Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek
  • Välj hög kontrast
  • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Inagendo GmbH

Id-nummer i registret: 18106127406-03
Registreringsdag: 2011-12-12 12:27:53

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2013-11-30 08:47:56
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-11-30 08:47:56


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Inagendo GmbH
Förkortning: Inagendo
Associationsform (rättslig ställning): Company
Webbplats: http://www.inagendo.com

Sektioner

Sektion: I – Professionella konsulter/advokatbyråer/oberoende konsulter
och närmare bestämt: Professionella konsulter

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Dietmar Duerr
Befattning: Managing Director

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Dietmar Duerr
Befattning: Managing Director

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Ahrstr. 1  1
53859 Niederkassel
TYSKLAND
Telefon: (+49) 228 4333204
Fax: (+49) 228 4333205
Andra adressuppgifter: Since closure of the CERES office, all operations are carried out through the German based office

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Inagendo serves as a facilitator between
politics & the energy industry. We feed energy issues
into politics and political goals back to the
industry. Inagendo draws on a versatile
experience from politics, the energy industry, and
regulatory consulting.

Policy Fields
• Monitoring & analysis of energy policy issues,
in the foremath of policy formulation;
• Efficiency analysis of political instruments &
development of alternative instruments (i.e.
Capacity Markets, RES Subsidy Schemes, CCS, ETS);
• Mitigation & facilitation between political goals and
requirements of the energy industry;
• Fact books & expertises for political decision makers;
• Dialogue between politics & energy industry
De intressen som organisationen företräder är:
  • Nationella
  • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 2
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Carbon Capture and Storage
Enhanced Oil Recovery (CCUS)
Capacity Markets
Efficiency Analysis of RES Support Schemes

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
  • Energi
  • Miljö

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
SPD-Energiestammtisch Brüssel
Forum für Zukunftsenergien e.V.
Gesellschaft für Energiewirtschaft und Energiepolitik e.V.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 11/2013
Omsättning med koppling till lobbyverksamhet som har utförts för kunders räkning vid EU:s institutioner:
< 50000  €

Kunder som genererar en omsättning som är lägre än 50000 €.
  • Inagendo

Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:

In 2013, none of the Inagendo endeavors in capacity markets, CCS or EOR was exclusively targeted to the EU, but rather to national German initiatives of European importance, albeit strongly straying out to EU energy policy.

Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.