Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

O-I

Identifikační číslo v rejstříku: 18086635970-50
Datum registrace: 01/06/2011 12:36:47

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 29/04/2015 08:19:48
Datum poslední roční aktualizace je: 29/04/2015 08:19:48
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 29/04/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

O-I

SARL

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

podniky a skupiny

    Kontaktní údaje

Avenue Louise, 89
Poštovní přihrádka: Box 5
1050 Brussels
BELGIE

(+32 2) 538 44 44

    Osoba s právní odpovědností

pan  Steen Daniel

VP Global Government Affairs

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Nicolas Robin

Public Affairs Director Europe

    Cíle a úkoly

O-I Brussels office represents O-I on government affairs matters at the European Union in Brussels and throughout Europe. We provide leadership, support and coordination for O-I’s national and local government affairs initiatives and support O-I’s industry association activities

 • evropské
 • celosvětové
 • celostátní
 • na regionální/místní úrovni

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Packaging, Environment, Food contact materials, Air, Energy Chemical legislation, Climate change, Sustainable development,Sustainable Consumption & Production.


 

O-I European CEO represents the glass industry (GAE) at the high level group on Energy Intensive Industries

Ne

Ne

Ne

Ne

Packaging, Environment, Food contact materials, Air, Energy Chemical legislation, Climate change, Sustainable development,Sustainable Consumption & Production.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

50%: 1   25%: 2

3

1

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Nicolas Robin 12/12/2014 10/12/2015

    Oblasti zájmu

 • Bezpečnost potravin
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Daně
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Obchod
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Regionální politika
 • Vnitřní trh
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

FEVE - The European Glass container Federation

SEAP - The Society of European Affairs Professionals

EUROPEN - The European Organization for Packaging and the Environment

The British Chamber of Commerce in Belgium

Le Cercle des délégués permanents Français

    Finanční údaje

12/2013  -  12/2014

>= 200 000 € a < 299 999 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

Method we used for our calculations: For the purpose of its registration, O-I has respected the Commission definition of lobbying, followed SEAP’s guidelines (http://www.seap.eu.org/linkdocs/seap-eti-guidelines10-2008.doc), and adopted the following approach to its registration:

We determined the total cost linked to direct lobbying the EU institutions calculating the following activities: contacting members or officials of the EU institutions; preparing, circulating and communicating information material or argumentation and position papers; organising events, meetings or promotional activities; activities that are part of formal consultations on legislative proposals and other open consultations We excluded from the calculation activities such as: compilation of policy audits, policy monitoring and intelligence gathering, media relations, internal meetings and reporting.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.

Organizace dále prohlásila, že je vázána tímto dalším kodexem:
SEAP