Navigointipolku

Lisätyökalut    Rekisteröityneen profiili

European Power Plant Suppliers Association

Tunnistenumero rekisterissä: 18146381379-29
Rekisteröintipäivä: 16/03/2009 16:10:44

Tietoja päivitetty viimeksi: 17/02/2014 10:17:11
Edellinen vuotuinen päivitys: 17/02/2014 10:17:11

Nämä tiedot ovat vanhan avoimuusrekisterin mukaisessa muodossa. Ne muutetaan uudessa rekisterissä käytettävään muotoon, kun organisaatio päivittää tietojaan seuraavan kerran.
Päivitettävä viimeistään: 27/04/2015

    Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

European Power Plant Suppliers Association

EPPSA

AISBL

    Ryhmä rekisterissä

II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt

Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset

    Yhteystiedot

Avenue Adolphe Lacomblé, 59
1030 Brussels
BELGIA

(+32) 27432986

(+32) 27432990

    Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Patrick Clerens

Secretary General

    EU-suhteista vastaava henkilö

Patrick Clerens

Secretary General

    Tavoitteet ja tehtävät

The European Power Plant Suppliers Association (EPPSA) is the voice, at European level, of companies supplying power plants, components and services. EPPSA members, located throughout Europe, represent a leading sector of technology with more than 100 000 employees.

EPPSA actively promotes awareness of the importance of flexible and efficient, state-of-the-art thermal power generation and its crucial contribution to ensuring a clean, secure, and affordable energy supply.

EPPSA believes increased investment in Research, Development and Demonstration is a key factor in driving EU competitiveness as well as ensuring an affordable low emission power supply.

Virtually all thermal power plants in the EU are built by members of EPPSA or equipped with their components, and provide more than 50% of Europe’s electricity. EPPSA members provide the most advanced thermal power technologies in the world.

euroopanlaajuisia

    Toimet

The association actively promotes projects aimed at increasing efficient and environmentally friendly improvements in power generation, particularly zero or near zero emission power generation. EPPSA believes increased investment in Research, Development and Demonstration (R, D & D) is a key factor in driving EU competitiveness as well as assuring a power supply for European consumers.

    Edellisessä kohdassa mainittuihin toimintoihin osallistuvien henkilöiden määrä

3

    Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Etunimi Sukunimi Alkupvm Loppupvm
Nicolas Kraus 28/03/2014 26/03/2015

    Intressialueet

  • Energia
  • Ilmastotoimet
  • Kauppapolitiikka
  • Kilpailu
  • Sisämarkkinat
  • Tutkimus ja teknologia
  • Ympäristö
  • Yritystoiminta

    Jäsenet ja jäsenyydet

    Rahoitustiedot

01/2013  -  12/2013

>= 50 000  € - < 100 000  €

0 €

0 €

    Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.