plant Suppliers Association (EPPSA) is the voice, at European level, of companies supplying power plants, components and services. EPPSA members, located throughout Europe, represent a leading sector of technology with more than 100 000 employees.

EPPSA actively promotes awareness of the importance of flexible and efficient, state-of-the-art thermal power generation and its crucial contribution to ensuring a clean, secure, and affordable energy supply.

EPPSA believes increased investment in Research, Development and Demonstration is a key factor in driving EU competitiveness as well as ensuring an affordable low emission power supply.

Virtually all thermal power plants in the EU are built by members of EPPSA or equipped with their components, and provide around 50% of Europe’s electricity. EPPSA members provide the most advanced thermal power technologies in the world.

Europos

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

Large Combustion Plant Best Reference Document, Industrial Cooling Systems Best Reference Document, Medium Combustion Plant Directive, Horizon 2020, SET-PLAN, EU Energy Union, EU Investment Plan, Council Export Credit Group Discussion, etc.


 

Non

Non

IED Art. 13 Forum1

Non

European Energy Forum

The association actively promotes projects aimed at increasing efficient and environmentally friendly improvements in power generation, particularly zero or near zero emission power generation. EPPSA believes increased investment in Research, Development and Demonstration (R, D & D) is a key factor in driving EU competitiveness as well as assuring a power supply for European consumers.

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

100%: 1   75%: 0   50%: 1   25%: 4

6

2,5

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Nicolas Kraus 21/04/2015 17/04/2016

    Interesų sritys

  • Aplinka
  • Energetika
  • Įmonės
  • Klimato politika
  • Konkurencija
  • Moksliniai tyrimai ir technologijos
  • Prekyba
  • Vidaus rinka

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

www.eppsa.eu/members

    Finansiniai duomenys

01/2014  -  12/2014

>= 100 000 € ir < 199 999 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.