Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

O-I

Identifikační číslo v rejstříku: 18086635970-50
Datum registrace: 01/06/2011 12:36:47

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 18/11/2014 17:24:00
Datum poslední roční aktualizace je: 05/05/2014 09:33:14

Tato položka má formát podle předchozího rejstříku. Bude přizpůsobena novému formátu poté, co subjekt provede další aktualizaci.
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 27/04/2015

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

O-I

SARL

    Oddíl Registrace

II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení

podniky a skupiny

    Kontaktní údaje

Avenue Louise, 89
Poštovní přihrádka: Box 5
1050 Brussels
BELGIE

(+32 2) 538 44 44

(+) 

    Osoba s právní odpovědností

pan  Steen Daniel

VP Global Government Affairs

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Nicolas Robin

Public Affairs Director Europe

    Cíle a úkoly

O-I Brussels office represents O-I on government affairs matters at the European Union in Brussels and throughout Europe. We provide leadership, support and coordination for O-I’s national and local government affairs initiatives and support O-I’s industry association activities

 • evropské
 • celosvětové
 • celostátní
 • na regionální/místní úrovni

    Činnosti

Packaging, Environment, Food contact materials, Air, Energy Chemical legislation, Climate change, Sustainable development,Sustainable Consumption & Production.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

1

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Nicolas Robin 12/12/2014 10/12/2015

    Oblasti zájmu

 • Bezpečnost potravin
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Regionální politika
 • Vnitřní trh
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

FEVE - The European Glass container Federation

SEAP - The Society of European Affairs Professionals

EUROPEN - The European Organization for Packaging and the Environment

The British Chamber of Commerce in Belgium

Le Cercle des délégués permanents Français

    Finanční údaje

11/2013  -  11/2014

>= 100 000  € a < 150 000  €

0 €

0 €

Method we used for our calculations: For the purpose of its registration, O-I has respected the Commission definition of lobbying, followed SEAP’s guidelines (http://www.seap.eu.org/linkdocs/seap-eti-guidelines10-2008.doc), and adopted the following approach to its registration:

We determined the total cost linked to direct lobbying the EU institutions calculating the following activities: contacting members or officials of the EU institutions; preparing, circulating and communicating information material or argumentation and position papers; organising events, meetings or promotional activities; activities that are part of formal consultations on legislative proposals and other open consultations We excluded from the calculation activities such as: compilation of policy audits, policy monitoring and intelligence gathering, media relations, internal meetings and reporting.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.

Organizace dále prohlásila, že je vázána tímto dalším kodexem:
SEAP