Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

European Power Plant Suppliers Association

Tunnusnumber registris: 18146381379-29
Registreerimise kuupäev: 16/03/2009 16:10:44

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 17/04/2015 14:35:12
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 17/04/2015 14:35:12
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 17/04/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

European Power Plant Suppliers Association

EPPSA

AISBL

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Äriliidud ja ettevõtjate ühendused

    Kontaktandmed

Avenue Adolphe Lacomblé, 59/8
1030 Brussels
BELGIA

(+32) 27432986

    Juriidiliselt vastutav isik

Patrick Clerens

Secretary General

    ELi asjade eest vastutav isik

Patrick Clerens

Secretary General

    Eesmärgid ja ülesanded

The European Power Plant Suppliers Association (EPPSA) is the voice, at European level, of companies supplying power plants, components and services. EPPSA members, located throughout Europe, represent a leading sector of technology with more than 100 000 employees.

EPPSA actively promotes awareness of the importance of flexible and efficient, state-of-the-art thermal power generation and its crucial contribution to ensuring a clean, secure, and affordable energy supply.

EPPSA believes increased investment in Research, Development and Demonstration is a key factor in driving EU competitiveness as well as ensuring an affordable low emission power supply.

Virtually all thermal power plants in the EU are built by members of EPPSA or equipped with their components, and provide around 50% of Europe’s electricity. EPPSA members provide the most advanced thermal power technologies in the world.

üleeuroopalised

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Large Combustion Plant Best Reference Document, Industrial Cooling Systems Best Reference Document, Medium Combustion Plant Directive, Horizon 2020, SET-PLAN, EU Energy Union, EU Investment Plan, Council Export Credit Group Discussion, etc.


 

Ei

Ei

IED Art. 13 Forum1

Ei

European Energy Forum

The association actively promotes projects aimed at increasing efficient and environmentally friendly improvements in power generation, particularly zero or near zero emission power generation. EPPSA believes increased investment in Research, Development and Demonstration (R, D & D) is a key factor in driving EU competitiveness as well as assuring a power supply for European consumers.

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

100%: 1   75%: 0   50%: 1   25%: 4

6

2,5

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Nicolas Kraus 21/04/2015 17/04/2016

    Huvivaldkonnad

  • Energeetika
  • Ettevõtlus
  • Kaubandus
  • Keskkond
  • Kliimaküsimused
  • Konkurents
  • Siseturg
  • Teadusuuringud ja tehnoloogia

    Liikmed ja liikmesus

www.eppsa.eu/members

    Finantsandmed

01/2014  -  12/2014

>= 100 000 € ja < 199 999 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.