Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Inagendo GmbH

Id-nummer i registret: 18106127406-03
Registreringsdag: 12/12/2011 12:27:53

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 06/02/2015 14:27:30
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 06/02/2015 14:27:30
Sista dag för nästa uppdatering är den: 06/02/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Inagendo GmbH

Inagendo

Company

    Val av sektion

I - Professionella konsulter/advokatbyråer/oberoende konsulter

Professionella konsulter

    Adressuppgifter

Ahrstr. 1
53859 Niederkassel
TYSKLAND

(+49) 228 4333204

    Juridiskt ansvarig

Dietmar Duerr

Managing Director

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Dietmar Duerr

Managing Director

    Mål och uppdrag

Inagendo serves as a facilitator between
politics & the energy industry. We feed energy issues
into politics and political goals back to the
industry. Inagendo draws on a versatile
experience from politics, the energy industry, and
regulatory consulting.

Policy Fields
• Monitoring & analysis of energy policy issues,
in the foremath of policy formulation;
• Efficiency analysis of political instruments &
development of alternative instruments (i.e.
Capacity Markets, RES Subsidy Schemes, CCS, ETS);
• Mitigation & facilitation between political goals and
requirements of the energy industry;
• Fact books & expertises for political decision makers;
• Dialogue between politics & energy industry

  • Europeiska
  • Nationella

    specifika verksamheter som registret omfattar

ETS
Capacity Markets


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Carbon Capture and Storage
Enhanced Oil Recovery (CCUS)
Capacity Markets
Efficiency Analysis of RES Support Schemes

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

50%: 1  

1

0,5

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

  • Energi
  • Miljö

    Medlemskap

SPD-Energiestammtisch Brüssel
Forum für Zukunftsenergien e.V.
Gesellschaft für Energiewirtschaft und Energiepolitik e.V.

    Ekonomiska uppgifter

01/2013  -  11/2013

1 000 €

< 99 999 €

Capacity Markets and EOR multinational studies, national projects (not targeted to the EU)

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

In 2013, none of the Inagendo endeavors in capacity markets, CCS or EOR was exclusively targeted to the EU, but rather to national German initiatives of European importance, albeit strongly straying out to EU energy policy.

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.