Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Inagendo GmbH

Identifikační číslo v rejstříku: 18106127406-03
Datum registrace: 12/12/2011 12:27:53

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 06/02/2015 14:27:30
Datum poslední roční aktualizace je: 06/02/2015 14:27:30
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 06/02/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Inagendo GmbH

Inagendo

Company

    Oddíl Registrace

I - Odborné poradenské společnosti / právnické firmy / samostatně výdělečně činní poradci

odborné poradenské společnosti

    Kontaktní údaje

Ahrstr. 1
53859 Niederkassel
NĚMECKO

(+49) 228 4333204

    Osoba s právní odpovědností

pan  Dietmar Duerr

Managing Director

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Dietmar Duerr

Managing Director

    Cíle a úkoly

Inagendo serves as a facilitator between
politics & the energy industry. We feed energy issues
into politics and political goals back to the
industry. Inagendo draws on a versatile
experience from politics, the energy industry, and
regulatory consulting.

Policy Fields
• Monitoring & analysis of energy policy issues,
in the foremath of policy formulation;
• Efficiency analysis of political instruments &
development of alternative instruments (i.e.
Capacity Markets, RES Subsidy Schemes, CCS, ETS);
• Mitigation & facilitation between political goals and
requirements of the energy industry;
• Fact books & expertises for political decision makers;
• Dialogue between politics & energy industry

  • evropské
  • celostátní

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

ETS
Capacity Markets


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Carbon Capture and Storage
Enhanced Oil Recovery (CCUS)
Capacity Markets
Efficiency Analysis of RES Support Schemes

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

50%: 1  

1

0,5

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

  • Energetika
  • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

SPD-Energiestammtisch Brüssel
Forum für Zukunftsenergien e.V.
Gesellschaft für Energiewirtschaft und Energiepolitik e.V.

    Finanční údaje

01/2013  -  11/2013

1 000 €

< 99 999 €

Capacity Markets and EOR multinational studies, national projects (not targeted to the EU)

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

In 2013, none of the Inagendo endeavors in capacity markets, CCS or EOR was exclusively targeted to the EU, but rather to national German initiatives of European importance, albeit strongly straying out to EU energy policy.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.